Конференція пам'яті Євгенія Русаброва31.10.2019

 

На театральному факультеті ХНУМ імені І. П. Котляревського відбулася дводенна науково-практична конференція пам’яті театрознавця Євгенія Русаброва «Театрознавець і театральний процес».


Театрознавство: вчора – сьогодні – завтра

Конференція 30–31 жовтня 2019 року пройшла у ХНУМ вже вшосте. Тему конференції було визначено як «Театрознавець і театральний процес», адже, по-перше, театрознавство було основним напрямом діяльності Є. Русаброва, а, по-друге – зараз вкрай актуальним стає осмислення проблем цієї галузі знань. Ініціатива проведення цього заходу, який став щорічним, починаючи з 2014 року, належить старшому викладачу кафедри театрознавства Юлії Щукіній.

В рамках конференції працювали три секції: «Історія драматургії, сценічного мистецтва і театральної критики у відображенні театро- і літературознавства», «Сучасний театральний процес у рефлексіях критики» та «Актуальні напрямки діяльності театрознавця». Така структура, безумовно, відображає як сфери зацікавленості доповідачів, так і основні вектори розвитку сучасного театрознавства. 

Своїми науковими напрацюваннями поділилися студенти і викладачі різних спеціалізацій, порушивши проблематику з історії та сучасності літератури, театру анімації, драматичного й музичного театру. Серед доповідачів були гості конференції із ХНУ імені В. Н. Каразіна – студенти філологічного факультету, а також фахівець з літературознавства – кандидат філологічних наук, доцент Інна Кремінська, яка торкнулася проблем драматургії. Тематичне поле конференції доповнилося й сучасним науковим поглядом на сторінку з історії сценографії Харкова у доповіді кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри теорії та історії мистецтв ХДАДМ Валентини Чечик.

У роботі конференції взяли участь: головний бібліограф Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна Юліана Полякова, представивши унікальне дослідження з історії харківської театральної критики середини XIX cтоліття, співробітники Міської спеціалізованої музично-театральної бібліотеки ім. К. С. Станіславського Тетяна Бахмет, Вікторія Хворостенко, керівник літературно-драматургічної частини Харківського академічного російського драматичного театру ім. О. С. Пушкіна Ірина Челомбітько, театрознавець та арт-менеджер Світлана Баженова, театрознавець Аліна Ципіна (Німеччина), журналіст всеукраїнського видання «Кіно-театр» Юлій Швець (м. Київ).

Більшість доповідачів мають саме театрознавчу освіту та займаються різними напрямами діяльності в сучасному культурному просторі. Значна кількість учасників є учнями Євгенія Теодоровича Русаброва, що ще раз підтверджує значення для українського театрального мистецтва його наукової, критичної й педагогічної роботи.

Тему трансформації традиційного театрознавства органічно продовжила творча зустріч з випускницею кафедри театрознавства та ученицею Є. Русаброва, а наразі виконавчою продюсеркою регіонального мовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України Марією Заіченко (м. Київ). Пані Марія понад п'ятнадцять років успішно займається менеджментом у сфері культури. Впродовж зустрічі вона поділилася не тільки власним досвідом роботи, а й своїм баченням професії. М. Заіченко розпочинала фахову діяльність як проектний менеджер у харківському недержавному театрі «Арабески», та поступово відійшла від суто театральної сфери та співпрацювала з різними культурними інституціями в Україні і Польщі. Її досвід є прикладом реалізації театрознавця поза традиційними напрямами наукової, критичної та «завлітської» діяльності. Театрознавча освіта є фундаментальною базою для осягнення процесів розвитку культури, формування наукового мислення, та дійсно надає широке поле можливостей. Але ж, безумовно, актуальні мистецькі тенденції розвиваються дуже динамічно, що вимагає від молодих професіоналів оволодіння додатковими сучасними навичками.

 

Ольга Дорофєєва

Галина Шамаріна. «Памяти педагога с человечным подходом» (газета Время, 07.11.2019)


 ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ, ПРИСВЯЧЕНОЇ НАРОДНОМУ АРТИСТУ УКРАЇНИ МИКОЛІ КОВАЛЮ

 

У жовтні відбулося дві презентації книги – «Гама творчої долі Миколи Коваля (Творчий портрет народного артиста України)». Х. : Колегіум, 2019. 316 с., присвяченої творчості професора кафедри сольного співу ХНУМ – Миколи Коваля (1946 – 2018). Автор монографії – старший викладач університетської кафедри театрознавства Юлія Щукіна.

Перша презентація відбулася на музичному факультеті в рамках XXVI Міжнародноїнауково-практичної конференції «На зламі епох: митець як рушій культурних пластів» (4 жовтня, 2019). Виступили – декан театрального факультету, кандидат мистецтвознавства, доцент Яна Партола і кандидат мистецтвознавства, доцент Марія Борисенко. Серед професорсько-викладацького та студентського складу на презентації були присутні, зокрема, завідувач кафедри сольного співу та оперної підготовки, Народний артист України, професор Володимир Болдирєв, завідувач кафедри театрознавства, Заслужений працівник культури України, доцент Галина Ботунова, доктор філологічних наук, професор кафедри театрознавства Олена Каленіченко,  солістка ХНАТОБу, Заслужена артистка України Тамара Гармаш.

30 жовтня в рамках VI науково-практичної конференції пам’яті театрознавця Євгенія Русаброва відбулася презентація видання вже в стінах театрального факультету. На заході, серед інших, були присутніми Народна артистка України, доцент ХНУМ Олена Романенко, Заслужена артистка України, солістка ХНАТОБу Лілія Кутищева, які надали високу оцінку виданню, а також кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології ХНУ імені В. Каразіна Інна Кремінська, представники Центральної наукової бібліотеки ХНУ та спеціалізованої музично-театральної бібліотеки ім. К. Станіславського Юліана Полякова, Тетяна Бахмет, Вікторія Хворостенко і журналіст всеукраїнського видання «Кіно-театр» Юлій Швець (м. Київ). 

У наданій до видання рецензії доктора філологічних наук, професора кафедри театрознавства ХНУМ О. Каленіченко, зокрема, відзначено: «Вивчення творчості оперних співаків – це прерогатива музикознавців. Але і театрознавці, які тонко відчувають музику і захоплені оперним мистецтвом, можуть створити серйозну спеціальну роботу великого формату. Такою є монографія Ю. П. Щукіної, яка присвячена дослідженню творчості Народного артиста України Миколи Коваля, одного з провідних майстрів оперного мистецтва України кінця XX – початку XXI століть.

Осмислення проблеми становлення Миколи Коваля як співака та періодизації його творчого шляху є значущими для розуміння і рівня сучасної оперної української школи, і розвитку оперного українського мистецтва. Причому, навіть композиція монографії пов’язана з музикою: тут є і Увертюра-Вступ, і розділи – «ноти», що розкривають і етапи творчості співака, і його сходження як творчої особистості до висот оперного мистецтва. Монографію відрізняють широкий історичний, культурологічний та мистецтвознавчий контексти <>».