Навчальний відділ

Начальник навчального відділу 
ПОПОВА АНАСТАСІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА

тел.: +38(057) 731-48-32
e-mail: hnumstudy@ukr.net

 • методист – О. В. Ватутіна

Навчальний відділ – структурний підрозділ ХНУМ імені І. П. Котляревського, що існує від заснування Харківської консерваторії у 1917 році, який здійснює організацію, координацію, супровід і контроль освітнього процесу в Університеті.

З 1995 по січень 2022 року відділом керувала досвідчений працівник з майже 40-річним стажем роботи у університеті на адміністративних посадах, старший викладач кафедри теорії музики Біляєва Л. В., яка у 1977-1995 роках працювала у відділі методистом.

З січня 2022 року відділ очолює Попова А.В. Разом з нею безперебійну та ефективну роботу відділу забезпечують провідні фахівці Фурсова А.У. та Харанжевич І.Ю., методист Ватутіна О.В., інспектор Юшинова С.А., керівник практики Лозенко К.О.

У своїй діяльності навчальний відділ керується чинним законодавством з питань вищої освіти, Конституцією України, Постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-інструктивними документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Статутом університету, наказами ректора університету, Положенням про навчальний відділ та іншими нормативно-правовими актами.

Основними завданнями навчального відділу є:

 • реалізація концепції освітньої діяльності університету, контроль дотримання законодавства з питань організації освітнього процесу, рішень вченої ради і ректорату, наказів ректора;
 • контроль виконання стандартів вищої освіти, освітніх програм, навчальних планів, нормативних засад, викладених у документах Університету;
 • розробка нормативно-правових документів університету з питань організації освітнього процесу;
 • планування, організація та методичне супроводження освітнього процесу в Університеті;
 • планування, організація та координація роботи з практичної підготовки студентів Університету;
 • підготовка наказів, розпоряджень з питань організації освітнього процесу, атестації випускників, руху контингенту студентів;
 • методичний супровід складання навчальних планів підготовки фахівців, формування графіку освітнього процесу;
 • планування та контроль виконання навчальної роботи науково-педагогічними працівниками Університету, контроль розрахунку її обсягів та розподілу навчальної роботи;
 • внесення повних та достовірних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, їх редагування та підтримання в актуальному стані;
 • облік чисельності та руху контингенту студентів всіх форм навчання;
 • методична підтримка організації роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти;
 • підготовка та видача академічних довідок;
 • листування з органами державної влади з питань організації освітнього процесу та навчальної роботи;
 • замовлення та видача студентських квитків та документів про вищу освіту.