Інші видання

Інші видання
Дрожжина Н. В. Вокальне мистецтво естради: історія, теорія, практика
Завантажити

Навчальний підручник для здобувачів ступеня магістра закладів вищої освіти культури і мистецтв III–IV рівнів акредитації зі спеціальності 025 «Музичне мистецт- во» спеціалізації «Музичне мистецтво естради» / Харк. нац. унів. мистецтв. — Х. : Видавництво «Естет Принт», 2019. — 336 с. ISBN 978-966-97945-6-7

Інші видання
Турнєєв С.П. Твори для квінтету духових
Завантажити

Ноти/ літ. ред. М. Ю. Борисенко; пер. Л. В. Бабаєвська. – Харків : Вид-во «ЕстетПринт», 2019. — 68 с.

Сергій Турнєєв– композитор, теоретик, викладач; декан виконавсько-музикознавчого факультету Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, Заслужений діяч мистецтв України, професор.
До збірки увійшли ранні твори композитора для квінтету духових інструментів, що виконуються концертними колективами та використовуються у навчальному репертуарі.

Інші видання
Дрожжина Н. В. Теоретико-методичні засади естрадно-джазового співу
Завантажити

Навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра закладів культури і мистецтв III–IV рівнів акредитації. Вид. 2-ге, допов. — Харків : Естет Принт, 2019. — 148 с. ISBN 978-966-97945-4-3

Навчальна дисципліна «Естрадно-джазовий спів» займає центральне місце у підготовці професійних фахівців до майбутньої виконавської та педагогічної роботи в галузі естрадного вокального виконавства. Вивчення загальних та спеціалізованих проявів вокального виконавства естради дозволяє обґрунтувати комплексну теорію й відповідну методику, яка базується на поєднанні складових компонентів вокального естрадного мистецтва в єдину систему. Робота з посібником передбачає як спільне опанування теоретичного та практичного матеріалу в системі викладач-студент, так і самостійну роботу студентів. Посібник розраховано на студентів, аспірантів та викладачів, а також на широке коло дослідників за спеціальністю «Музичне мистецтво естради».

Інші видання
Птушкін В.М. Твори для двох фортепіано
Завантажити

Ноти/ літ. ред. М. Ю. Борисенко; пер. Л. В. Бабаєвська. – Харків : Вид-во «ЕстетПринт», 2019. — 64 с.

Володимир Птушкін – композитор, піаніст, викладач; завідувач кафедри композиції та інструментування Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, народний артист України, професор; лауреат премій
ім. І. І. Слатіна, ім. В. С. Косенка, ім. Б. Лятошинського та ін.
Збірка містить транскрипції для двох фортепіано авторських театральних сюїт. Вони увійшли до концертного і навчального репертуару. Завдяки сучасному стилю письма музика до вистав знайшла друге життя у вигляді самостійних фортепіанних дуетів.

Інші видання
Клебанов Д.Л. Лекції з інструментування
Завантажити

Навчальний посібник / заг. ред. С. П. Турнєєв / Харків : Вид-во «ЕстетПринт», 2019. — 80 с.

Навчальний посібник «Лекції з інструментування» створений відомим українським композитором, вченим-музикознавцем, педагогом, професором кафедри композиції та інструментування Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського – Дмитром Львовичем Клебановим. Він склав багатоцільовий посібник, апробований у власній творчій та викладацькій діяльності, корисний для студентів вищої мистецької освіти.

Інші видання
Пінчук О.Г. Canto sospeso / Перервана пісня: Книга про В.В. Топіліна
Завантажити

Монографія / Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського — Харків : Вид-во «Естет Прінт», 2018. — 456 с.

Книга «Canto sospeso: Книга про В. В. Топіліна» є спробою висвітлити життєвий і творчий шлях видатного, легендарного музиканта – піаніста, педагога – без «темних плям» і купюр, які притаманні усім небагатьом друкованим працям про нього і які зумовлені обставинами його життя та законами суспільно-політичного режиму нашої, в недалекому минулому, спільної країни. В основу книги покладено рідкісні архівні матеріали та нечислені друковані праці про В. Топіліна. Новим – найціннішим та найцікавішим матеріалом є спогади про нього, зібрані автором проекту впродовж 2009–2018 років. До книги додається компакт-диск із записами виступів В. Топіліна, які були знайдені, відновлені та оцифровані.
Книга рекомендована широкому колу читачів, які цікавляться історією вітчизняної музичної культури, історією піанізму та фортепіанної педагогіки.