Виконавсько-музикознавчий факультет

КафедриДекан
виконавсько-музикознавчого факультету
ФАРТУШКА ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ
доктор філософії, 

доцент

 

 

Виконавсько-музикознавчий факультет є найбільшим факультетом Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, що включає дев'ять кафедр  – спеціального фортепіано, концертмейcтерської майстерності, камерного ансамблю, хорового диригування, сольного співу та оперної підготовки, а також теорії музики, історії української та зарубіжної музики, інтерпретології та аналізу музики, композиції та інструментування.

Поєднання історії, теорії та практики музичного мистецтва утворюють базову систему музичної освіти вишу, відкриваючи музикантам різних спеціалізацій перспективу подальшого удосконалення професійної виконавської майстерності, а також науково-теоретичного усвідомлення різноманітних музичних явищ. Їх поглиблене вивчення та художня оцінка мотивують фундаментальні та прикладні дослідження факультету, що віддзеркалюють діяльність університетських шкіл та їх корифеїв.

Маючи багаторічні професійні традиції, факультет презентує різні ґалузі музичної творчості: виконавство, композицію, дослідницьку діяльність.

 

 

Виконавський вектор представлений кількома школами – фортепіанною, концертмейcтерською, камерно-ансамблевою, диригентсько-хоровою, вокальною – концертною та оперною.

Фортепіанна університетська школа є однією з найстаріших у виші, що формувалася разом з університетськими традиціями та безпосередньо впливала на них. У її витоків стояли музиканти світового рівня, які узагальнили європейський музичний досвід. Серед корифеїв школи – перший завідувач кафедри спеціального фортепіано П. Луценко, блискучі музиканти В. Топілін, Н. Ландесман, М. Пільстрем, Л. Фаненштіль, Р. Папкова, знані педагоги Р. Горовиць, М. Хазановський, Б. Скловський, М. Єщенко, Н. Єщенко та інші. Зараз на чолі фортепіанної школи стоять ректор університету, піаністка зі світовим ім’ям, народна артистка України, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедрою спеціального фортепіано Тетяна Вєркіна, а також досвідчені піаністи-викладачі: старійшина виконавсько-музикознавчого факультету Ірина Кармінська, лауреат міжнародного конкурсу ім. Королеви Єлизавети, заслужений артист України – Сергій Юшкевич, кандидат педагогічних наук, професор Наталія Горецька, народний артист України, професор Володимир Птушкін, професор Валентина Шукайло, кандидати мистецтвознавства, професори кафедри Олена Кононова, Маріанна Чернявська, доцент Ніна Руденко, завідувач відділу спеціального фортепіано ХССМШі Світлана Захарова та інші.

Харківську композиторську школу, фундація якої належить видатному музиканту – С. Богатирьову, в різні роки представляли І. Дунаєвський, Д. Клебанов, О. Стеблянко, В. Борисов, В. Бібік, В. Золотухін, І. Ковач, М. Кармінський. Твори харківських композиторів постійно звучать на концертах і фестивалях як в Україні, так і за кордоном, стають обов’язковими на міжнародних музичних конкурсах ім. В. Горовиця, Г. Хоткевича, В. Крайнєва, Е. Гілельса, Б. Которовича, І. Карабиця. Традиції композиторської школи сьогодні репрезентують досвідчені майстри – завідувач кафедрою композиції та інструментування, Народний артист України, професор Володимир Птушкін, Заслужені діячі мистецтв України, професори – Сергій Турнєєв, Віктор Мужчиль та інші.

Ґрунтовні традиції наукової школи, закладені С. Богатирьовим, М. Тіцем, В. Барабашовим, Г. Тюменєвою, І. Міклашевським та їх видатними випускниками – Т. Кравцовим, В. Золочевським, Л. Решетніковим, О. Гусаровою, М. Черкашиною, З.Юферовою продовжують викладачі трьох музикознавчих кафедр – теорії музики, інтерпретології та аналізу музики, а також історії української та зарубіжної музики. На їх чолі сьогодні стоять відомі науковці, доктори мистецтвознавства, професори Ірина Драч, Неоніла Очеретовська, Людмила Шаповалова.

Панораму наукових досягнень факультету неможливо відокремлювати від досліджень, що ведуться науковцями інших університетських факультетів. Тож усі вони становлять міцну мистецтвознавчу базу для розвитку харківської наукової школи. Сучасні наукові розвідки складають багатовекторний контекст досліджень – монографії про творчість композиторів (В. Борисова, В. Бібіка, В. Губаренка, С. Прокоф’єва, І. Стравінського), портрети виконавців і педагогів (Р. Геніки, Р. Горовиць, Г. Гульда, М. Єщенко, В. Топіліна), навчальні та методичні підручники, посібники, наукові статті, які щорічно публікуються у зарубіжних та українських, у тому числі, університетських фахових виданнях.

Серед сучасних ініціатив музикознавчих кафедр важливе місце посідають щорічні міжнародні та всеукраїнські проєкти, конференції, Круглі столи, конкурси. Серед них – «Практична музикологія», «Богатирьовські читання», «Черкашинські читання», Конкурс з теорії музки імені Т. С. Кравцова, Олімпіада з історико-теоретичних дисциплін. Науково-викладацький склад факультету утворює потужний осередок для координації та вдосконалення навчально-методичної роботи фахівців всіх ланок мистецької освіти. Широку всеукраїнську аудиторію професіоналів – від початківців до вже досвідчених викладачів збирають вебінари, презентації, інтерактивні тренінги, що регулярно проводяться на онлайн-платформі університету.

Харківська вокальна школа, як одна з провідних мистецьких шкіл в Україні, поєднує українську, російську, італійську вокальні традиції. Серед ії фундаторів – заслужені діячі мистецтв та заслужені артисти України, професори П. Голубєв, М. Михайлов, Т. Веске, А. Резілова та інші. Видатними постатями, що прикрасили історію харківської вокальної школи та університетської кафедри сольного співу можна вважати славетних співаків, народних артистів СРСР Т. Альошину, Б. Гмирю, М. Манойлю, Н. Суржину, Н. Ткаченко, В. Третяк, Г. Циполу, Є. Червонюка, К. Шульженко; народних артистів України та країн СНД – В. Арканову, О. Вострякова, Г. Горюшко, І. Журіну, М. Коваля, О. Романенко, І. Яценко.

Кафедру сольного співу та оперної підготовки нещодавно очолював лауреат міжнародних конкурсів вокалістів в Іспанії, Італії, Росії, Японії, народний артист України, соліст ХНАТОБу, професор Володимир Болдирєв. Від 2023 року кафедрою завідує кандидат мистецтвознавства, доцент, лауреат міжнародних конкурсів Лариса Деркач.

Випускники кафедри стають лауреатами численних національних та міжнародних конкурсів, виступають на найпрестижніших концертних та оперних сценах світу.

Школу виховання професійних співаків-акторів унаочнює також напрямок оперної підготовки – Оперна студія, яка здійснює щорічні постановки вистав за участю студентів університету, а також оркестру, в якому грають університетські випускники, а зараз музиканти Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка, Харківської філармонії, Харківського академічного театру музичної комедії. Багато років присявтив студії корифей університету мистецтв, народний артист України, професор Анатолій Калабухін.

Біля витоків харківської диригентсько-хорової школи стоять визнані хормейстери-практики О. Перунов, К. Греченко, З. Заграничний, А. Бас-Лебединець та інші. Справу засновників школи успішно продовжували їх учні, кращі з яких вписали яскраві сторінки в її історію. Серед них – З. Яковлева, Є. Конопльова, О. Середа, Т. Ткачова, А. Мірошникова, Ю. Кулик, В. Палкін та інші. Сучасне життя хорової школи унаочнює кафедра хорового диригування, яку очолює заслужений діяч мистецтв України, професор Сергій Прокопов. Сучасні вихованці диригентської кафедри керують численними професійними, аматорськими, дитячими хоровими і симфонічними колективами України та зарубіжжя, ведуть велику просвітницьку роботу, виступають організаторами, членами журі численних національних та міжнародних фестивалів, творчих конкурсів, майстер-класів.

Школі камерно-ансамблевого виконавства належить значне місце в системі виховання молодих фахівців високого рівня. Вона веде свою історію від класу спільної гри, відкритої І. Слатіним, та базується на традиціях, започаткованих А. Аветісяном, І. Полян, Л. Финкельштейн, В. Мурзіною, Л. Монаховою, І. Козловською, О.В. Обуховою. На сучасному етапі навички камерно-ансамблевого виконавства виховують викладачі кафедр камерного ансамблю на чолі із кандидатом мистецтвознавства, доцентом Жанною Дедусенко, та концертмейстерської майстерності, якою завідує заслужений діяч мистецтв України, професор Євгенія Нікітська. В творчому доробку кафедр – концертні виконання студентами оперного репертуару, чисельні виступи викладачів із провідними музикантами України та зарубіжжя.

Факультет пишається не лише досягненнями викладачів, а й кращих студентів, які щороку стають лауреатами різноманітних конкурсів та фестивалів національного та міжнародного рівнів в номінаціях «фортепіано», «сольний спів», «концертмейстерська майстерність», «композиція», «музикознавство», «камерний ансамбль», «хоровий спів», «диригування». Серед найпрестижніших – міжнародні конкурси піаністів імені Е. Гілельса, В. Горовиця (Україна), Б. Сметани (Чехія), Ф. Шопена (Італія), Ф. Шуберта (Чехія, Болгарія), М. Юдіної (Росія), камерних ансамблів «Нові імена України», хорових колективів ім. М. Леонтовича, хорових диригентів «Маестро», молодих композиторів Gradus ad Parnasum, конкурс ім. Івана Карабиця (Україна), «Мистецтво ХХІ століття» (Португалія, Італія, Іспанія), ім. П. Домінго (Італія), Paсific piano competition (Канада), Klavierwettbewerb um den Karl-Drechsel-Förderpreis (Німеччина), міжнародний конкурс піаністів фірми Безендорфер (Болгарія), Fausto zadra international piano competition (Італія), міжнародний конкурс вокалістів ім. П. Лісіціана, міжнародний конкурс «Поющее Белогорье», міжнародний вокальний конкурс ім. М. Римського-Корсакова (Росія), ім. А. Дворжака (Чехія) тощо.

Студенти та аспіранти факультету також є стипендіатами міжнародних майстер-класів та фестивалів у Бельгії, Білорусі, Болгарії, Ізраїлі, Іспанії, Польщі, Хорватії, Об’єднаних Арабських Еміратах та інших країнах світу.