Кафедра іноземних мов

Кафедри

Завідувач кафедри
ГАВРИШ ІРИНА ПЕТРІВНА
кандидат філологічних наук, доцент

 

 

 

 

 

Склад
Історія кафедри

 

Високий рівень володіння рідною українською та іноземними мовами – важлива складова образу сучасного митця. Під час вивчення іноземної мови здобувач не лише розвиває комунікативні вміння, а й має змогу розширити світогляд, пізнати звичаї, культурні особливості інших народів. Вільне володіння рідною українською та іноземними мовами надає безмежні можливості в професійній діяльності митця. Саме тому метою роботи кафедри іноземних мов є забезпечення здобувачам можливості отримувати потрібну інформацію з різних, зокрема іншомовних джерел і вільно спілкуватися рідною та іноземними мовами в актуальних професійних ситуаціях. Відповідно до навчальних планів викладачі кафедри забезпечують викладання української мови за професійним спрямуванням, української як іноземної та трьох іноземних мов: англійської, німецької та італійської. Обираючи дисципліни із циклу вибіркових, студенти мають змогу вивчати дві іноземні мови.

Науково-дослідна робота кафедри проводиться за такими напрямками: українська та іноземна філологія, міжкультурна комунікація, методика викладання української та іноземних мов. Викладачі кафедри активно беруть участь у наукових та науково-методичних усеукраїнських та міжнародних конференціях, зокрема: у Міжнародній науковій конференції «Internationalization of Higher Education: Potential Benefits» (Краків, Польща, 2019) та у Міжнародній практичній конференції IH Barcelona ELT Conference «English language teaching conference for teachers, managers and teacher trainers» (Барселона, Іспанія, 2020) узяла участь Ю. І. Лаптінова; у Міжнародній науково-практичній конференції «Philological sciencesm, intercultural communication ad translation studies: theoretical and practical aspects» (Венеція, Італія, 2021) узяли участь Л. В. Бабаєвська, Т. О. Боровенська, М. О. Гончарова та Ю. І. Лаптінова; у Міжнародній науково-практичній конференції «SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. Philology, Sociology and Culturology» (Варшава, Польща, 2021) узяла участь Л В. Бабаєвська; у III Міжнародній науково-практичній конференції «An integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity» (Відень, Австрія, 2022) узяли участь Л. В. Бабаєвська та Т. О. Боровенська; у ІІ Міжнародній науково-теоретичній конференції «Current issues of science, prospects and challenges» (Сідней, Австралія, 2022) узяла участь Т. В. Веретюк.

Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію, зокрема беруть участь у міжнародному стажуванні, зокрема в Економічному університеті (Краків, Польща), у Національному Льюіс університеті (Новий Сонч, Польща).  Також беруть участь у міжнародних проєктах, зокрема: у Міжнародному освітньому проєкті «Спеціалізований мовний курс Deutsch für Musiker (Німецька мова для музикантів)», організованому Німецькою службою академічних обмінів DAAD на базі Одеської музичної академії імені А. В. Нежданової та інших.

Велику увагу викладачі кафедри приділяють підвищенню мотивації вивчення рідної та  іноземних мов, розширенню професійних зацікавлень та розвиткові творчих здібностей здобувачів, залучаючи їх до участі в міжнародних та всеукраїнських мовних конкурсах, олімпіадах, наукових конференціях.

Викладання іноземних мов в Харківському національному університеті мистецтв імені І.П. Котляревського має давні традиції. Кафедра іноземних мов ХНУМ заснована в 1963 році. Вагомий внесок у роботу кафедри, зокрема збереження традицій та використання нових методик у викладанні іноземних мов, зробили: кандидат історичних наук К. Д. Мишкис, кандидати філологічних наук С. Й. Лубенська, Б. Й. Роговська та Ю. М. Ткаченко (завідувач кафедри у 1978–1998 рр.), кандидат філологічних наук, професор О. П. Андрєєва (завідувач кафедри у 1998–2016 рр.), кандидат філологічних наук, доцент А. Д. Чолакова (завідувач кафедри у 2016–2021 рр.). Із вересня 2021 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент І. П. Гавриш.