Кафедра іноземних мов

Завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, професор кафедри А.Д.Чолакова

Кафедра іноземних мов Харківського державного університету мистецтв була заснована в 1963 році. Вагомий внесок в її розвиток зробили кандидат історичних наук К.Д.Мишкіс, кандидати філологічних наук С.Й.Лубенська, Б.Й.Роговська і Ю.М.Ткаченко, який очолював кафедру з 1978 до 1998 року. 

 У 1998 році завідувачем кафедрою стала кандидат філологічних наук, професор О.П.Андреєва, яка веде інтенсивну наукову роботу (статті, доповіді, рецензування, опонування дисертацій та інше) і є автором словника музичної термінології та методичних розробок для студентів вищих музичних навчальних закладів.

Вона також плідно працює як перекладач спеціальної літератури для музикантів і бере активну участь у проведенні зустрічей з іноземними митцями в університеті та в Харківському відділенні Спілки композиторів, що сприяє встановленню творчих контактів із зарубіжними країнами. У 2000 році стажувалася в Канзаському університеті США.

Сьогодні до складу кафедри входять п'ять висококваліфікованих викладачів - Л.Б.Моніна, Н.А.Моцун, А.Б.Писарєва, В.П.Розіна і лаборант Л.В.Новицька, які забезпечують викладання чотирьох іноземних мов: англійської, німецької, французької та італійської. Викладання іноземних мов тісно пов'язується з фаховою підготовкою. На кафедрі створено ґрунтовну науково-методичну базу для занять з аспірантами.

При кафедрі працює секція іноземних мов СНТ, створено студентські клуби "Друзі англійської мови", "Друзі італійської мови". Щороку проводиться олімпіада з англійської мови, переможці якої беруть участь у міських та національних конкурсах і олімпіадах. О.П.Андреєва й А.Б.Писарєва - постійні члени журі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Англійська мова". Кафедрою проводяться цікаві вечори відпочинку на іноземних мовах, які користуються популярністю серед студентів і збирають численну аудиторію.