Вчена рада

Вчена рада ХНУМ згідно Положенню про Вчену раду Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського здійснює колективне керівництво усіх університетських підрозділів — навчальних, творчих, наукових, адміністративно-господарських.

У складі ради — досвідчені майстри музичного і театального мистецтва — члени ректорату, декани, завідувачі кафедрами, викладачі з числа професорсько-викладацького складу вишу, а також начальники навчально-допоміжних служб, представники студентства, ради молодих вчених.

На засіданнях ради обговорюється стратегія розвитку університету, шляхи удосконалення навчального процесу згідно сучасних освітніх вимог, розширення міжнародних зв'язків, вирішуються кадрові питання, затверджуються плани роботи Вченої ради, кандидатури на заміщення посад, одержання почесних звань, іменних стипендій тощо.

ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського
ПОРЯДОК присвоєння вчених звань

 

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

 • Говорухіна Н.О. — кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, професор, в.о. ректора, Голова вченої ради
 • Абаджян Г.А. — кандидат мистецтвознавства, народний артист України, професор, перший проректор
 • Горлов А.С. — кандидат педагогічних наук, доцент завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я
 • Бевз М.В. — кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, професор, декан оркестрового факультету
 • Біляєва Л.В. — начальник навчального відділу
 • Болдирєв В.О. — народний артист України, професор, завідувач кафедри сольного співу та оперної підготовки
 • Бондаренко М.В. — кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри спеціального фортепіано
 • Борисенко М.Ю. — кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії музики
 • Ботунова Г.Я. — заслужений працівник культури України, доцент, завідувач кафедри театрознавства
 • Важньова Л.А. — заслужена артистка України, доцент, завідувач кафедри сценічної мови
 • Дедусенко Ж.В. — кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри камерного ансамблю
 • Драч І.С. — доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії української та зарубіжної музики
 • Дрожжина Н.В. — кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри музичного мистецтва естради та джазу
 • Доценко В.І. — заслужений артист України, професор, професор кафедри народних інструментів України
 • Жданько А.М. — кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової роботи
 • Інюточкін О.О. — заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач кафедри майстерності актора та режисури театру анімації
 • Калабухін А.В. — народний артист України, професор, професор кафедри сольного співу та оперної підготовки
 • Калоян Л.І. — помічник ректора з кадрових питань
 • Кононова О.В. — кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри загального та спеціалізованого фортепіано
 • Кремльов А.М. — проректор з АГР
 • Кучин С.П. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук
 • Копелюк О.О. — кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри спеціального фортепіано, голова Ради молодих вчених
 • Костогриз С.О. — кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри народних інструментів України, голова профспілкового комітету
 • Лисичка О.М. — аспірант
 • Малішевська Ю.В. — директор бібліотеки
 • Нікітська Є.С. — заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач кафедри концертмейстерської майстерності
 • Ніколаєвська Ю.В. — кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри інтерпретології та аналізу музики
 • Овчар О.П. — кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри оркестрових духових інструментів та оперно-симфонічного диригування
 • Очеретовська Н.Л. — доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії музики
 • Партола Я.В. — кандидат мистецтвознавства, доцент, декан театрального факультету
 • Прокопов С.М. — заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач кафедри хорового диригування
 • Полубоярина І.І. — доктор педагогічних наук, доцент, Вчений секретар, завідувач кафедри теорії та методики мистецької освіти
 • Прийменко О.С. — кандидат юридичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та з міжнародних зв’язків
 • Птушкін В.М. — народний артист України, професор, завідувач кафедри композиції та інструментування
 • Путіліна О.О. — головний бухгалтер
 • Снєдков І.І. — заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач кафедри народних інструментів України
 • Стеценко О.В. — заслужена артистка України, завідувач кафедри майстерності актора та режисури драматичного театру
 • Сухленко І.Ю. — кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри спеціального фортепіано
 • Турнєєв С.П. — заслужений діяч мистецтв України, професор, декан виконавсько-музикознавчого факультету
 • Холоденко Л.О. — заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач кафедри оркестрових струнних інструментів
 • Чолакова А.Д. — кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов
 • Шукайло В.Ф. — доцент, завідувач кафедри спеціального фортепіано
 • Шаповалова Л.В. — доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики
 • Янко Ю.В. — заслужений діяч мистецтв України, доцент, директор Харківської обласної філармонії, представник організації роботодавців
 • Кисельова Т.І. — голова студентської ради, виборний представник з числа студентів
 • Кабалюк А. — член студентської ради, виборний представник з числа студентів
 • Мазуревич О. — член студентської ради, виборний представник з числа студентів
 • Полякова Т. — член студентської ради, виборний представник з числа студентів
 • Анісімова Т. — член студентської ради, виборний представник з числа студентів