Навчально-науковий центр міжнародної освіти та співробітництва

Завідувач
навчально-наукового центру
міжнародної освіти та співробітництва
ОСИПОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

тел.: +38(057) 731-48-32
e-mail: osypova_l@ukr.net

  • старший інспектор – Н. М. Іванісенко
  • інспектор – Л. О. Деркач

Навчально-науковий центр міжнародної освіти та співробітництва створений в університеті у 2012 році на базі університетського відділу міжнародних зв’язків (відкритого раніше – у 2008 році). Центр здійснює роботу з іноземними студентами ХНУМ імені І. П. Котляревського, має Ліцензією Міністерства освіти і науки України на підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями), науково-методичний і кадровий потенціал, спроможний забезпечити підготовку іноземних студентів.

Центр також забезпечує вчасний набір абітурієнтів, організацію соціально-психологічної адаптації іноземних громадян до умов проживання в Україні та навчання в університеті, паспортно-візову підтримку, сприяє проведенню медичного обслуговування та страхування.

Головними завданнями центру є організація міжнародного співробітництва з навчальними закладами та закордонними представництвами інших держав.

За програмами освітнього рівня «бакалавр» і «магістр» університетом підготовлено понад 250-ти іноземних студентів – громадян Китаю, Росії, Монголії, Ірану, Еквадору, США за спеціалізаціями «Академічний спів», «Фортепіано», «Композиція», «Народні інструменти», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові інструменти», «Музичне мистецтво естради» та за спеціальністю «Сценічне мистецтво».

Студенти, яких приваблює удосконалення мистецького виконання або науково-дослідницька діяльність, після закінчення магістратури продовжують навчання в асистентурі-стажуванні та аспірантурі. За останні роки 14 іноземних громадян одержали науковий ступінь кандидатів мистецтвознавства. По завершенні навчання випускники-іноземці успішно працюють у мистецьких установах та навчальних закладах своїх країн.

Від 2012 до 2020 року посаду керівника підрозділу займала Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор університетської кафедри сольного співу та оперної підготовки Н. О. Говорухіна.

Центр здійснює роботу у сфері створення бази даних іноземних студентів, ведення особових справ, підготовки документів до процедури визнання автентичності іноземних документів про освіту, підготовку та легалізацію дипломів ХНУМ імені І. П. Котляревського, листування з іншими установами та організаціями, виконання завдань МОН України з питань організації освітніх послуг іноземних громадянам, взаємодію з Українським державним центром міжнародної освіти та виконання його рекомендацій.

У 2016 році ХНУМ імені І. П. Котляревського був прийнятий до Європейської Асоціації консерваторій, що сприяло появі нових можливостей у співробітництві з вищими навчальними закладами різних країн, навчанні студентів за міжнародними програмами академічної мобільності, застосуванні програм обміну для студентів і викладачів.

Діяльність навчально-наукового центру спрямована на розширення міжнародних зв’язків університету, творчих та наукових контактів із зарубіжними музичними і театральними закладами. Імпульсом для цього стали укладені університетом договори про співробітництво з ВНЗ Цинциннаті (США), Нюрнберга, Ляйпціга (Німеччина), Венеції, Флоренції (Італія), Москви, С.анкт-Петербургу (Росія), Женеви (Швейцарія), Гельсінкі (Фінляндія), Брюсселя (Бельгія), Любліна (Польща), Пекіна, Харбіна (КНР). За умовами цих договорів відбуваються концертні гастролі, майстер-класи, стажування, наукові симпозіуми. Викладачі університету постійно запрошуються до складу журі престижних міжнародних конкурсів і фестивалів у різні країни світу, проводять майстер-класи як в Україні, так і за кордоном.

Почесними докторами університету є Кшиштоф Пендерецький, Гжегож Сєрочинський (Польща), Тімоті Рейніш (Велика Британія). Університет плідно співпрацює з Інститутом Гете в Україні, Французьким культурним центром, Генеральними консульствами Польщі, Росії, посольствами Австрії, Швейцарії, КНР в Україні, Британською Радою, Рота-рі-клубами.

Під час навчання в ун-ті іноземні студенти беруть активну участь у відомих міжнародних мистецьких заходах та стають їх переможцями в Україні, Іспанії, Литві, Росії, Китаї та інших країнах. Серед них – лауреати та володарі Гран-прі прстижних міжнародних музичних конкурсів та фестивалів Сунь Бо, Тан Чжанчен, Лян Цзітао, Лю Нін, Ма Цзяцзя, Сунь Ле (Китай), Таваккол Ехсан (Іран) та багато інших.

Одним з найважливіших завдань Центру є просвітницько-виховна робота зі студентами – іноземними громадянами. Щороку іноземні студенти беруть участь у Міжнародному фестивалі іноземних студентів і громадян, який відбувається за підтримки Харківської міськради та Харківської міської громадської організації іноземних студентів і громадян. На численні запрошення Харківських вищих навчальних закладів (ХНАДУ, ХДАДМ, ХНАУ «ХАІ», ХДАК) іноземні студенти та аспіранти виступають у концертах, тематичних зборах та інших студентських заходах.

Двічі на рік іноземні студенти та аспіранти дають відкриті концерти, які проходять у Великій та Камерній залах університету. Концерти іноземних студентів, які є своєрідним творчим звітом, привертають увагу широкого кола слухачів – як харків’ян, так і гостей міста, зокрема, студентів-іноземців, які навчаються в інших ЗВО Харкова.