Вчена рада

Вчена рада ХНУМ згідно Положенню про Вчену раду Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського здійснює колективне керівництво усіх університетських підрозділів — навчальних, творчих, наукових, адміністративно-господарських.

У складі ради — досвідчені майстри музичного і театального мистецтва — члени ректорату, декани, завідувачі кафедрами, викладачі з числа професорсько-викладацького складу вишу, а також начальники навчально-допоміжних служб, представники студентства, ради молодих вчених.

На засіданнях ради обговорюється стратегія розвитку університету, шляхи удосконалення навчального процесу згідно сучасних освітніх вимог, розширення міжнародних зв'язків, вирішуються кадрові питання, затверджуються плани роботи Вченої ради, кандидатури на заміщення посад, одержання почесних звань, іменних стипендій тощо.

ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського
ПОРЯДОК присвоєння вчених звань

 

Члени Вченої ради за посадою

 • Говорухіна Наталія Олегівна - кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України в.о. ректора
 • Абаджян Гаррій Артушевич - кандидат мистецтвознавства, професор, народний артист України перший проректор
 • Бевз Марина Володимирівна - кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України проректор з науково-педагогічної та виховної роботи
 • Жданько Андрій Миколайович - кандидат мистецтвознавства, доцент проректор з наукової роботи
 • Копелюк Олег Олексійович - кандидат мистецтвознавства доцент кафедри спеціального фортепіано, голова Ради молодих вчених
 • Костогриз Сергій Олександрович - кандидат мистецтвознавства, доцент доцент кафедри народних інструментів України, голова профспілко-вого комітету
 • Кремльов Андрій Миколайович - проректор з адміністративно-господарської роботи
 • Малішевська Юлія Володимирівна - директор бібліотеки
 • Партола Яна Вікторівна - кандидат мистецтвознавства декан театрального факультету
 • Погода Олена Віталіївна - кандидат мистецтвознавства в.о. декана оркестрового факультету
 • Полубоярина Ірина Іванівна - доктор педагогічних наук, доцент вчений секретар, завідувач кафедри теорії та методики мистецької освіти
 • Прийменко Олександр Сергійович - кандидат юридичних наук, доцент проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
 • Путіліна Ольга Олександрівна - головний бухгалтер
 • Турнєєв Сергій Петрович - професор, заслужений діяч мистецтв України декан виконавсько-музикознавчого факультету

Виборні члени Вченої ради

 • Горлов Анатолій Серафимович - кандидат педагогічних наук, доцент доцент кафедри соціально-гуманітар-них дисциплін
 • Біляєва Любов Василівна - начальник навчального відділу
 • Болдирєв Володимир Олександрович - професор, народний артист України завідувач кафедри сольного співу та оперної підготовки
 • Бондаренко Марія Василівна - кандидат мистецтвознавства, доцент доцент кафедри спеціального фортепіано
 • Борисенко Марія Юріївна - кандидат мистецтвознавства, доцент доцент кафедри теорії музики
 • Ботунова Галина Яківна - доцент, заслужений працівник культури України завідувач кафедри театрознавства
 • Важньова Людмила Андріївна - доцент, заслужений артист України завідувач кафедри сценічної мови
 • Дедусенко Жанна Вікторівна - кандидат мистецтвознавства, доцент завідувач кафедри камерного ансамблю
 • Драч Ірина Степанівна - доктор мистецтвознавства, професор професор кафедри історії української та зарубіжної музики
 • Дрожжина Наталя Володимирівна - кандидат мистецтвознавства, доцент завідувач кафедри музичного мистецтва естради та джазу
 • Доценко Володимир Ігорович - професор, заслужений артист України професор кафедри народних інструментів України
 • Інюточкін Олександр Олександрович - професор, заслужений діяч мистецтв України завідувач кафедри майстерності актора та режисури театру анімації
 • Калабухін Анатолій Васильович - професор, народний артист України професор кафедри сольного співу та оперної підготовки
 • Калоян Лідія Іванівна - помічник ректора з кадрових питань
 • Кононова Олена Василівна - кандидат мистецтвознавства, доцент завідувач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано
 • Кучин Сергій Павлович - доктор економічних наук, професор завідувач кафедри соціально-гуманітар-них дисциплін
 • Лисичка Олександр Миколайович - викладач кафедри історії української та зарубіжної музики
 • Нікітська Євгенія Семенівна - професор, заслужений діяч мистецтв України завідувач кафедри концертмейстерської майстерності
 • Ніколаєвська Юлія Вікторівна - доктор мистецтвознавства, доцент доцент кафедри інтерпретології та аналізу музики
 • Овчар Олександр Павлович - кандидат мистецтвознавства доцент кафедри оркестрових духових інструментів та оперно-симфонічного диригування
 • Очеретовська Неоніла Леонідівна - доктор мистецтвознавства, професор завідувач кафедри теорії музики
 • Прокопов Сергій Миколайович - професор, заслужений діяч мистецтв України завідувач кафедри хорового диригування
 • Птушкін Володимир Михайлович - професор, народний артист України завідувач кафедри композиції та інструментування
 • Снєдков Ігор Іванович - професор, заслужений діяч мистецтв України завідувач кафедри народних інструментів України
 • Стеценко Оксана Володимирівна - заслужений артист України завідувач кафедри майстерності актора та режисури драматичного театру
 • Сухленко Ірина Юріївна - кандидат мистецтвознавства, доцент доцент кафедри спеціального фортепіано
 • Холоденко Леонід Олексійович - професор, заслужений діяч мистецтв України завідувач кафедри оркестрових струнних інструментів
 • Чолакова Алла Джелялівна - кандидат філологічних наук, доцент завідувач кафедри іноземних мов
 • Шукайло Валентина Федорівна - доцент завідувач кафедри спеціального фортепіано
 • Шаповалова Людмила Володимирівна - доктор мистецтвознавства, професор завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики
 • Кисельова Тетяна Іванівна - виборний представник з числа студентів голова студентської ради
 • Кабалюк Андрій Олексійович - виборний представник з числа студентів член студентської ради
 • Мазуревич Олексій Олегович - виборний представник з числа студентів член студентської ради
 • Полякова Тетяна Анатоліївна - виборний представник з числа студентів член студентської ради
 • Анісімова Софія Олександрівна - виборний представник з числа студентів член студентської ради

Представники організації роботодавців

 • Янко Юрій Володимирович - доцент, заслужений діяч мистецтв України директор Харківської обласної філармонії

Вчений секретар - Ірина Полубоярина