Вчена рада

Вчена рада ХНУМ згідно Положенню про Вчену раду Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського здійснює колективне керівництво усіх університетських підрозділів — навчальних, творчих, наукових, адміністративно-господарських.

У складі ради — досвідчені майстри музичного і театального мистецтва — члени ректорату, декани, завідувачі кафедрами, викладачі з числа професорсько-викладацького складу вишу, а також начальники навчально-допоміжних служб, представники студентства, ради молодих вчених.

На засіданнях ради обговорюється стратегія розвитку університету, шляхи удосконалення навчального процесу згідно сучасних освітніх вимог, розширення міжнародних зв'язків, вирішуються кадрові питання, затверджуються плани роботи Вченої ради, кандидатури на заміщення посад, одержання почесних звань, іменних стипендій тощо.

ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського
ПОРЯДОК присвоєння вчених звань


Голова — Вєркіна Тетяна Борисівна
, ректор, Народна артистка України, Заслужений діяч мистецтв України, професор, кандидат мистецтвознавства, кавалер ордену «За заслуги» ІІ, III ступеня, Почесний громадянин м. Харкова;

Вчений секретар — Полубоярина Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри загального і спеціалізованого фортепіано

 

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

Абаджян Г.А., перший проректор, Народний артист України, Заслужений діяч мистецтв України, професор, кандидат мистецтвознавства;
Алтухов В.М., професор кафедри духових, ударних інструментів та опернго-симфонічного диригування, директор ХССМШ-і;
Аркадін–Школьнік О.А., Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедрою режисури драматичного театру, доцент;
Бевз М.В., Заслужений діяч мистецтв України, декан оркестрового факультету, кандидат мистецтвознавства, професор;
Біляєва Л.В., начальник навчального відділу, старший викладач кафедри теорії музики;
Болдирєв В.О., Народний артист України, завідувач кафедрою сольного співу, професор;
Ботунова Г.Я., заслужений працівник культури України, завідувач кафедрою театрознавства, доцент;
Важньова Л.А., Заслужена артистка України, завідувач кафедрою сценічної мови, доцент;
Говорухіна Н.О., Заслужений діяч мистецв України,кандидат мистецтвознавства, доцент;
Дедусенко Ж.В., завідувач кафедрою камерного ансамблю, заступник декана виконавсько-музикознавчого факультету, кандидат мистецтвознавства, доцент;
Дереповка М.Г., проректор з адміністративно-господарської роботи;
Довжий В., член студентської ради;
Доценко В.І., Заслужений артист України, професор кафедри народних інструментів України;
Дубова А., голова студентської ради;
Жданько А.М., проректор з наукової роботи, кандидат мистецтвознавства,
професор кафедри історії української та зарубіжної музики;
Інюточкін О.О., завідувач кафедрою майстерності актора та режисури театру анімації, Заслужений діяч мистецтв України, професор;
Калабухін А.В., завідувач кафедрою оперної підготовки, Народний артист України, професор, Почесний громадянин м. Харкова;
Калоян Л.І., помічник ректора з кадрових питань;
Клєбанова С.В., Заслужена артистка України,доцент кафедри сольного співу;
Кононова О.В., завідувач кафедрою загального та спеціалізованого фортепіано, кандидат мистецтвознавства, професор;
Копелюк О.О., старший викладач кафедри спеціального фортепіано;
Костогриз С.О., голова профспілкового комітету, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів України;
Кузьменко М., член студентської ради;
Любченко В., член студентської ради;
Ляшко В.
, член студентської ради;
Мадишева Т.П., кандидат мистецтвознавства, професор кафедри сольного співу;
Малішевська Ю.В., завідувач бібліотекою ХНУМ;
Мащенко В.М., старший викладач кафедри майстерності актора;
Назаренко О.І., Заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри народних інструментів України;
Нікітська Є.С., завідувач кафедрою концертмейстерської майстерності, Заслужений діяч мистецтв України, професор;
Овчар О.П., завідувач кафедрою оркестрових духових, ударних інструментів та оперно-симфонічного диригування, кандидат мистецтвознавства, старший викладач;
Очеретовська Н.Л., завідувач кафедрою теорії музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Партола Я.В., декан театрального факультету, кандидат мистецтвознавства, доцент;
Прийменко О.С., проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків, кандидат юридичних наук, доцент;
Прокопов С.М., завідувач кафедрою хорового диригування, Заслужений діяч мистецтв України, професор;
Птушкін В.М., завідувач кафедрою композиції та інструментування, Народний артист України, професор;
Путіліна О.О., головний бухгалтер;
Сагалова Г.В., голова ради молодих вчених ХНУМ імені І. П. Котляревського і ради молодих вчених при Міністерстві культури України;
Садовський Л.В., завідувач кафедрою майстерності актора, Заслужений діяч мистецтв України;
Снєдков І.І., завідувач кафедрою народних інструментів України, Заслужений діяч мистецтв України, професор;
Содіна Т.Д., проректор з загальних та економічних питань;
Сухленко І.Ю., завідувач відділу аспірантури, асистентури – стажування, докторантури, кандидат мистецтвознавства, доцент;
Турнєєв С.П., декан виконавсько-музикознавчого факультету, Заслужений діяч мистецтв України, професор;
Холоденко Л.О., завідувач кафедрою оркестрових струнних інструментів, Заслужений діяч мистецтв України, професор;
Чуріков В.В., завідувач кафедрою музичного мистецтва естради та джазу, Заслужений діяч мистецтв України, доцент;
Чолакова А.Д., завідувач кафедрою іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент;
Чернявська М.С., кандидатмистецтвознавства, професор кафедри спеціального фортепіано;
Шаповалова Л.В., завідувач кафедрою інтерпретології та аналізу музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Шубіна Л.І., завідувач кафедрою історії української та зарубіжної музики, кандидат мистецтвознавства, доцент;
Шукайло В.Ф., завідувач кафедрою спеціального фортепіано, доцент, професор кафедри;
Янко Ю.В., директор Харківської філармонії, художній керівник і головний диригент симфонічного оркестру ХФ, Заслужений діяч мистецтв України, кавалер ордену «За заслуги» III ступеня, старший викладач;
Яшинов О.Л., завідувач кафедрою суспільних наук, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри.