Кафедра іноземних мов

Кафедри

 

Викладання іноземних мов в Харківському національному університеті ім. І.П. Котляревського має давні і багаті традиції. Кафедра іноземних мов ХНУМ заснована в 1963 році. Вагомий внесок в роботу кафедри зробили кандидат історичних наук  К.Д. Мишкис, кандидати філологічних наук С.Й. Лубенська, Б.Й. Роговська і Ю.М. Ткаченко, який очолював кафедру з 1978 по 1998 рік. З 1998 кафедрою керувала кандидат філологічних наук, професор О. П. Андрєєва, яка вела інтенсивну наукову, педагогічну й перекладацьку роботу. Від початку 2016/17 навчального року робота кафедри здійснюється під керуванням кандидата філологічних наук, професора А. Д. Чолакової.

Сьогодні кафедра іноземних мов активно використовує багаторічний досвід роботи колективу. Головною метою роботи кафедри іноземних мов є забезпечення майбутньому спеціалісту можливості здобувати потрібну інформацію з іншомовних джерел і спілкування іноземною мовою в актуальних професійних ситуаціях, тому викладання іноземних мов завжди тісно пов’язується з фаховою підготовкою студентів. Відповідно до навчальних планів викладачі кафедри здійснюють навчання студентів денного та заочного відділень, аспірантів та іноземних студентів, забезпечуючи викладання чотирьох іноземних мов: англійської, німецької, італійської, української як іноземної.

Науково-дослідна робота кафедри проводиться за наступними напрямами: іноземна філологія, міжкультурна комунікація, методика викладання іноземних мов. Результати наукових досліджень кафедри містяться у наукових статтях та публікаціях, виданих не тільки в вітчизняних, а й у міжнародних  виданнях. Викладачі кафедри щороку приймають участь в науково-методичних конференціях (міських, всеукраїнських та міжнародних) та семінарах, виступаючи з доповідями та публікуючи тези й статті.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти з високим рівнем володіння іноземною мовою беруть участь у національних предметних олімпіадах. В процесі навчання іноземним мовам увага приділяється також створенню в студентів постійної мотивації до навчання, розширенню їх професійного кругозору та творчих здібностей. При кафедрі працює секція іноземних мов СНТ, створено курси з вивчення англійської мови. Постійно проводяться цікаві вечори іноземних мов, які користуються популярністю серед студентів.

Важливе місце в роботі кафедри займає перекладацька діяльність. Викладачі кафедри беруть участь в зустрічах з іноземними митцями, конкурсах, конференціях, лекціях, концертах, репетиціях та майстер-класах. Викладачі кафедри також допомагають у перекладі офіційних документів на іноземні мови, і навпаки, перекладають статті іноземних авторів на українську/російську мову для використання в навчальному процесі, допомагають викладачам і аспірантам в підготовці публікацій та виступів іноземною мовою на закордонних конференціях.

Кафедра іноземних мов працює в тісному контакті з кафедрами іноземних мов ХНУ, ХНПУ, ХДАК та інших вузів міста.

 

Склад