Загальні положення

Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського є всесвітньо відомим центром музично-сценічної освіти, членом Європейської Асоціації Університетів, Європейської Асоціації Консерваторій, Європейської Ліги Університетів Мистецтв ELIA, Європейської Спілки музичних конкурсів для молоді EMCY, провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти, у тому числі доктора філософії , доктора мистецтва, є провідним творчо-науковим і методичним центром, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність.

Підготовка здобувачів вищої освіти в університеті здійснюється в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальностями 025 «Музичне мистецтво» та 026 «Сценічне мистецтво».

Провадження освітньої діяльності  в університеті здійснюється згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти - НАКАЗ МОН України від 28.12.2021 р №282-л, на другому (магістерському) та третьому освітньо-науковому рівнях - НАКАЗ МОН України від 19.03.2021 р №33-л.


ЛІЦЕНЗІЯ

СЕРТИФІКАТИ про акредитацію