Навчальна лабораторія медіа-технологій (фонотека, відеотека)

Завідувач навчальної лабораторії медіа-технологій
ПТАШЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ


тел.: +38(057) 731-48-32

  • старший лаборантП. С. Індех 
 

Навчальна лабораторія медіа-технологій (фонотека, відеотека) є спадкоємницею відділу технічних засобів навчання (надалі ТЗН), заснованого у Харківській Консерваторії в 1957 році. Вона веде початок від створення фонотеки, яку очолив В. Богуненко. Від 1981 фонотекою завідувала випускниця на той час Харківського державного інституту мистецтв (далі – ХДІМ), музикознавець П. Індех. Поступово зміцнювалась матеріально-технічна база, накопичувались технічні засоби і прилади, розширювався фонд звукозаписів та покращувалася їх якість – вона налічувала майже 11000 платівок. Сьогодні розпочата й продовжується робота з оцифровування старих фонозаписів музики. Аудіофонд поповнився 2,5 тисячами компакт-дисків. Частину фондів складають відеозаписи: концертів, фільмів, оперних постановок, телепередач.

У 1989 відділ ТЗН було реорганізовано, до нього увійшли усі на той час підрозділи, призначені для забезпечення технічними засобами навчального процесу – фонотека, студія звукозапису (звукорежисер – О. Вакуленко), кабінет ТЗН на театральному відділенні, інженерно-технічна служба, фотолабораторія. Відділ очолила випускниця історико-теоретичного факультету ХДІМ Т. Колесник. Головною метою відділу стало забезпечення занять як аудіо-, так і відеоінформацією, що призвело до відповідного переобладнання ряду аудиторій та придбання необхідної техніки. Від листопаду 2001 відділ ТЗН очолювала музикознавець Н. Шумакова, з 2010 – інженер В. Бунецький.

У 2013 завдяки структурній реорганізації було створено новий підрозділ – навчальну лабораторію медіа-технологій (фонотека, відеотека), завідувачем якої було призначено Н. Шумакову.

З 2014 року лабораторію очолює кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри народних інструментів України С. Пташенко. Головним завданням навчальної лабораторії медіа-технологій є забезпечення навчального процесу необхідними технічними пристроями та аудіо- і відео-записами – надання ілюстративних матеріалів до лекцій з курсів історії української та зарубіжної музики, історії виконавства, музичної педагогіки, музичної інтерпретації тощо; технічна підтримка різноманітних форм контролю якості знань студентів; медійна підтримка концертних виступів, урочистих подій, зустрічей, різноманітних заходів у залах університету; консультативно-інформаційна допомога студентам, аспірантам, професорсько-викладацькому складу; інформування про події та концертні заходи у ХНУМ; кваліфікована допомога студентам, аспірантам, викладачам у користуванні технічними пристроями; поповнення аудіо- та відео-фондів новими записами; систематизація музичного матеріалу лабораторії за критеріями навчальних програм; створення сучасного електронного каталогу аудіо-відео-записів; заходи щодо підтримки у належному стані та оновлення матеріально-технічного фонду лабораторії; взаємодія з професорсько-викладацьким складом у підготовці та проведенні різноманітних навчально-виховних та концертно-виконавських заходів. Підтримкою апаратури у належному стані, звукорежисурою на концертах займається інженер І категорії О. Рєзніков.

Технічна база лабораторії дає змогу повноцінно обслуговувати не тільки навчальний процес, а й надавати медійне забезпечення концертів у залах університету, а також на виїзних заходах.