Навчальна лабораторія гуманітарних дисциплін

Завідувач навчальної лабораторії (кабінету)
гуманітарних дисциплін

РУСАКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА

тел.: +38(057) 731-48-32
e-mail: nauredum@hotmail.com

 

Навчальна лабораторія (кабінету) гуманітарних дисциплін є спадкоємницею навчально-методичного кабінету кафедри суспільних (гуманітарних) наук, що був створений у 1940-ві роки як база для самостійних занять студентів та викладачів.

З початку 1960-х років його завідувачем стала Л. Жукова. Саме вона протягом 53 років трудового стажу (1962–2015) незмінно докладала багато зусиль для успішного функціонування цієї навчальної структури: книжкового фонду (до 4000 одиниць) з каталогами та читальним залом.

Навчальна лабораторія традиційно виконує просвітницько-виховну функцію: за ініціативи та участю її керівника відбулося чимало експозицій книжкових новинок та раритетів, кращих студентських робіт, екскурсій для студентів (у тому числі, іноземних) по музеях та історичних місцях Харкова. Окрім постійної консультативно-методичної допомоги у вивченні основних гуманітарних курсів – філософії, естетики, соціально-економічних, правових дисциплін – бажаючі отримали змогу розширити свою ерудицію додатковою цікавою інформацією щодо минулого, звичаїв, вірувань українського народу, яскравих історичних постатей від давнини до сучасності, скарбів європейської та світової культури. Багатофункціональне призначення навчальної лабораторії та розширення сфери її діяльності вимагає від її працівників високої професійної кваліфікації.

Серед них були найдосвідченіший бібліотекар ХНУМ А. Донських, (1982–1987); музикознавці Н. Пилипенко, нині старший викладач Російської академії музики імені Гнесіних (1992–1995), Л. Русакова, редактор наукових видань ХНУМ (1987–2016), кандидати мистецтвознавства, доценти ХНУМ І. Цурканенко, М. Борисенко, Ю. Ніколаєвська, О. Курчанова та інші.

У 2011 року в лабораторії розпочався експеримент, мета якого - вивчення методик, що підтримують професійну форму артистів. Підрозділ лабораторії очолює кандидат психологічних наук, доцент кафедри суспільних наук Є. Воропаєв. За результатами діяльності підрозділу створюється методичка "Хрестоматія методів психофізіологічного вдосконалення артистівhttps://docs.google.com/document/d/18tkzQmNqXgto0s5gBo6Fs22v5dWu7XfQoiHmBTPBa_8/edit , опубліковані наукові статті, навчальні відеофільми https://www.youtube.com/playlist?list=PLSvc9x7AiZ4lhdltz3xr0DUKeamuhjb22 .   

Нині лабораторія здійснює роботу, спрямовану на укріплення міждисциплінарних зв’язків – необхідної складової комплексної мистецької освіти, поширюючи контакти з іншими кафедрами та структурними підрозділами ВНЗ у сфері науково-методичної діяльності.

Сумісно з науковими підрозділами ХНУМ здійснюються збір текстів дослідницьких робіт аспірантів, здобувачів, викладачів з метою їх подальшого оприлюднення у наукових університетських виданнях, перевірки на відповідність технічним вимогам наукових публікацій, зокрема, коректність оформлення бібліографічних списків, шифрів, анотацій. За необхідності відбуваються також контакти з авторами досліджень для коригування поданих текстів та співпраця із видавничими інституціями.

Від початку 2017 на посаду завідувача лабораторією було призначено Л. Русакову, яка має багаторічний досвід спілкування зі студентами та професорсько-викладацьким колективом університету, роботи з навчально-методичною, бібліотечно-бібліографічною та службово-адміністративною документацією та протягом майже десятиліття є одним з редакторів наукових періодичних видань ХНУМ.