Вчена рада

Вчена рада ХНУМ згідно Положенню про Вчену раду Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського здійснює колективне керівництво усіх університетських підрозділів — навчальних, творчих, наукових, адміністративно-господарських.

У складі ради — досвідчені майстри музичного і театального мистецтва — члени ректорату, декани, завідувачі кафедрами, викладачі з числа професорсько-викладацького складу вишу, а також начальники навчально-допоміжних служб, представники студентства, ради молодих вчених.

На засіданнях ради обговорюється стратегія розвитку університету, шляхи удосконалення навчального процесу згідно сучасних освітніх вимог, розширення міжнародних зв'язків, вирішуються кадрові питання, затверджуються плани роботи Вченої ради, кандидатури на заміщення посад, одержання почесних звань, іменних стипендій тощо.

ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського
ПОРЯДОК присвоєння вчених звань

 

Члени Вченої ради за посадою

ГОЛОВА - ГОВОРУХІНА Наталія Олегівна - ректор, кандидат мистецтвознавства, професор, Заслужений діяч мистецтв України

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР - МИХАЙЛОВА Ольга Валеріївна - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри загального та спецілізованого фортепіано

 • Кучин Сергій Павлович - доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи
 • Сухленко Ірина Юріївна - кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової роботи
 • Захарова Ольга Михайлівна - в.о. директора бібліотеки
 • Копелюк Олег Олексійович - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри спеціального фортепіано, голова Ради молодих вчених
 • Костогриз Сергій Олександрович - кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри народних інструментів України, голова профспілкового комітету
 • Кремльов Андрій Миколайович - проректор з адміністративно-господарської роботи
 • Партола Яна Вікторівна - кандидат мистецтвознавства, доцент, декан театрального факультету
 • Погода Олена Віталіївна - кандидат мистецтвознавства, в.о. декана оркестрового факультету
 • Прийменко Олександр Сергійович - кандидат юридичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та з міжнародних зв’язків
 • Путіліна Ольга Олександрівна - головний бухгалтер
 • Турнєєв Сергій Петрович - професор, Заслужений діяч мистецтв України, декан виконавсько-музикознавчого факультету

Виборні члени Вченої ради

 • Гавриш Ірина Петрівна - кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов
 • Горлов Анатолій Серафимович - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
 • Біляєва Любов Василівна - начальник навчального відділу
 • Болдирєв Володимир Олександрович - професор, Народний артист України, завідувач кафедри сольного співу та оперної підготовки
 • Бондаренко Марія Василівна - кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри спеціального фортепіано
 • Борисенко Марія Юріївна - кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії музики
 • Ботунова Галина Яківна - доцент, Заслужений працівник культури України, завідувач кафедри театрознавства
 • Важньова Людмила Андріївна - доцент, Заслужена артистка України, завідувач кафедри сценічної мови
 • Дедусенко Жанна Вікторівна - кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри камерного ансамблю
 • Драч Ірина Степанівна - доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії української та зарубіжної музики
 • Дрожжина Наталя Володимирівна - кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри музичного мистецтва естради та джазу
 • Доценко Володимир Ігорович - професор, Заслужений артист України, професор кафедри народних інструментів України
 • Інюточкін Олександр Олександрович - професор, Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри майстерності актора та режисури театру анімації
 • Калабухін Анатолій Васильович - професор, Народний артист України, професор кафедри сольного співу та оперної підготовки
 • Калоян Лідія Іванівна - помічник ректора з кадрових питань
 • Лисичка Олександр Миколайович - викладач кафедри історії української та зарубіжної музики
 • Нікітська Євгенія Семенівна - професор, Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри концертмейстерської майстерності
 • Ніколаєвська Юлія Вікторівна - доктор мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри інтерпретології та аналізу музики
 • Овчар Олександр Павлович - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри оркестрових духових інструментів та оперно-симфонічного диригування
 • Очеретовська Неоніла Леонідівна - доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії музики
 • Прокопов Сергій Миколайович - професор, Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри хорового диригування
 • Птушкін Володимир Михайлович - професор, Народний артист України, завідувач кафедри композиції та інструментування
 • Снєдков Ігор Іванович - професор, Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри народних інструментів України
 • Стеценко Оксана Володимирівна - Заслужений артист України, завідувач кафедри майстерності актора та режисури драматичного театру
 • Холоденко Леонід Олексійович - професор, Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри оркестрових струнних інструментів
 • Шаповалова Людмила Володимирівна - доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики
 • Мазуревич Олексій Олегович - виборний представник із числа студентів член студентської ради
 • Полякова Тетяна Анатоліївна - виборний представник із числа студентів член студентської ради
 • Анісімова Софія Олександрівна - виборний представник із числа студентів член студентської ради

Представники організації роботодавців

 • Янко Юрій Володимирович - доцент, Заслужений діяч мистецтв України, директор Харківської обласної філармонії