Психологічна підтримка

ЦІЛОДОБОВО ТЕЛЕФОН ДОВІРИ

+38 (057) 705-04-69

 

Харківський обласний центр соціальної служби для молоді


ЩОРІЧНА ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА»


ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА


Практичний психолог вищої категорії

ВЄТРОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
тел.: +38 (095) 158-80-86 / viber / whatsApp


Психологи-практики надають свої послуги студентам, аспірантам, викладачам і співробітникам ХНУМ.

Основною метою діяльності психологічної підтримки (далі – ПП) є виконання завдань, пов'язаних із психологічним супроводом навчально-виховного процесу, сприяння особистісному зростанню та професійному становленню студентів і співробітників університету, створення умов для формування психологічної культури і світоглядної позиції, особистісного розвитку та професійної самореалізації, соціального благополуччя та збереження психічного здоров'я.

Підтримка сприяє: 

 • формуванню особистісного розвитку студентів, їхньої індивідуальності на всіх етапах навчання у виші, а також розкриттю унікальних здібностей особистості і втілення їх в життя, сприяння кращому розумінню себе, формування гармонійних відносин людини з самим собою і навколишнім світом;
 • адміністрації та педагогічному колективу ХНУМ у створенні соціально-культурної ситуації розвитку, відповідної індивідуальності студентів, забезпечує психологічні умови для охорони здоров'я і розвитку особистості учнів, педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу;
 • у надбанні студентами ХНУМ психологічних знань, умінь і навичок, необхідних для досягнення успіху в житті, розвитку здібностей, оволодінні технологіями безпечної поведінки, нагальної підготовки до майбутньої професійної діяльності. 

Основні завдання ПП :

 • надання психологічної допомоги студентам і співробітникам університету в складних життєвих ситуаціях;
 • формування у студентів і співробітників університету високого рівня психологічної культури;      
 • психологічне просвітництво: ознайомлення студентів і викладачів з основами психології, формування потреб у психологічних знаннях;      
 • вивчення психологічних труднощів студентів ХНУМ та підготовка пропозицій щодо оптимізації навчання;      
 • сприяння особистісному розвитку студентів.      

Види діяльності:

 • індивідуальне консультування;      
 • психологічна діагностика (індивідуальна і групова);       
 • психологічне просвітництво;    
 • школа психологічної культури;
 • школа куратора;
 • групова робота соціально-психологічної спрямованості - тренінги (тематика: командоутворення, формування навичок партнерського спілкування, впевненості в собі, ефективного розподілу часу (time-менеджмент і т.д.);      
 • групова робота особистісної спрямованості.     

Пріоритетні напрями діяльності:

 • соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у вищому навчальному закладі;      
 • професійне самовизначення студентської молоді;      
 • здоровий спосіб життя;      
 • психологічна культура особистості.