Візія

Кафедру ЮНЕСКО Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського створено для посилення інформованості світового суспільства щодо мистецьких традицій Слобожанщини та інтеграції українського мистецтва в світовий простір.

Фундаментальною візією Кафедри ЮНЕСКО є реалізація великих програм ЮНЕСКО: I – Освіта та IV – Культура. Діяльність кафедри передбачає науковий та освітній напрями роботи щодо збереження мистецьких традицій (зокрема – Слобожанщини); розширення міжнародних зв’язків з можливістю реалізації програм академічної мобільності за різними напрямками діяльності та творчості; стимулювання інноваційної мистецької та наукової діяльності здобувачів всіх рівнів освіти та керівників з можливістю подальшої інтеграції в міжнародні програми підтримки творчих проєктів зі збереження та розвитку культурних традицій; оволодіння сучасними засобами, що сприяють збереженню мистецьких традицій в межах міжнародного співробітництва та обміну досвідом; створення довгострокових наукових програм, направлених на збереження та розвиток  світових традицій та інтегрування до Всесвітньої мережі ЮНЕСКО з метою взаємообміну існуючими традиціями; організацію нових освітньо-творчих (освітньо-культурних) проєктів міжнародного рівня.

Колектив кафедри складається із відомих митців музичного та театрального мистецтва та науковців, які націлені на подальшу співпрацю в межах національних та міжнародних мистецьких та наукових програм. Всі вони є активними діячами, які розбудовують мистецтво Слобожанщини та України навіть в умовах воєнного стану, зокрема – організовують наукові заходи, концерти, конкурси, симпозіуми, круглі столи, які сприяють подальшому розвитку культурних та мистецьких традицій Слобожанщини як невід’ємної частини українських традицій  та культури.


Довідка

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) створена 16 листопада 1945 року. ЮНЕСКО – це міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвиткові національної культури, міжнародному культурному співробітництву, охороні пам’яток культури тощо. Головний осередок ЮНЕСКО знаходиться в Парижі. ЮНЕСКО об’єднує 194 країн-членів та 12 асоційованих членів. Україна є членом ЮНЕСКО від 1954 року.


Програма кафедр ЮНЕСКО заохочує співпрацю та створення мереж між університетами на міжнародному рівні шляхом передачі та обміну знаннями.

Започаткована в 1992 році програма кафедр UNITWIN/ЮНЕСКО («університетське побратимство та мережеве спілкування»), яка охоплює понад 850 установ у 117 країнах, сприяє міжнародному міжуніверситетському співробітництву та створенню мереж для підвищення інституційного потенціалу шляхом обміну знаннями та спільної роботи. Програма підтримує створення кафедр ЮНЕСКО та мереж UNITWIN у ключових пріоритетних сферах, пов’язаних зі сферами компетенції ЮНЕСКО, тобто в освіті, природничих і соціальних науках, культурі та комунікації.

Завдяки цій мережі вищі навчальні заклади та науково-дослідні заклади по всьому світу об’єднують свої ресурси, як людські, так і матеріальні, для вирішення нагальних викликів і сприяння розвитку своїх суспільств. У багатьох випадках мережі та кафедри служать мозковими центрами та будують мости між академічними колами, громадянським суспільством, місцевими громадами, науковими дослідженнями та розробкою політики. Вони виявилися корисними для інформування про політичні рішення, створення нових навчальних ініціатив, створення інновацій через дослідження та внесок у збагачення існуючих університетських програм, сприяючи культурному різноманіттю. У сферах, де бракує досвіду, кафедри та мережі перетворилися на центри передового досвіду та інновацій на регіональному чи субрегіональному рівнях. Вони також сприяють зміцненню співпраці Північ-Південь-Південь.