Кафедра концертмейcтерської майстерності

Кафедри

Завідувач кафедри
Євгенія Семенівна Нікітська,
Заслужений діяч мистецтв України, професор,
учасник національної іміджевої програми «Лідери XXI століття»

 

Склад
Історія
  • Станішевська Олена Миколаївна – концертмейстер

Фортепіанно-виконавське мистецтво не усвідомлюється поза ансамблевої гри. Саме ця вкрай необхідна на будь-яких рівнях – музичної освіти, концертної діяльності, репетиційного процесу, домашнього музикування тощо – настанова, як вміння «чути» і «бути почутим», відбиваючи інтонаційно-діалогічне плетіння партнерських партій, є домінуючою у вихованні піаніста-концертмейстера. Адже фортепіано має не лише величезні темброво-колористичні ресурси, спроможні до відтворення, як симфонічно- оркестрової партитури, так і картин акварельно-ілюзорного живопису, але й озвучує «голос серця» піаніста, чутливо реагуючи на його дотик, енергійний імпульс, художнє мислення. Гармонійна єдність слова і музичного звуку, їх смислова неподільність і художня цілісність, паритетність і взаємодоповнюваність опиняються у фокусі концертмейстерського класу. На сьогодні мистецтво акомпанементу постає однією з найважливіших складових у формуванні високопрофесійного музиканта. За результатами навчання присвоюються відповідні кваліфікації: концертмейстер – бакалавр музичного мистецтва і концертмейстер, викладач ВНЗ – магістр музичного мистецтва.

Кафедра концертмейстерської майстерності Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського пишається своїми славетними традиціями, котрі сходять до творчості таких митців, як І. Слатін, Ф. Фаненштиль, Р. Геніка, Ф. Бугамеллі. Першим педагогом з концертмейстерського класу у Харківській консерваторії була Лідія Фінкельштейн, яка, вважаючи неприпустимими поверхове ставлення й неохайність у роботі, привчала студентів до високого академізму, точності і глибини прочитання нотного і поетичного тексту, що передбачає знаходження вірного художньо-музичного образу виконуваного твору і його втілення у відповідній виконавській інтерпретації. 

Після виокремлення кафедри концертмейстерської майстерності у самостійну ланку вищої музичної освіти її очолювала Ізабелла Полян (з 1964 по 1978 р.). Володіючи величезним ансамблево-виконавським досвідом (конкурсним, концертним, педагогічним), І. Полян дотримувалася думки про те, що у концертмейстерському класі студенти-піаністи повинні одержати основні професійні навички, котрі мають вдосконалюватися у самостійній роботі й збагачуватися власним художнім досвідом. Саме вона була ініціатором, організатором і учасником-виконавцем вечорів музики С. Рахманінова (1960 р.), де впродовж трьох концертів прозвучали всі романси композитора.

З 1980 по 1989 р. посаду завідуючої обіймала Агнеса Мірошнікова, професор кафедри хорового диригування, яка розширила напрямки роботи у концертмейстерському класі: був введений колоквіум, з’явилася навчальна дисципліна «Читання хорових партитур», розширився концертний репертуар, зокрема, за рахунок сучасних творів харківських композиторів. 

За минулий час свій вклад кропіткою педагогічною працею у розвиток харківської концертмейстерської школи внесли талановиті, високопрофесійні, самовіддані викладачі, серед яких Віра Мурзіна, Лідія Монахова, Ірина Козловська, Ольга Хлопова-Обухова, Надія Крамаренко, Емілія Серебреннікова, Ігор Приходько, Тетяна Калугіна, Надія Кривицька, Ольга Григор’єва, Галина Зуб.

Сучасний період життя кафедри, починаючи з 1989 р. дотепер, пов’язаний з ім’ям талановитої піаністки і визнаного концертмейстера, заслуженого діяча мистецтв України, професора Євгенії Нікітської, чия творча наснага і високий професіоналізм постають брендом харківської ансамблево-виконавської школи. Креативність і професійна захопленість, мудрість і принциповість, потужна енергетика і яскрава емоційність дозволили завідуючій об’єднати навколо себе згуртований колектив викладачів-однодумців, в якому органічно співіснують доброзичливість ставлення і критичність оцінювання, тяжіння до високих художніх ідеалів і, водночас, артистична «нестандартність», пов’язана з пошуком нових, але завжди виправданих, інтерпретаційних підходів.

На сьогодні на кафедрі працюють, як досвідчені педагоги – доцент Тетяна Кондратьєва, заслужений артист України, доцент, піаніст і композитор Володимир Соляников, кандидат мистецтвознавства, доцент Ніна Інюточкіна, так і молоді викладачі, випускники кафедри, серед яких кандидат мистецтвознавства, доцент Катерина Підпорінова (також К.Підпорінова є експертом з мистецтвознавства Експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт молодих учених (з 2016 р.), старший викладач, лауреат міжнародних конкурсів Анатолій Тарабанов, доцент, лауреат міжнародних конкурсів Ігор Седюк, лауреат міжнародного конкурсу, кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента кафедри Марія Линник (також на даний час виконує обов’язки секретаря кафедри). В останні роки склад кафедри поповнився новими перспективними кадрами – це талановиті музиканти, лауреати міжнародних конкурсів, Максим Шадько і Денис Кашуба, які здійснюють, зокрема, активну концертну діяльність і продовжують навчання в аспірантурі ХНУМ. Кадрова політика кафедри відбиває базовий принцип існування і розвитку університету як освітньої інституції, котрий полягає у спроможності до самооновлення, саморозвитку і самовдосконалення за рахунок власних навчальних, науково-теоретичних і, відповідно, соціальних ресурсів.

Створювати атмосферу звукової «магії» музики і слова допомагають прекрасні солісти кафедри, які представляють яскраву плеяду співаків, майстрів вокального мистецтва, серед них: Валерія Господинько, Яна Каушнян, Вероніка Коваль, Світлана Мельник, Юлія Пересада, заслужені артистки України Олена Скворцова та Олена Старікова, Олена Станішевська, Андрій Баранов, Микола Гончаров, Ігор Сахно, Ольга Юріна, Микита Бурцев, Олексій Вєтров,  Роман Ткаченко та інші. Ази майстерності інструментально-ансамблевого акомпанементу опановуються у сумісній грі з Євгеном Амстібовським (альт) і Артемом Амстібовським (кларнет).

Кафедральний план підготовки фахівців включає низку навчальних дисциплін, що об’єднують практичні та теоретичні заняття з додатковими формами роботи. Це «Концертмейстерський клас» і «Концертмейстерська практика» для бакалаврів; «Концертмейстерська майстерність» і «Методика викладання концертмейстерського класу» (курс лекцій) для магістрів; самостійна робота з відповідним семестровим заліковим контролем за такими напрямками: вивчення і концертмейстерський показ творів зі списку обов’язкового репертуару, читання з листа, навик транспонування, читання хорових партитур, пасивна і активна концертмейстерська практика.

Починаючи з 1996 року на кафедрі концертмейстерської майстерності мали можливість навчатися асистенти-стажисти (за контрактною формою). На теперішній час така форма навчання є скасованою згідно з реформуванням системи вищої освіти.

Викладацька діяльність кафедри спрямована на розкриття художнього потенціалу студента-піаніста, виховання вдумливого самобутнього музиканта-концертмейстера, отже органічно включає творчо-пошукову складову, котра полягає у постійному оновленні наявних форм роботи, створенні різноманітних концертно-виконавських форматів. Перш за все, це втілення унікальних проектів концертного виконання визнаних опер (силами класу Є. Нікітської), де опанування оперних клавірів проходить за умовами максимального наближення до реалій музично-театрального буття (більш ніж 20 опер). Вже прозвучали «Євгеній Онєгін», «Пікова дама», «Іоланта» П. Чайковського, «Алеко», «Скупий лицар», «Франческа да Ріміні» С. Рахманінова, «Борис Годунов» М. Мусоргського, «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччіні, «Весілля Фігаро» В. Моцарта, «Царева наречена» М. Римського-Корсакова, «Сільська честь» П. Масканьї, «Паяци» Р. Леонкавалло, «Кармен» Ж. Бізе. Остання була з успіхом виконана за запрошенням у Сумській обласній філармонії (8 листопада 2018 р.).

Незмінною кафедральною настановою залишається поєднання педагогічної та концертно-виконавської практики, яка знаходить щорічне втілення у тематичних концертних програмах, де приймають участь усі викладачі: сольної (А. Тарабанов, І. Седюк, М. Шадько), вокально-ансамблевої (Є. Нікітська, Т. Кондратьєва, Н. Інюточкіна, М.Линник, Д. Кашуба), авторської (В. Соляников), інструментально-ансамблевої (К. Підпорінова).

Результати наполегливого навчання концертмейстерській справі демонструються студентами у різних концертних виступах, як у стінах рідної Альма матер, так і на інших концертних площадках, зокрема у вигляді концертів класів.

У 2017 році студенти приймали участь у VIII Міжнародному конкурсі концертмейстерів «Амадей» (Харків, 1-5 березня) і отримали низку лауреатських звань (7 лауреатів). За підготовку лауреатів цього конкурсу кафедра була нагороджена Кубком за високий професіоналізм від VIII Міжнародного конкурсу концертмейстерів «Амадей».

Викладачі кафедри завжди з готовністю діляться власним досвідом на різноманітних мистецьких заходах: майстер-класи, семінари, відкриті уроки і лекції.

Також педагоги активно працюють у складі журі різних конкурсів і фестивалів, зокрема, Є. Нікітська – міжнародний конкурс концертмейстерів «Амадей» (голова), Другий відкритий фестиваль-конкурс музичного мистецтва «Харківські асамблеї»; В. Соляников – конкурси «Мистецтво – це ми, мистецтво – це мир» (голова), «Натхнення» (голова); К. Підпорінова – відкритий фестиваль-конкурс The Spirit Art і Весняний фестиваль мистецтв у рамках проекту «Барви Європи» (голова)

Знаходячись у руслі провідних тенденцій розвитку у сфері освіти і культури, кафедра власними силами оновила навчально-методичне забезпечення, активізувала вектор науково-дослідної роботи: Серед здобутків останніх років –  оновлені навчальні програми, низка наукових статей, присвячених актуальним проблемам вітчизняного мистецтвознавства, зокрема проблемам концертмейстерської діяльності.

Концертмейстер – це не тільки затребувана у сучасному мистецькому просторі професія, але й творче покликання музиканта. Піаніст-концертмейстер виконує багато чорнової, зовсім непомітної, але дуже складної роботи. Крім володіння всіма ресурсами фортепіанної техніки, педагогічних здібностей та тонкого ансамблевого чуття він повинен бути щиро закоханим у свою справу, де не має місця марнославству і честолюбству, а успіх досягається лише у партнерстві спільної гри.

 

НІКІТСЬКА Євгенія Семенівна (1949 р.н.) – професор, Заслужений діяч мистецтв України, прекрасний фахівець, що сполучає яскраві виконавські якості з безсумнівною педагогічною обдарованістю, завідуюча кафедрою концертмейстерської майстерності.
За роки роботи концертмейстером вокальної кафедри ХІМ, Харківського академічного театру опери й балету, державної філармонії вона накопила величезний виконавський досвід; її великий репертуар містить у собі вокальні твори західної й російської класики, романсову творчість радянських й українських композиторів, а також інструментальні твори. Є. С. Нікітська, як тонкий і чуйний піаніст-акомпаніатор, брала участь у різних Всесоюзних і Міжнародних конкурсах вокалістів (СРСР, Японія, Франція, Іспанія, Україна). Зокрема, це Всесоюзні конкурси вокалістів ім. М. І. Глінки (на трьох з них, в 1977, 1979, 1987 рр. вокалісти, що виступали з нею, стали лауреатами – В. Ломакін – II премія, X. Ширінський – III премія, В. Болдирев – IV премія); VІ Міжнародний конкурс ім. П. І. Чайковського з В. Ломакіним); Міжнародний конкурс вокалістів у м. Токіо (В. Болдирєв – диплом); XXXIII конкурс вокалістів у м. Тулузі (Франція); Міжнародний конкурс оперної, камерної вокальної музики ім. І. С. Паторжинського (Луганськ, 1997 р.) з Ж. Німенською – I премія, Т. Гармаш – II премія, М. Стецюн – диплом, О. Чубарев, II Міжнародний конкурс ім. І.Алчевського (1999) з Ж. Німенською – II премія; Міжнародний конкурс виконавців у м Барселона (Іспанія, 2000 р.) з Ж. Німенською – диплом; III Міжнародний конкурс вокалістів О. Образцової (Санкт-Петербург, 2005 р.) з О. Крамаревою – I премія. На цих конкурсах Є. С. Нікітська отримала 5 дипломів кращого концертмейстера.
Нею було виконано понад 100 концертних програм на сценах Харкова, Києва, Санкт-Петербургу (Росія), Нюрнберга (Німеччина), Тулузи, Марселя, о. Корсика (Франція), Барселони (Іспанія). Вона також є обов’язковим учасником фестивалю «Харківські асамблеї». Є. С. Нікітська має багату кількість фондових записів на радіо та телебаченні. 
Із 1993 по 1996 р.р. Є. С. Нікітська була художнім керівником та головним концертмейстером камерного музичного театру «Amore», де були здійснені вистави: Р. Масканьї «Сільська честь», Дж. Перголезі «Служниця – господиня», М. Равель «Іспанська година», Дж. Менотті «Телефон» тощо.
Вона є переможцем Національної іміджевої програми «Лідери XXI ст.» (2001 р.), обласного конкурсу «Вища школа Харківщини. Кращі імена.» (2005 р.). Неодноразово приймала участь, як член жюрі Національного конкурсу «Алчевський дебют» (2003-2005 р.р.), була головою жюрі Міжнародного конкурсу молодих виконавців-ансамблистів «Амадеус» (2005, 2006, 2007, 2009, 2011 р.р.) 
Плідна педагогічна діяльність Є. С. Нікітської виразилася в підготовці високопрофесійних концертмейстерських кадрів. Серед більш ніж 180-ти випускників – більше 40 дипломантів республіканських та міжнародних конкурсів (В. Цимощук, А. Морозова, Д. Назаренко, В. Марковский, С. Давидов, О. Лічний, І. Приходько, М. Тальвінська, О. Григор’єва, А. Тарабанов, О. Коренева, А. Сагалова, О. Першина, Д. Треничев, О. Радієвська, Н. Груша, Д. Ружинська (Пащенко), багато з них працюють концертмейстерами в ХНУМ. З 1994 р. Є. С. Нікітська веде асистентуру-стажування за фахом «Концертмейстерський клас» і вже випустила понад 20 асистентів-стажистів.
Дбайливо зберігаючи й розвиваючи кращі концертмейстерські традиції нашого навчального закладу, Є. С. Нікітська згуртувала навколо себе всіх педагогів кафедри, активізувала виконавську й науково-методичну роботу. Є. С. Нікітська була ініціатором серії відкритих концертів викладачів і студентів кафедри, присвячених 100-річчю від дня народження П. І. Чайковського. Цікавим явищем у житті інституту стали концертні виконання опер силами студентів класу  Є. С. Нікітської й ілюстраторів кафедри («Євгеній Онєгін», «Пікова дама», «Іоланта» П. І. Чайковського, «Алеко», «Скупий лицар» С. В. Рахманінова , «Борис Годунов» М. П. Мусоргського, «Чіо-Чіо-Сан» Дж. Пуччіні, «Весілля Фігаро» В. Моцарта, «Царська наречена» М. Римського-Корсакова, «Сільська честь» П. Масканьї, «Паяци» Р. Леонкавалло. 
Є. С. Нікітська – учасник Національної іміджевої програми «Лідери XXI ст.» (2002р).
Вона – дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Завідувач кафедри».
За виконавську, наукову та громадську діяльність Є. С. Нікітська неодноразово нагороджувалась Почесними грамотами, одержувала Подяки Харківської облдержадміністрації.
9 серпня 2008 року їй було присвоєно звання Заслужений діяч мистецтв України.
У 2010 році Нікітська Є.С. здобула вчене звання професор.


КОНДРАТЬЄВА Тетяна Ігорівна
 (1936 р.н.) – доцент, досвідчений педагог. Працює на кафедрі з 1976 р. За цей період підготувала більше 150 випускників, кращі з яких працюють концертмейстерами у ХНУМ. Серед них є дипломанти Міжнародних та Республіканських конкурсів (В. Осіння, О. Левашова, Т. Ганжа, І. Красинська). Студенти класу Т. І. Кондратьєвої щорічно виступають у відкритих концертах як і їх педагог –Т.І. Кондратьєва брала участь у фестивалі «Дні Моцарта в Харкові», Міжнародному конкурсі вокалістів у м. Тулузі (Франція), Всесоюзних і республіканських конкурсах вокалістів, багаторазово виступала з концертами з народним артистом України М. Ковалем. Має фондові записи на радіо та телебаченні.


ІНЮТОЧКІНА Ніна Валентинівна (1952 р.н.) – кандидат мистецтвознавства, доцент.
За 30 років плідної праці з її класу вийшло понад 100 випускників, деякі з них працюють у ХНУМ й Харківському музичному училищі. Серед її випускників є лауреати та дипломанти Міжнародних та Республіканських конкурсів: І. Безкаравайна, М. Трємбовлева, Т. Красюк, Н. Федоренко, К. Агішева, О. Єпанешнікова.
Н. В. Інюточкіна постійний учасник Міжнародного фестивалю «Харківські Асамблеї», член Шубертівського та Вагнерівського товариств. Постійно виступає в сольних й ансамблевих концертах, активно пропагандує музику харківських композиторів. 
У 2010 р. отримала вчене звання кандидата мистецтвознавства.


СОЛЯНИКОВ Володимир Юрійович (1956 р.н.) – доцент, лауреат II премії Республіканського конкурсу камерних виконавців «Золота осінь» і лауреат ІV Міжнародного фестивалю сучасної музики в Москві.
Його клас закінчили понад 120 випускників, серед яких лауреати та дипломанти Міжнародних та Національних конкурсів: О. Вороніна, Л. Тюкова, А. Свіреденко, В. Лосєв.
Окрім концертної В.Ю.Соляников веде і активну громадську діяльність. Він очолив Театрально-концертне підприємство «Такт», яке є співорганізатором Міжнародного фестивалю «Харківські асамблеї» і Міжнародного дитячого фестивалю «Наш дом». Разом із професором Г. А. Абаджяном В.Ю.Соляников провів восьмигодинний благодійний телемарафон «Ми – дітям», в якому прийняли участь понад 1500 дітей, та заснував Фонд юних обдарувань м. Харкова, стипендіати якого стали переможцями багатьох конкурсів: в Україні, Росії, Італії, Німеччині та Японії. У 1992 році також за участю В.Ю.Соляникова був заснований перший в Україні професійний молодіжний симфонічний оркестр «Слобожанський»; у 1996 р. В. Ю. Соляников очолив концертну групу, яка дала благодійні концерти в Берліні та Потсдамі, кошти від яких пішли на створення реабілітаційного центру «Фенікс»( для дітей, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи). Гастролював в з Харківським театром опери та балету ім. М. В. Лисенка в Німеччині, Голландії, Швейцарії (як піаніст і художній керівник), а у складі камерних ансамблів – в Іспанії, Португалії та Росії. Має багату кількість фондових записів на радіо та телебаченні, а також записи компакт-дисків.
За декілька років роботи в Харківській обласній філармонії (з 2004 р.), В.Ю.Соляников створив цикли абонементних концертів для музичних закладів міста та області, він також є ініціатором створення та керівником творчого центру «Нові імена». В 2005 р. став переможцем у номінації «Вами гордится Харьков».
В. Ю. Соляников неодноразово працював у складі жюрі різноманітних конкурсів, у тому числі Міжнародних: «Золотая осень» (1994 р.), «Фортиссимо» (2004 р.), був головою жюрі конкурсу присвяченого 60-річчю Перемоги (м. Харків) та IV Міжнародного конкурсу «Крымская весна 2005».
В. Ю. Соляников успішно поєднує виконавську, наукову, організаційну та композиторську діяльність. Він є автором низки вокальних, інструментальних творів та мюзиклів, які нерідко звучать у Харківській філармонії. 


ПІДПОРІНОВА Катерина Вікторівна (1980 р.н.) – кандидат мистецтвознавста, доцент кафедри концертмейстерської майстерності з 2011 р. Викладає на кафедрі з 2008 р. Закінчила ХДУМ ім. І. П. Котляревського у 2004 р. (клас спеціального фортепіано – проф. Т. Б. Вєркіна, концертмейстерський клас – проф. Нікітська Є. С.). Навчалася в аспірантурі ХДУМ, яку закінчила достроково, захистивши у 2008 р. кандидатську дисертацію на тему «Соната в творчості М.К. Метнера як віддзеркалення ідейно-художньої концепції композитора» (наук. кер. – кандидат мистецтвознавства, доцент Мізітова А. А.). 
Читає на кафедрі лекційний курс «Методика викладання концертмейстерського класу». Також працює на кафедрах спеціального фортепіано, загального та спеціалізованого фортепіано. Веде активну виконавську та науково-дослідну роботу: виступає як концертмейстер та у складі фортепіанного ансамблю, є постійним учасником міжнародного музичного фестивалю «Харківські асамблеї» та наукових конференцій (м. Харків, м. Київ), має біля 20 публікацій.


ЗУБ Галина Олександрівна (1970 р.н.) – старший викладач. У 1993 р. закінчила фортепіанний факультет ХДІМ по класу спеціального фортепіано (клас І. М. Кармінської, клас концертмейстерської майстерності проф. Є. С. Нікітської).
З 1994 р. працює на кафедрі. Має більш ніж 40 випускників, активно виступає з солістами-вокалістами та інструменталістами в концертах та фестивалях. Приймає активну участь у міжвузівських конференціях. У 2008 стала здобувачем кафедри гармонії та поліфонії для написання кандидатської дисертації (науковий керівних – доктор мистецтвознавства, професор Н. Л. Очеретовська).


ГРИГОР’ЄВА Ольга Борисівна (1975 р.н.) – старший викладач, обдарований виконавець та педагог, лауреат та дипломант міжнародних конкурсів. У 1998 р. з відзнакою закінчила фортепіанний факультет ХДІМ (клас спеціального фортепіано проф. Ю. Ф. Вахраньова, клас концертмейстерської майстерності проф. Є. С. Нікітської).
У 1998-2004 р.р. викладала у ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, з 1999 р. працювала концертмейстером оперної студії, а з 2000 р. провідним концертмейстером кафедри сольного співу ХНУМ. З 2004 р. працює старшим викладачем кафедри концертмейстерської майстерності. 
Ще за роки навчання О. Б. Григор’єва здобула звання: лауреат Міжнародного конкурсу піаністів ім. Р. Шумана (Харків, 1995); як концертмейстер отримала звання дипломанта на Міжнародному конкурсі виконавців на народних інструментах ім. В. В. Андреєва (Москва, 1999), та на Міжнародному конкурсі вокалістів «Алчевський – дебют» (Харків, 2005). Має фондові записи на телебаченні. Веде активну виконавську діяльність, зокрема слід відзначити цикл її концертів у художній галереї «Маестро» (2009-2011 рр.).
Приймає активну участь у міжвузівських конференціях, у 2009 році стала здобувачем кафедри історії та теорії світової та музичної культури для написання кандидатської дисертації (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор О. Г. Рощенко).


ТАРАБАНОВ Анатолій Петрович (1977 р.н.) – старший викладач, лауреат міжнародного конкурсу. На кафедрі викладає з 2007 року. Закінчив ХДІМ ім. Котляревського у 2001 році (клас спеціального фортепіано - проф. Ю. Ф. Вахраньов і проф. Т. Б. Вєркіна, концертмейстерська майстерність – проф. Є. С. Нікітська), та асистентуру-стажування на кафедрі концертмейстерської майстерності у 2006–2009 рр. (клас проф. Є. С. Нікітської).
За роки навчання став лауреатом Міжнародного конкурсу музикантів-виконавців (Кишинів, 1997 р., номінація „Фортепіано”), національного конкурсу „На батьківщині С. Прокоф’єва” (Донецьк, 1995 р., фортепіано).
З 2002 року працює на вокальній кафедрі ХНУМ в класі Заслуженого діяча мистецтв України професора Л. Г. Цуркан. Як концертмейстер, є дипломантом багатьох конкурсів вокалістів. 
Починаючи з 2003 року, Тарабанов А.П. акомпанує на щорічних тематичних концертах класу професора Л. Г. Цуркан.  Неодноразово брав участь у фестивалі “Харківські асамблеї”.