Аспірантура

Завідувач відділу аспірантури,
асистентури-стажування, докторантури,
кандидат мистецтвознавства, старший викладач
кафедри народних інструментів України
ЮРЧЕНКО ОЛЬГА ПЕТРІВНА


email: num.kharkiv.aspirantura@ukr.net
тел: +38 (057) 731-48-32, +38 (097) 943-49-39

 

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
НА ДОПОМОГУ НАУКОВЦЯМ
ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ
ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
ДОКТОР МИСТЕЦТВА

 

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НАУКОВОЇ АСПІРАНТУРИ НА І СЕМЕСТР 2021-2022 н.р.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ АСИСТЕНТУРИ-СТАЖУВАННЯ ТА ДОКТОРА МИСТЕЦТВА НА І СЕМЕСТР 2021-2022 н.р.


Накази про зарахування


Вартість навчання 2021-2022


ПРОЄКТ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Методичні рекомендації до написання та реалізації науково-творчого проєкту «Доктора мистецтва»


РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСИСТЕНТУРИ-СТАЖУВАННЯ


РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ ТА АСИСТЕНТУРИ-СТАЖУВАННЯ

ЗРАЗКИ ЗАЯВ

КОМПЛЕКСНИЙ ІСПИТ З МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА / ПИТАННЯ

ВСТУПНИЙ ІСПИТ ІЗ ФІЛОСОФІЇ / ПИТАННЯ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРОЄКТУ НАУКОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ


ПРО ГРАФІК НАВЧАННЯ АСПІРАНТІВ ТА АСИСТЕНТІВ-СТАЖИСТІВ (ІІ ПВІРІЧЧЯ 2021)


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА ІІ СЕМЕСТР 2020-2021

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2020-2021

РОЗКЛАД ЗИМОВОЇ СЕСІЇ 2020-2021

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА І ПІВРІЧЧЯ 2020-2021


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА І СЕМЕСТР 2020

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ 2020


ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦIЙНУ РОБОТУ

ВИМОГИ ДО ВСТУПНИХ ІСПИТІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ В ХНУМ ІМЕНІ І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО 2021 (ЗІ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ)

ВАРТIСТЬ НАВЧАННЯ

 

 

Історія відділу аспірантури почалася у 1993 році, коли Наказом Міністерства культури України за погодженням з Міністерством освіти України від 15.09.1993 року №247/а при Харківському державному інституті мистецтв імені І.П. Котляревського було відкрито аспірантуру зі спеціальності 17.00.03 – «Музичне мистецтво» та асистентуру-стажування за спеціальностями 17.00.03 – «Музичне мистецтво» та 17.00.02 – «Театральне мистецтво». Наказом Міністерства освіти та науки України від 06.03.2008 року №157 при Харківському державному університеті мистецтв імені І.П. Котляревського було відкрито докторантуру.

Успіх розвитку аспірантури забезпечило декілька факторів, серед яких вирішальним стала наявність в університеті наукових та творчих шкіл, відомих далеко за межами України. Відкриття у 2004 році спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацію за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво також сприяло збільшенню інтересу в мистецькому навчальному закладі саме до наукової роботи. Слід сказати й про значну роль роботи магістратури, що не тільки впливає на успіх дисертаційних досліджень, але й суттєво впливає на співвідношення творчої та наукової частки вихованців відділу на користь останньої.

В університеті створено усі умови для забезпечення високої якості дисертаційних досліджень, їх своєчасному поданню до захисту. Виконання індивідуальних планів аспірантів контролюється кафедрами, вченими радами факультетів та вченою радою університету. Звіти про роботу аспірантури є обов’язковою складовою порядку денного засідань ректорату та вченої ради. Тому показники успішності роботи відділу сягають майже 100 %, а досить значна кількість здобувачів та аспірантів навіть захищаються достроково.

Аспіранти ведуть активну наукову-дослідну діяльність, беруть участь у міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних наукових конференціях та симпозіумах, мають публікації в іншомовних виданнях, отримують міжнародні стипендії за темою свого дисертаційного дослідження.

Асистентура-стажування університету – це справжня школа виконавсько-педагогічної майстерності. Абсолютно прозора система відбору дозволяє залучати до навчання в асистентурі найкращих випускників виконавських кафедр. Перш за все, це підтверджується небаченою активізацією концертної діяльності асистентів-стажистів, які грають у концертних залах України, Росії, Білорусії, Польщі, Іспанії, Бельгії тощо.

Випускники аспірантури та асистентури-стажування з успіхом працюють в Харківському національному університеті мистецтв імені І.П. Котляревського, в інших навчальних закладах країни, в найкращих творчих колективах та відомих навчальних закладах інших країн.

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ВСТУПНИКАМ

ЗДОБУВАЧАМ

ВИКЛАДАЧІ ОТП

ТВОРЧІ МИСТЕЦЬКІ ПРОЄКТИ


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ АСИСТЕНТУРИ-СТАЖУВАННЯ ТА ДОКТОРА МИСТЕЦТВА НА І СЕМЕСТР 2021-2022 н.р.Вартість навчання 2021-2022


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (доктор мистецтва)


КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН (025 «Музичне мистецтво», денна форма навчання)

ЗАЯВА /дисципліни вільного вибору


РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО ТВОРЧОЇ АСПІРАНТУРИ


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА (2021)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ АСИСТЕНТА-СТАЖИСТА (2021)


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ АСИСТЕНТА-СТАЖИСТА (2020)


РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСИСТЕНТУРИ-СТАЖУВАННЯ

Наказ про зарахування


РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ ТА АСИСТЕНТУРИ-СТАЖУВАННЯ

ВСТУПНИЙ ІСПИТ ІЗ ФІЛОСОФІЇ / ПИТАННЯ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ В ХНУМ ІМЕНІ І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО 2021 (ЗІ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ)