Кафедра сценічної мови

Кафедри

  Завідувач кафедри
  ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА ВАЖНЬОВА

  Заслужена артистка України, професор кафедри

 

 

 

Склад
Історія

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРИ

                                   

 

Кафедра сценічної мови була створена у 1946 році. Вона важлива і необхідна складова у навчанні артистів і режисерів, читців та театрознавців, телевізійних та радіо-ведучих, які повинні володіти виразним, культурним і емоційним словом. Їхнє мовлення – одна з головних ознак професійної майстерності.

Із самого початку кафедру очолив заслужений артист України Семен Кошачевський, потім короткий час нею керував народний артист України Іван Любич.

У 1951 році керівництво кафедрою було доручено видатному майстру художнього слова заслуженому артисту України, професору Роману Олексійовичу Черкашину (1906-1994) – учню Леся Курбаса, актору й режисеру, людині високої культури і тонкої музичної обдарованості, теоретику і педагогу, автору підручників з виразного читання. Р. О. Черкашин своїм особистим прикладом надихав молодих викладачів на постійні пошуки ефективної роботи з техніки мови, з постановки голосу, на глибокі творчі розробки в навчальному та концертному репертуарі. Він наполягав, що одним із провідних методичних принципів мусить бути співдружність з іншими кафедрами, особливо зі спеціальними, з безпосередніми вихователями майбутніх акторів та режисерів. На самій же кафедрі сценічної мови передбачалася тісна співпраця, єдність поглядів і вимог між педагогом-мовником і викладачем вокалу.

На кафедрі працювали видатні педагоги – заслужена артистка України О. П. Лєсникова, С. В. Максимчук, І. П. Петров, К. А. Суковська, Л. І. Лавриненко, Г. Д. Харламова, В. М. Кухтіна, Г. І. Милютченко, В. С. Єрик, Л. П. Дорошенко, досвідчені педагоги з вокалу – Л. Є. Куриленко, Л. І. Шамеш, О. І. Гребенюк, А. Я. Уманець Л. П. Самарська, Г. О. Калюжная (Довгаль) та інші.

У 1972 році, коли Р. Черкашин залишив керування кафедрою, його справу продовжили учні: досвідчений педагог, доцент Володимир Єрик (до 1986 р.), методист, автор численних публікацій, доцент Галина Милютченко (до 1988 р.). На кафедру сценічної мови прийшли молоді викладачі Т. Литовченко та Н. Литвиненко, заслужений артист України М. Гуртовий, кандидат мистецтвознавства Л. Дубова, майстер художнього слова Харківської обласної філармонії, заслужена артистка України Л. Важньова. Плідно працюють викладачі вокалу заслужені артистки України В. Дорошенко та С. Орлова.

Коли у 1969 році в інституті почалася підготовка фахівців театру ляльок, це поставило перед викладачами сценічної мови нові методичні завдання, з оволодінням яких вони успішно впоралися. Про це свідчить насамперед те, що колишні студенти-лялькарі тепер плідно працюють у театрах Харкова, Києва та інших міст України та зарубіжжя.

У 1993 році кафедру очолив учень Р. Черкашина, заслужений артист України, доцент Юрій Павлович Шейко. Спільними зусиллями з Харківським міжобласним відділенням Національної спілки театральних діячів України було започатковано Всеукраїнський конкурс читців імені Романа Черкашина, що проводиться раз на два роки. Пожвавлюється науково-методична робота викладачів кафедри. Опубліковано чимало статей в наукових збірках та журналах, видані методичні рекомендації з фаху. Методичним кабінетом Міністерства культури України були надруковані нові навчальні програми зі сценічної мови та вокалу (укладачі – В. С. Єрик, Г. І. Милютченко, В. О. Дорошенко та ін.), вийшов у світ навчальний посібник Р. О. Черкашина «Художнє слово на сцені».

З 2012 року кафедра сценічної мови працює під керівництвом майстра художнього слова, заслуженої артистки України, професорки кафедри Людмили Андріївни Важньової. Досвідчений педагог, яка спирається у своїй діяльності на кращі традиції різних театральних шкіл і одночасно, як член журі багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів читців, Л. Важньова запроваджує найновіші досягнення вітчизняної і європейської методології. Викладачі кафедри постійно беруть участь у майстер-класах та різноманітних конкурсах, виступають членами журі Всеукраїнських та Міжнародних мистецьких конкурсів і фестивалів. За цей період на кафедрі були підготовлені навчально-методичні посібники: «Сценічна мова. Дикція та орфоепія» (Л. А. Важньова), «Скоромовки в мовному тренінгу (Практикум зі сценічної мови» (Л. А. Важньова), «Пошук живого слова: навч. посіб. з подолання проблем сценічної мови» (Ю. П. Шейко), «Сольний спів як засіб виховання студента-актора» (В. О. Дорошенко), «Віршована форма в сценічній мові. Засоби підвищення віршової виразності у роботі над жанром, родом, видом, формою віршування» (Т. Л. Грінік), відеокурс «Фізичні вправи для розвитку дихальних м'язів. Дихальні вправи для розвитку та укріплення голосу. Зняття напруги голосового апарату» (Т. Л. Грінік).

За останні два десятиліття науково-педагогічний склад кафедри постійно оновлювався, для викладання сценічної мови були запрошені колишні випускники нашого університету, провідні актори театрів: заслужені артисти України старший викладач В. Угольніков та доцент Т. Грінік, старші викладачі І. Кобзар, Н. Цимбал, О. Проценко, С. Гукасян-Коробейнікова та інші. Згодом – старший викладач О. Мохленко, викладачі Н. Алюнова, Д. Петров, А. Ключка, кандидат мистецтвознавства, доцент Л. Колчанова. Наступність поколінь та спадковість традицій у викладанні є неодмінними складовими університетської освіти, тож формування школи сценічного мовлення Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського гідно продовжують й «вчорашні» його випускники: О. Шопіна, Л. Кулакевич та О. Плехун. Сучасні освітні тенденції вносять свої корективи в навчальні плани, перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі сценічної мови, розширюється за рахунок вибіркових – додалися «Робота актора з мікрофоном» для ОР Бакалавр (авторський курс Н. Цимбал) та «Методика викладання сценічної мови» для ОР Магістр (авторський курс Т. Грінік).

Педагогічна спрямованість кафедри сценічної мови на сучасному етапі розвитку містить навчання акторському вокалу – сольному та ансамблевому співу. До знаних корифеїв кафедри – заслужених артистів України професора В. Дорошенко та доцента С. Орлової за останнє десятиліття долучалися й інші талановиті оперні та камерні співачки: заслужені артисти України, доценти Т. Томчук, О. Соболева та кандидат мистецтвознавства Т. Жаркіх, старший викладач А. Романовська. Загальний процес інтелектуалізації мистецької освіти не оминув кафедру сценічної мови, науково-педагогічний колектив доповнили кандидати мистецтвознавства, доценти кафедри Н. Михайлова, А. Хуторська, С. Сгібнєва. Останнім часом викладацьку діяльність розпочали перспективні представники нового покоління – Л. Кохан та О. Семенюк. Значний вклад у розвиток вокальних здібностей майбутніх акторів вносять концертмейстери, що працюють з ними на заняттях з сольного та ансамблевого співу. Вже довгі роки вихованням творчої особистості студентів, розвитком їх ансамблевих здібностей, вмінням слухати та інтерпретувати музику, опікуються провідні концертмейстери О. Лічний, Л. Герман, Г. Леонова. У різні часи концертмейстерський склад кафедри утворювали Л. Беспалова, Ю. Грицун, С. Корєпанов, Д. Жалєйко, М. Романова, І. Болдирєва, О. Дзядик та інші талановиті музиканти.

Студенти університету з успіхом беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Починаючи з 2020 року біля ста студентів стали призерами різних творчих змагань, (з них понад двадцять Гран-Прі та сорок лауреатів перших премій). Серед талановитої молоді, що виборола Гран-Прі – А. Гусак, О. Мозгова, К. Біла, О. Борисенко, Б. Репешко, А. Височанський, Творче об’єднання «Imago», (викладач Тетяна Грінік), Р. Богдан (викладач Людмила Колчанова), М. Овчарова (викладач Оксана Шопіна), М. Прокуда (викладач Сніжана Сгібнєва). На Всеукраїнському конкурсі молодих акторів імені Оксани Затварської у 2021 році А. Гусак виборов Гран-Прі (консультант зі сценічної мови Тетяна Грінік), а студенти Я. Семьонов (педагог Людмила Важньова) та Д. Головчанська (педагог Наталя Цимбал) отримали звання лауреатів.