Вчена рада

Вчена рада ХНУМ згідно Положенню про Вчену раду Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського здійснює колективне керівництво усіх університетських підрозділів — навчальних, творчих, наукових, адміністративно-господарських.

У складі ради — досвідчені майстри музичного і театального мистецтва — члени ректорату, декани, завідувачі кафедрами, викладачі з числа професорсько-викладацького складу вишу, а також начальники навчально-допоміжних служб, представники студентства, ради молодих вчених.

На засіданнях ради обговорюється стратегія розвитку університету, шляхи удосконалення навчального процесу згідно сучасних освітніх вимог, розширення міжнародних зв'язків, вирішуються кадрові питання, затверджуються плани роботи Вченої ради, кандидатури на заміщення посад, одержання почесних звань, іменних стипендій тощо.

ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського
ПОРЯДОК присвоєння вчених звань

 

Члени Вченої ради за посадою

ГОЛОВА - ГОВОРУХІНА Наталія Олегівна - ректор, кандидат мистецтвознавства, професор, Заслужений діяч мистецтв України

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ - СУХЛЕНКО Ірина Юріївна - перший проректор, кандидат мистецтвознавства, професор

УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР - МИХАЙЛОВА Ольга Валеріївна - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри загального та спецілізованого фортепіано

 • Чернявська Маріанна Станіславівна - кандидат мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи
 • Копелюк Олег Олексійович - кандидат мистецтвознавства, доцент,  проректор з науково-педагогічної роботи та з міжнародних зв’язків, голова Ради молодих вчених
 • Ющук Дмитро Дмитрович - проректор з адміністративно-господарської роботи
 • Костогриз Сергій Олександрович - кандидат мистецтвознавства, доцент, голова профспілкового комітету
 • Захарова Ольга Михайлівна - директор бібліотеки
 • Партола Яна Вікторівна - кандидат мистецтвознавства, доцент, декан театрального факультету
 • Погода Олена Віталіївна - кандидат мистецтвознавства, доцент, декан оркестрового факультету
 • Фартушка Олексій Дмитрович - доктор філософії, старший викладач, в.о. декана виконавсько-музикознавчого факультету
 • Шпотіна Валентина Борисівна - головний бухгалтер

Виборні члени Вченої ради

 • Болдирєв Володимир Олександрович - професор кафедри сольного співу та оперної підготовки, Народний артист України 
 • Бондаренко Марія Василівна - кандидат мистецтвознавства,  доцент кафедри спеціального фортепіано
 • Борисенко Марія Юріївна - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії музики
 • Ботунова Галина Яківна - професор кафедри театрознавства, Заслужений працівник культури України
 • Важньова Людмила Андріївна - доцент, Заслужена артистка України, завідувач кафедри сценічної мови
 • Гавриш Ірина Петрівна - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов
 • Горецька Наталія Вікторівна - кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри спеціального фортепіано
 • Горлов Анатолій Серафимович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри кафедри мистецької освіти та гуманітарних дисциплін
 • Дедусенко Жанна Вікторівна - кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри камерного ансамблю
 • Деркач Лариса Анатоліївна - кандидат мистецтвознавства, доцент, в.о. завідувача кафедри сольного співу та оперної підготовки
 • Драч Ірина Степанівна - доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії української та зарубіжної музики
 • Дрожжина Наталя Володимирівна - кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри музичного мистецтва естради та джазу
 • Доценко Володимир Ігорович - професор кафедри народних інструментів України, Заслужений артист України, 
 • Дяченко Юрій Станіславович - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів України
 • Зимогляд Наталія Юріївна - кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано
 • Інюточкін Олександр Олександрович - професор, Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри майстерності актора та режисури театру анімації
 • Лисичка Олександр Миколайович - викладач, аспірант кафедри історії української та зарубіжної музики
 • Мельник Алла Олексіївна - кандидат мистецтвознавства, доцент, в.о. завідувача кафедри оркестрових струнних інструментів
 • Нікітська Євгенія Семенівна - професор, Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри концертмейстерської майстерності
 • Ніколаєвська Юлія Вікторівна - доктор мистецтвознавства, професор кафедри інтерпретології та аналізу музики
 • Овчар Олександр Павлович - кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри оркестрових духових та ударних інструментів
 • Очеретовська Неоніла Леонідівна - доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики
 • Полубоярина Ірина Іванівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мистецької освіти та гуманітарних дисциплін
 • Попова Анастасія В’ячеславівна - начальник навчального відділу
 • Прокопов Сергій Миколайович - професор, Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри хорового диригування
 • Рощенко Олена Георгіївна - доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української та зарубіжної музики
 • Савченко Ганна Сергіївна - кандидат мистецтвознавства, професор кафедри, в.о. завідувача кафедри композиції та інструментування
 • Снєдков Ігор Іванович - професор, Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри народних інструментів України
 • Стеценко Оксана Володимирівна - Заслужена артистка України, завідувач кафедри майстерності актора та режисури драматичного театру
 • Шаповалова Людмила Володимирівна - доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики
 • Бондарчук Юлія - виборний представник із числа студентів, член студентської ради
 • Васкєс Валентина - виборний представник із числа студентів, Голова студентської ради
 • Зінченко Софія Сергіївна - виборний представник із числа студентів, перший заступник Голови студентської ради
 • Коноров Ілля Олексійович - виборний представник із числа студентів, секретар студентської ради
 • Чорна Поліна Михайлівна - виборний представник із числа студентів, другий заступник Голови студентської ради

Представники організації роботодавців

 • Коваль Ігор Миколайович - Заслужений діяч мистецтв України, доцент, директор Харківського академічного театру музичної комедії
 • Янко Юрій Володимирович - Заслужений діяч мистецтв України, доцент, директор Харківської обласної філармонії