Кафедра композиції та інструментування

Кафедри

Завідувач кафедри

САВЧЕНКО ГАННА СЕРГІЇВНА
кандидат мистецтвознавства, доцент

Випускники кафедри отримують такі кваліфікації:

  • Бакалавр: викладач, композитор
  • Магістр: науковець-дослідник, викладач ЗВО, композитор

Фейсбук-сторінка кафедри: https://www.facebook.com/Composition.HNUM

Ютуб-канал: https://www.youtube.com/@composition_num

Досягнення (афіші, фото, відео):
https://drive.google.com/drive/folders/1BL5B2QK7q0AchDfdfTK_tl5Y2Aj0j1D7?usp=sharing

Склад
Історія

 

Кафедра композиції та інструментування як самодостатня одиниця в структурі Харківського інституту мистецтв виокремилася з кафедри теорії та композиції у 1970-му році. Її очолювали учні С. С. БогатирьоваД. Л. Клєбанов (1970-1973) та В. Т. Борисов (1973-1983), учень В. А. Барабашова – І. К. Ковач (1983-1990), учні Д. Л. Клєбанова – В. С. Бібік (1990-1993), В. М. Золотухін (1993-2010).

Зараз кафедру очолює ще один вихованець класу Д. Л. Клєбанова - Володимир Михайлович Птушкін – композитор, піаніст, педагог, Заслужений діяч мистецтв України, Народний артист України, член НСКУ, лауреат Муніципальної премії ім. І. І. Слатіна, премій ім. В. С. Косенка, «Народне визнання», премії ім. Б. М. Лятошинського, Всеукраїнського конкурсу ім. В. С. Косенка, міжнародного композиторського конкурсу до 300-річчя Санкт‑Петербурга.

 

У різні роки на кафедрі працювали композитори Ю. Б. Алжнєв, В. Г. Іванов, О. С. Щетінський, О. С. Грінберг, М. Г. Стецюн, І. А. Гайденко, Ю. М. Грицун та інші.

Кафедра композиції зростила цілу плеяду видатних композиторів, творчість яких стала здобутком не тільки вітчизняної, а й світової музичної культури. Корінням, від якого проростають численні відгалуження, є постать С. С. Богатирьова – фундатора харківської композиторської школи. Серед багатьох його учнів – талановиті музикознавці та композитори, котрі працювали в Харкові та інших містах колишнього СРСР – І. Й. Дунаєвський, В. А. Барабашов, В. Н. Нахабін, М. Д. Тіц, В. Т. Борисов, Д. Л. Клєбанов, Ю. С. Мейтус, А. Я. Штогаренко, О. І. Стеблянко та інші. У свою чергу, вони передали творчий і науковий досвід своїм учням. У класі В. А. Барабашова навчались І. К. Ковач, М. І. Сильванський, у класі М. Д. Тіца – П. Д. Гайдамака, А. А. Жук, Т. С. Кравцов, Л. М. Булгаков, Л. Б. Решетніков, Л. М. Колодуб. Із класу Д. Л. Клєбанова вийшли І. С. Польський, В. С. Губаренко, С. П. Колобков, М. В. Кармінський, В. М. Золотухін, В. С. Бібік, В. М. Птушкін. Справу В. Т. Борисова продовжили С. П. Турнєєв, В. І. Дробязгіна, В. Я. Підгорний, О. С. Щетінський, у В. Н. Нахабіна навчалась Л. Ф. Шукайло. Учні, які стали Майстрами, витворили свої школи. В. С. Бібік передав таємниці композиторської майстерності В. С. Мужчилю, О. А. Гугелю. Школу В. М. Золотухіна репрезентують А. П. Гайденко, І. А. Гайденко, Ю. Б. Алжнєв, М. А. Шух, О. Невілько, Г. С. Савченко, Б. О. Севастьянов та інші, школу І. К. КовачаМ. Г. Стецюн, О. С. Грінберг та інші. Розростаючись, древо кафедри композиції дає молоді творчі особистості, які розбудовують сучасний культурний простір.

 

Композитори – викладачі кафедри – завжди поєднували композиторську та наукову діяльність, виявом чого є праці, які складають науковий доробок вітчизняного музикознавства й не втрачають своєї актуальності сьогодні. Назвемо оригінальні роботи В. Т. Борисова «Оркестрові стилі композиторів-класиків. Оркестровка М. І. Глінки», «Оркестровка О. П. Бородіна», теоретичні праці М. Д. Тіца «Про тематичну та композиційну структуру музичних творів», «Нариси з курсу поліфонії», фундаментальні роботи з інструментування Д. Л. Клєбанова «Мистецтво інструментування», «Естетичні основи інструментування» (за редакцією С. П. Турнєєва). Результатом науково-методичних розробок останніх років став навчальний посібник В. С. Мужчиля для вищих навчальних закладів культури й мистецтв «Нетрадиційні прийоми гри в акустичній структурі інструментального звуковибудування (струнно-смичкова група)».

На кафедрі працювали й працюють викладачі, які здобули науковий ступінь кандидата мистецтвознавства. Це Л. Б. Решетніков, В. С. Мужчиль, І. А. Гайденко, Ю. М. Грицун, Г. С. Савченко.

Зараз склад кафедри представляють різні покоління викладачів-композиторів: Народний артист України, професор В. М. Птушкін, Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор В. С. Мужчиль, Заслужений діяч мистецтв України, професор С. П. Турнєєв, Заслужений діяч мистецтв України, доцент Ш. Г. Палтаджян, кандидат мистецтвознавства, доцент Г. С. Савченко, старший викладач О. С. Щетинський.

Основою підготовки високопрофесійних кадрів є науково-методична робота викладачів кафедри. На кафедрі розроблені та читаються курси, необхідні для формування загальних й професійних складових студента-композитора, який здобуває кваліфікацію «композитор, викладач» і має бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці. Це «Композиторсько-педагогічна майстерність», «Читання симфонічних партитур», «Інструментознавство», «Теорія інструментування», «Практикум з інструментування», «Техніка композиції в музиці ХХ століття», «Робота режисера з композитором», «Композитор і театр», «Основи хорового письма», «Основи оркестрового диригування»,  «Історія оркестрових стилів», «Сучасні оркестрові стилі» тощо. Курси «Теорія інструментування» та «Композитор і театр» є авторськими. Вони розроблені професором В. М. Птушкіним і викладаються тільки у нашому університеті більше 20-ти років. Курс «Сучасні оркестрові стилі» запроваджений із 2016 року для магістрів (композитори та музикознавці) в авторській розробці Г. С. Савченко. Кафедра також здійснює навчання студентів спеціалізації «Симфонічне диригування», «Музикознавство» та «Спеціальне фортепіано». Наша кафедра вперше в Україні з успіхом запровадила курс «Читання партитур» для студентів кафедри спеціального фортепіано.

Наукові та методичні пошуки викладачів кафедри йдуть у різних напрямках. Сферою наукових інтересів В. М. Птушкіна є проблема «композитор і театр», питання, пов’язані з естетикою і практикою інструментування. В. С. Мужчиль досліджує сучасну нотну графіку, засоби звуковибудування в сучасній музиці. С. П. Турнєєв розробляє проблеми жанру, зокрема, інтерпретації жанру концерту у творчості І. Карабиця. Наукові розробки Г. С. Савченко присвячені сучасним оркестровим стилям, зокрема, українських композиторів та композиторів харківської школи, та принципам структурно-семантичної організації музичної композиції.

Серед напрямків діяльності кафедри однією з головних, напевно, є творчість. Музичні твори композиторів звучать в авторських, фестивальних, звітних концертах у Харкові, містах України та зарубіжжя. Композитори – викладачі кафедри плідно співпрацюють із провідними музикантами та музичними колективами Харкова, України й зарубіжжя: симфонічним оркестром та хором Національного радіо, симфонічним оркестром ХНУМ, симфонічним оркестром Харківської філармонії, Слобожанським симфонічним оркестром, Одеським філармонійним оркестром, симфонічними оркестрами Полтави, Дніпра, хоровими колективами Харкова, Житомира, Києва. Твори членів кафедри звучать на радіо та телебаченні, виходять друком, що є важливим для створення сучасного репертуару.

Викладачі кафедри як члени колегії журі постійно беруть участь в роботі Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів композиторів у різних містах України – Харкові, Києві, Чернігові, Сумах та інших.

Творчість студентів кафедри композиції також має свій «вихід» у концертній діяльності та у Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах молодих композиторів. Високий професіоналізм викладачів кафедри підтверджується нагородами, здобутими їхніми учнями на творчих конкурсах. Неодноразово студенти нашої кафедри підкорювали різноманітні конкурси композиторів, із великим успіхом вони щороку беруть участь у Всеукраїнському конкурсі молодих композиторів ім. І. Карабиця (м. Київ), стають лауреатами ексклюзивних творчих заходів, наприклад, міського конкурсу молодих композиторів «Космос, як я його бачу, чую, відчуваю»  тощо.

Серед нових науково-творчих проектів кафедри (сумісно з кафедрою теорії музики) – студентський музичний клуб «Poco a poco», метою діяльності якого є знайомство студентів з творчістю сучасних українських та зарубіжних композиторів, а також з творами композиторів ХХ століття.

Кафедра разом із адміністрацією ХССМШ-і, зокрема, директором, Заслуженим діячем мистецтв України, професором, Почесним громадянином м. Харкова – В. М. Алтуховим – є ініціатором проведення Конкурсу молодих композиторів (для учнів шкіл-десятирічок, музичних училищ та студентів молодших курсів композиторських факультетів) на базі ХССМШ-і в рамках Міжнародного музичного фестивалю «Музика – наш спільний дім».

Серед перспективних проектів – організація та проведення конкурсу молодих композиторів ім. Д. Л. Клебанова. 

Усе це дозволяє кафедрі готувати композиторів високого професійного рівня, тому наші студенти та випускники отримують визнання не тільки в Україні, але й за кордоном. Серед випускників кафедри останнім часом є лауреати Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів, члени творчих спілок.

Кафедра живе насиченим життям, співпрацює з вищими музичними закладами Польщі, планує розширення міжнародних зв’язків, зокрема з Брюссельською Королівською Консерваторією (Бельгія).

Час минає. Постійними залишаються висока професійність, переплетіння   міцних традицій і новаційних пошуків та дух творчості, які визначають ритм життя кафедри композиції та інструментування сьогодні.