Інші видання

Інші видання
Дрожжина Н. В. Вокальне мистецтво естради: історія, теорія, практика
Завантажити

Навчальний підручник для здобувачів ступеня магістра закладів вищої освіти культури і мистецтв III–IV рівнів акредитації зі спеціальності 025 «Музичне мистецт- во» спеціалізації «Музичне мистецтво естради» / Харк. нац. унів. мистецтв. — Х. : Видавництво «Естет Принт», 2019. — 336 с. ISBN 978-966-97945-6-7

Інші видання
Кравцов Т.С., Турнєєв С.П. Збірник музичних диктантів
Завантажити

Навчально-методичний посібник / Харк. нац. ун-т мис тецтв імені І. П. Котляревського ; ред.-упор. М. Ю. Борисенко. — Харків : Вид-во «Естет Принт», 2020. — 52 с. ISMN 979-0-9007165-5-2

Навчально-методичний посібник створений на кафедрі теорії музики Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Автори диктантів і завдань з гармонії – досвідчені українські митці, композитори, музикознавці: доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії музики з 1970 по 1986 Т. С. Кравцов (1922–2013) і заслужений діяч мистецтв України, професор С. П. Турнєєв.
Посібник, що продовжує багаторічну університетську традицію нотних видань музичних диктантів для студентів вищої та середньої ланок фахової освіти, орієнтований на абітурієнтів усіх спеціалізацій, які вступають до ЗВО, зокрема, ХНУМ імені І. П. Котляревського. Він також може бути корисним як для різноманітних форм роботи по розвитку музичного слуху на занят- тях із навчального курсу «Сольфеджіо», так і для практичного закріплення вивченого матеріалу з курсу «Гармонія».

Інші видання
Турнєєв С.П. Твори для квінтету духових
Завантажити

Ноти/ літ. ред. М. Ю. Борисенко; пер. Л. В. Бабаєвська. – Харків : Вид-во «ЕстетПринт», 2019. — 68 с.

Сергій Турнєєв– композитор, теоретик, викладач; декан виконавсько-музикознавчого факультету Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, Заслужений діяч мистецтв України, професор.
До збірки увійшли ранні твори композитора для квінтету духових інструментів, що виконуються концертними колективами та використовуються у навчальному репертуарі.

Інші видання
Дрожжина Н. В. Теоретико-методичні засади естрадно-джазового співу
Завантажити

Навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра закладів культури і мистецтв III–IV рівнів акредитації. Вид. 2-ге, допов. — Харків : Естет Принт, 2019. — 148 с. ISBN 978-966-97945-4-3

Навчальна дисципліна «Естрадно-джазовий спів» займає центральне місце у підготовці професійних фахівців до майбутньої виконавської та педагогічної роботи в галузі естрадного вокального виконавства. Вивчення загальних та спеціалізованих проявів вокального виконавства естради дозволяє обґрунтувати комплексну теорію й відповідну методику, яка базується на поєднанні складових компонентів вокального естрадного мистецтва в єдину систему. Робота з посібником передбачає як спільне опанування теоретичного та практичного матеріалу в системі викладач-студент, так і самостійну роботу студентів. Посібник розраховано на студентів, аспірантів та викладачів, а також на широке коло дослідників за спеціальністю «Музичне мистецтво естради».

Інші видання
Птушкін В.М. Твори для двох фортепіано
Завантажити

Ноти/ літ. ред. М. Ю. Борисенко; пер. Л. В. Бабаєвська. – Харків : Вид-во «ЕстетПринт», 2019. — 64 с.

Володимир Птушкін – композитор, піаніст, викладач; завідувач кафедри композиції та інструментування Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, народний артист України, професор; лауреат премій
ім. І. І. Слатіна, ім. В. С. Косенка, ім. Б. Лятошинського та ін.
Збірка містить транскрипції для двох фортепіано авторських театральних сюїт. Вони увійшли до концертного і навчального репертуару. Завдяки сучасному стилю письма музика до вистав знайшла друге життя у вигляді самостійних фортепіанних дуетів.

Інші видання
Клебанов Д.Л. Лекції з інструментування
Завантажити

Навчальний посібник / заг. ред. С. П. Турнєєв / Харків : Вид-во «ЕстетПринт», 2019. — 80 с.

Навчальний посібник «Лекції з інструментування» створений відомим українським композитором, вченим-музикознавцем, педагогом, професором кафедри композиції та інструментування Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського – Дмитром Львовичем Клебановим. Він склав багатоцільовий посібник, апробований у власній творчій та викладацькій діяльності, корисний для студентів вищої мистецької освіти.