Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство ХНУМ імені І.П.Котляревського утворене з метою формування світогляду здобувачів освіти, розкриття їх наукового та творчого потенціалу, розвитку наукового мислення і навичок науково-дослідницької діяльності, впровадження інноваційних підходів у наукових дослідженнях.

Завдання СНТ:

  • популяризація наукової діяльності серед здобувачів вищої освіти Університету;
  • сприяння підвищенню якості науково-дослідницької підготовки студентства;
  • залучення студентів до участі у наукових та науково-творчих проєктах;
  • колаборація між студентами різних факультетів Університету;
  • підтримання зв’язків з іншими студентськими організаціями в Україні та за її межами з метою обміну досвідом, участі в конференціях, форумах, конкурсах тощо.

Соціальні мережі: Сторінка у Facebook, Сторінка в Instagram, Канал у Telegram


ПОЛОЖЕННЯ про Студентське наукове товариство Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського