Переведення, поновлення

Положення про порядок переведення (поновлення) здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення


Увага!

Здобувачі, які навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб можуть взяти участь у конкурсі на переведення на вакантні місця державного замовлення.

Для участі у конкурс необхідно до 12.00 8 лютого подати до відповідного деканату заяву, завізовану: деканом факультету, співробітником бухгалтерії (про відсутність заборгованості по сплаті за навчання), / представником | ради студентського самоврядування.

До заяви додаються: копія залікової книжки, копії наукових робіт, дипломів з конкурсів, грамот, подяк, які отримані за час навчання в Університеті, копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо таке право є), характеристика на здобувача.

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


ПРОТОКОЛИ