Вчена рада

Вчена рада ХНУМ згідно Положенню про Вчену раду Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського здійснює колективне керівництво усіх університетських підрозділів — навчальних, творчих, наукових, адміністративно-господарських.

У складі ради — досвідчені майстри музичного і театального мистецтва — члени ректорату, декани, завідувачі кафедрами, викладачі з числа професорсько-викладацького складу вишу, а також начальники навчально-допоміжних служб, представники студентства, ради молодих вчених.

На засіданнях ради обговорюється стратегія розвитку університету, шляхи удосконалення навчального процесу згідно сучасних освітніх вимог, розширення міжнародних зв'язків, вирішуються кадрові питання, затверджуються плани роботи Вченої ради, кандидатури на заміщення посад, одержання почесних звань, іменних стипендій тощо.

ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського
ПОРЯДОК присвоєння вчених звань


Голова — Вєркіна Тетяна Борисівна
, ректор, Народна артистка України, Заслужений діяч мистецтв України, професор, кандидат мистецтвознавства;

Вчений секретар — Полубоярина Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики мистецької освіти, доцент;

 

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

Абаджян Г.А., перший проректор, Народний артист України, Заслужений діяч мистецтв України, професор, кандидат мистецтвознавства;
Алтухов В.М., професор кафедри духових, ударних інструментів та опернго-симфонічного диригування, директор ХССМШ-і;
Аркадін–Школьнік О.А., Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедрою режисури драматичного театру, доцент;
Бевз М.В., Заслужений діяч мистецтв України, декан оркестрового факультету, кандидат мистецтвознавства, професор;
Березенко В.,член студентської ради;
Біляєва Л.В., начальник навчального відділу, старший викладач кафедри теорії музики;
Болдирєв В.О., Народний артист України, завідувач кафедри сольного співу та оперної підготовки, професор;
Ботунова Г.Я., заслужений працівник культури України, завідувач кафедрою театрознавства, доцент;
Брюханов Д.,член студентської ради;
Важньова Л.А., Заслужена артистка України, завідувач кафедрою сценічної мови, доцент;
Говорухіна Н.О., Заслужений діяч мистецв України,кандидат мистецтвознавства, професор;
Дедусенко Ж.В., завідувач кафедрою камерного ансамблю, заступник декана виконавсько-музикознавчого факультету, кандидат мистецтвознавства, доцент;
Доценко В.І., Заслужений артист України, професор;
Дрожжина Н.В.,  завідувач кафедрою музичного мистецтва естради та джазу, Заслужений діяч естрадних мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, доцент
Жданько А.М., проректор з наукової роботи, кандидат мистецтвознавства,  професор кафедри історії української та зарубіжної музики, доцент;
Інюточкін О.О., завідувач кафедрою майстерності актора та режисури театру анімації, Заслужений діяч мистецтв України, професор;
Кабалюк А.,член студентської ради;
Калабухін А.В., Народний артист України, професор;
Калоян Л.І., помічник ректора з кадрових питань;
Кисельова Т., Голова Студентської ради;
Клєбанова С.В., Заслужена артистка України, доцент;
Кононова О.В., завідувач кафедрою загального та спеціалізованого фортепіано, кандидат мистецтвознавства, професор;
Копелюк О.О., Голова ради молодих вчених, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри спеціального фортепіано;
Костогриз С.О., голова профспілкового комітету, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів України;
Кремльов А.М., проректор з адміністративно-господарської роботи;
Кучін С.П., завідувач кафедрою суспільних наук, доктор економічних наук, професор;
Мадишева Т.П., кандидат мистецтвознавства, професор кафедри сольного співу;
Малішевська Ю.В., завідувач бібліотекою ХНУМ;
Мащенко В.М., старший викладач кафедри майстерності актора;
Назаренко О.І., Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри оркестрових духових, ударних інструментів та оперно-симфонічного диригування,;
Нікітська Є.С., завідувач кафедрою концертмейстерської майстерності, Заслужений діяч мистецтв України, професор;
Овчар О.П., кандидат мистецтвознавства,  доцент кафедри оркестрових духових, ударних інструментів та оперно-симфонічного диригування;
Очеретовська Н.Л., завідувач кафедрою теорії музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Партола Я.В., декан театрального факультету, кандидат мистецтвознавства, доцент;
Пономарьова М.О., завідувач відділу аспірантури, асистентури – стажування, докторантури;
Прийменко О.С., проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків, кандидат юридичних наук, доцент;
Прокопов С.М., завідувач кафедрою хорового диригування, Заслужений діяч мистецтв України, професор;
Птушкін В.М., завідувач кафедрою композиції та інструментування, Народний артист України, професор;
Путіліна О.О., головний бухгалтер;
Сагалова Г.В., Голова ради молодих вчених при Міністерстві культури України, Заслужена артистка України, доцент кафедри спеціального фортепіано;
Снєдков І.І., завідувач кафедрою народних інструментів України, Заслужений діяч мистецтв України, професор;
Содіна Т.Д., проректор з загальних та економічних питань;
Турнєєв С.П., декан виконавсько-музикознавчого факультету, Заслужений діяч мистецтв України, професор;
Холоденко Л.О., завідувач кафедрою оркестрових струнних інструментів, Заслужений діяч мистецтв України, професор;
Чолакова А.Д., завідувач кафедрою іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент;
Чернявська М.С., кандидат мистецтвознавства, професор кафедри спеціального фортепіано;
Шаповалова Л.В., завідувач кафедрою інтерпретології та аналізу музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Шубіна Л.І., завідувач кафедрою історії української та зарубіжної музики, кандидат мистецтвознавства, доцент;
Шукайло В.Ф., завідувач кафедрою спеціального фортепіано, доцент, професор кафедри;
Янко Ю.В., директор Харківської філармонії, художній керівник і головний диригент симфонічного оркестру ХФ, Заслужений діяч мистецтв України, доцент.