Аспірантура

Завідувач відділу аспірантури,
асистентури-стажування, докторантури
ПОНОМАРЬОВА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА


email: num.kharkiv.aspirantura@gmail.com
тел: +38 (057) 731-48-32

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
НА ДОПОМОГУ НАУКОВЦЯМ
ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

 

Історія відділу аспірантури почалася у 1993 році, коли Наказом Міністерства культури України за погодженням з Міністерством освіти України від 15.09.1993 року №247/а при Харківському державному інституті мистецтв імені І.П. Котляревського було відкрито аспірантуру зі спеціальності 17.00.03 – «Музичне мистецтво» та асистентуру-стажування за спеціальностями 17.00.03 – «Музичне мистецтво» та 17.00.02 – «Театральне мистецтво». Наказом Міністерства освіти та науки України від 06.03.2008 року №157 при Харківському державному університеті мистецтв імені І.П. Котляревського було відкрито докторантуру.

Успіх розвитку аспірантури забезпечило декілька факторів, серед яких вирішальним стала наявність в університеті наукових та творчих шкіл, відомих далеко за межами України. Відкриття у 2004 році спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацію за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво також сприяло збільшенню інтересу в мистецькому навчальному закладі саме до наукової роботи. Слід сказати й про значну роль роботи магістратури, що не тільки впливає на успіх дисертаційних досліджень, але й суттєво впливає на співвідношення творчої та наукової частки вихованців відділу на користь останньої.

В університеті створено усі умови для забезпечення високої якості дисертаційних досліджень, їх своєчасному поданню до захисту. Виконання індивідуальних планів аспірантів контролюється кафедрами, вченими радами факультетів та вченою радою університету. Звіти про роботу аспірантури є обов’язковою складовою порядку денного засідань ректорату та вченої ради. Тому показники успішності роботи відділу сягають майже 100 %, а досить значна кількість здобувачів та аспірантів навіть захищаються достроково.

Аспіранти ведуть активну наукову-дослідну діяльність, беруть участь у міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних наукових конференціях та симпозіумах, мають публікації в іншомовних виданнях, отримують міжнародні стипендії за темою свого дисертаційного дослідження.

Асистентура-стажування університету – це справжня школа виконавсько-педагогічної майстерності. Абсолютно прозора система відбору дозволяє залучати до навчання в асистентурі найкращих випускників виконавських кафедр. Перш за все, це підтверджується небаченою активізацією концертної діяльності асистентів-стажистів, які грають у концертних залах України, Росії, Білорусії, Польщі, Іспанії, Бельгії тощо.

Випускники аспірантури та асистентури-стажування з успіхом працюють в Харківському національному університеті мистецтв імені І.П. Котляревського, в інших навчальних закладах країни, в найкращих творчих колективах та відомих навчальних закладах інших країн.