Кафедра мистецької освіти та гуманітарних дисциплін

Кафедри


Завідувач кафедри мистецької освіти та гуманітарних дисциплін

КУЧИН СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України

 

Склад
Історія

Кафедра мистецької освіти та гуманітарних дисциплін створена у 2022 році завдяки реструктуризації двох кафедр - теорії та методики мистецької освіти, а також соціально-гуманітарних дисциплін. Завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, професор Полубоярина І.І.

Кафедра є осереддям гуманітарної думки університету. Викладачі кафедри прагнуть до педагогічної освіченості своїх вихованців; розширення суспільних горизонтів здобувачів, виховання їх громадянських якостей; формування та розвитку їхньої педагогічної майстерності, музично-педагогічної культури.

Серед навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, є музична педагогіка та психологія вищої школи, театральна педагогіка та психологія вищої школи, історія і культура України, філософія, інформаційні технології в музичному мистецтві, громадянська освіта, підприємництво у сфері культури, філософія науки, інформаційні та комунікаційні технології в науково-мистецькій діяльності, розробка науково-дослідницьких проєктів у галузі мистецтва, музична педагогіка і психологія вищої школи мистецького спрямування; вибіркові дисципліни, каталог яких оновлюється щороку.