Кафедра теорії та методики мистецької освіти

Кафедри


Завідувач кафедри теорії та методики мистецької освіти

ПОЛУБОЯРИНА ІРИНА ІВАНІВНА
доктор педагогічних наук, доцент

 

Склад
Історія

Кафедру теорії та методики мистецької освіти створено у вересні 2019 року. Викладачі кафедри працюють на всіх факультетах ХНУМ імені І. П. Котляревського. Стратегія кафедри базується на впровадженні сучасних європейських освітніх стандартів та реалізації методично-практичних технологій, надаючи перевагу створеним її викладачами авторським методикам та інтерактивним курсам, що поєднують традиції європейської та базової української освіти.

 

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі наукових форумів, освітянських виставок, міжнародних науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів і тренінгів, міжнародних онлайн-конференцій (за участю Кембріджського університету, Інституту виховання Національної академії педагогічних наук України)Дослідження науковців кафедри висвітлюються у періодичних, фахових та міжнародних наукових виданняхВикладачі кафедри здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Пріоритетними науковими напрямами роботи кафедри є:

  • розвиток музичного мислення студентів вищої мистецької школи в епоху глобалізації;
  • модернізація засобів організації ціннісної педагогічної взаємодії як важливіша умова підвищення якості освіти у ЗВО.