Переведення, поновлення

Положення про порядок переведення (поновлення) здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення

Лист МОН про надання академічної відпустки


Вакантні місця державного замовлення ХНУМ імені І.П.Котляревського (станом на 29.08.2023 р.)


Увазі здобувачів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб та претендують на переведення на вакантні місця державного замовлення.


 ПРОТОКОЛИ