Кафедра мистецької освіти та гуманітарних дисциплін

Кафедри


Завідувач кафедри теорії та методики мистецької освіти

ПОЛУБОЯРИНА ІРИНА ІВАНІВНА
доктор педагогічних наук, професор

 

Склад
Історія

Кафедра теорії та методики мистецької освіти створена у 2019 році, завідувач кафедри - доктор педагогічних наук Полубоярина І.І. Викладачі кафедри прагнуть до педагогічної освіченості своїх вихованців, формування та розвитку їхньої педагогічної майстерності, музично-педагогічної культури. Серед навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі є музична педагогіка, музична педагогіка та психологія вищої школи, театральна педагогіка та психологія вищої школи, педагогічна підготовка, психологія, науково метричні системи та інші.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі наукових форумів, освітянських виставок, міжнародних науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів і тренінгів, міжнародних онлайн-конференцій (за участю Кембріджського університету, Інституту виховання Національної академії педагогічних наук України)Дослідження науковців кафедри висвітлюються у періодичних, фахових та міжнародних наукових виданняхВикладачі кафедри здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Пріоритетними науковими напрямами роботи кафедри є:

  • розвиток музичного мислення студентів вищої мистецької школи в епоху глобалізації;
  • модернізація засобів організації ціннісної педагогічної взаємодії як важливіша умова підвищення якості освіти у ЗВО.