Бібліотека

Директор бібліотеки
МАЛІШЕВСЬКА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА


тел.: +38(057) 731-48-32
e-mail: b-kaxdym@meta.ua

 
  • провідні бібліотекарі – І. А. Закурдаєва, І. Е. Коваленко-Грабовська, Л. Г. Харченко, Н. О. Півненко, В. Н. Горбачова, В. В. Гресова
  • провідний бібліограф – О. М. Захарова
  • бібліотекарі – О. Г. Ященко, О. Е. Зінченко

ОГОЛОШЕННЯ

ІСТОРИЧНА МОЗАЇКА. ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ІЗ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

МЕТОДИЧНА ДОПОМОГА

ТЕМАТИЧНІ ВИСТАВКИ

ФОНД БІБЛІОТЕКИ


Колектив бібліотеки. 2019р.

Бібліотека Харківського національного університу мистецтв імені І. П. Котляревського була започаткована 16 квітня 1887 року комітетом піклування про малозабезпечених учнів при музичному училищі Харківського відділення Імператорського Російського музичного товариства. Бібліотека пройшла довгий славний шлях створення.

У бібліотечному фонді збереглося 1559 примірників старовинних дореволюційних видань. На титульних аркушах цієї літератури є гербова кругла печатка музичного училища Харківського відділення Імператорського Російського музичного товариства. Після 1917 р. на нотах накладено  печатку Харківської консерваторії, з 1920 року – Музичної академії, з 1921 року- Музичного інституту, з 1923 року - Музично-драматичного інституту, з 1934 року – Харківської державної консерваторії, після 1963 року – Харківського інституту мистецтв імені І. П. Котляревського, з 2004 року – Харківського державного університету мистецтв, а з 2011 року –Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського. 

Структура бібліотеки:

  • Директор бібліотеки – Малішевська Ю.В.
  • Сектор абонементу – Закурдаєва І.А., Ященко О.Г., Півненко Н.О., Горбачова В.Г., Зінченко О.Е.
  • Сектор каталогізації – Харченко Л.Г., Коваленко-Грабовська І.Е.
  • Ділянка бібліографічної роботи – Захарова О.М.
  • Ділянка комплектування бібліотечного фонду – Гресова В.В.

На 01.01.2019 р. загальний бібліотечний фонд -  151007 примірників, з яких книги – 53795 прим., ноти – 85986 прим., періодичні видання – 7462 прим.(більше 30 найменувань, з яких  найстаріше – 1895 р.). На театральному факультеті - 20152 прим. літератури. Фонд рідкої літератури (виданої до 1945 року) складає 15819 примірників книг і нот. Особливістю нотного фонду нашої бібліотеки, порівняно з іншими нотними бібліотеками, є наявність великої кількості маленьких нотних видань (2-3 аркуша). Ці видання зберігаються у спеціальних папках.

Довідковий апарат включає алфавітний каталог українськомовних книг, алфавітний каталог російськомовних книг, систематичний каталог книг, систематичний каталог нот, систематичну картотеку статей музичної періодики (з 1933 року), картотеку історії університету, праць студентів та співробітників університету, регістраційну картотеку періодичних видань, алфавітну картотеку авторефератів дисертацій.

У 2019 р. встановлено бібліотечну програму «UniLib» для створення електронного каталогу, а також повної автоматизації обслуговування читачів та бібліотечних процесів. У програмі «Dspace» буде створюватися повнотекстова цифрова база даних робіт наших науковців, матеріалів на допомогу учбовому процесу (в т.ч. дистаційному), а також старовинного нотного та книжкового фондів.

Бібліотека має за рік 45673 відвідувань читачів, видає понад 66000 прим. літератури, виконує понад 5300 довідок. Суттєву допомогу надає бібліотека нашим науковцям - підбирання літератури за темою, редагування списків літератури, консультації щодо їх оформлення, надання роботам шифрів УДК, ББК та авторського знаку тощо.

Бібліотека має міжбібліотечний колективний абонемент (МБА)  у Харківській державній науковій бібліотеці імені В.Г.Короленка, де ми можемо брати літературу для наших читачів. А також маємо можливість надсилати електронні копії видань нашої бібліотеки як для користувачів університету мистецтв, так і для сторонніх замовників.