Кафедра загального та спеціалізованого фортепіано

Кафедри


завідувач кафедри
ЗИМОГЛЯД НАТАЛЯ ЮРІЇВНА
кандидат мистецтвознавства,
доцентСклад
Історія

 

Кафедра загального та спеціалізованого фортепіано об’єднує студентів виконавсько-музикознавчого (крім вихованців кафедри спеціального фортепіано) й оркестрового факультетів, сприяючи всебічному художньому розвитку майбутніх фахівців. Міцні професійні традиції були закладені засновниками кафедри, біля витоків якої стояли випускники Санкт-Петербурзької консерваторії – доцент А.М. Гольдінгер, Берлінської консерваторії Кліндворта-Шарвенка – М.Л. Гузікова, Московської – доцент Г.К. Степанова, що очолювала відділ загального фортепіано у 1934 – 1951 роках. Наступником останньої став широко освічений музикант В.О. Теплов, котрий закінчив історико-теоретичний і фортепіанний (з відзнакою) факультети Харківської Консерваторії.

Власне «Кафедра загального фортепіано» – саме так спочатку називалася дана структурна одиниця – сформувалася у 1960-му році, набувши автономії під керівництвом Леоніли Семенівни Пестриченко, випускниці Харківської Консерваторії по класу професора Л.Й. Фаненштіля. Після ІІ-ї Світової війни і до теперішнього часу педагогічний колектив поповнюють, переважно, вихованці нашого вишу. Чимало піаністів, які яскраво виявили себе на інших кафедрах Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського – спеціального фортепіано, камерного ансамблю, концертмейстерської майстерності, мали навантаження на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано. Серед них професори та доценти – В.В. Топілін, В.Д. Захарченко, В.О. Сирятський, С.П. Колобков, Т.Б. Вєркіна, Н.І. Руденко, В.Л. Макаров, Н.В. Горецька, М.С. Чернявська, Ю.К. Попов.

Адміністративна та педагогічна діяльність керівників кафедри завжди була спрямована на невпинне підняття фахового рівня кожного з членів творчого колективу, вдосконалення та пошук новітніх методів викладання курсу фортепіано. Першого завідувача кафедри загального фортепіано 1968 року замінила вихованка професора М.С. Хазановського – Євгенія Павлівна Леонтьєва і згодом передала естафету Олександрі Олександрівні Журавльовій (1976), випускниці того ж класу. Наступні керівники – доцент Лариса Андріївна Кузьоміна (з 1984) та Олена Василівна Кононова (з 1988) – навчалися в класі В.Д. Захарченка.

Наталія Юріївна Зимогляд – кандидат мистецтвознавства, доцент, очолює кафедру загального та спеціалізованого фортепіано сьогодні.

Члени кафедри значно поповнили корпус кандидатів мистецтвознавства ХНУМ, сприяючи підвищенню рейтингу вишу. Науковий ступінь здобули О.В. Кононова, Н.В. Смоляга, В.І. Приходько, М.В. Бевз, І.Є. Денисенко, Є.Б. Чорна, Н.Ю. Зимогляд, М.С. Линник, Т.О. Сирятська, І.Ю. Сухленко, К.В. Підпорінова, К.В. Тимофєєва, О.В. Погода, О.В. Михайлова; професор кафедри І.І. Полубоярина у 2014 році одержала диплом доктора педагогічних наук. На кафедрі загального та спеціалізованого фортепіано були підготовлені (та згодом захищені) дві кандидатські дисертації співробітників Університету –С.В. Пташенка та А.О. Мельник (науковий керівник – О.В. Кононова). У 2021 році до складу кафедри приєдналися доктор мистецтвознавства, доцент І.Г. Довжинець, кандидат мистецтвознавства, старший викладач К.Ю. Краснощок та молоді викладачі – П.А. Кордовська та Д.В. Кутлуєва, які готуються до захисту дисертацій на присудження наукового ступеня доктора філософії у 2022–2023 навчальному році.

На кафедрі створено кілька монографій: «Музична фактура та виконавець» (В.І. Приходько), «Павло Кіндратович Луценко та його учні» (Л.Ф. Лисенко); «Професійна підготовка музично обдарованих студентів: теоретико-методичний аспект» (І.І. Полубоярина), «Етюди оптимізму з Валентином Борисовим» (М.В. Бевз); творчий портрет композитора – «Олена Борисівна Гнатовська» (В.Т. Стогній); «Володимир Підгорний. Творчі портрети українських композиторів», «Музична культура Харкова кінця ХVIII – початку ХХ століть», «Марія Олександрівна Єщенко: концертна та педагогічна діяльність», а також монографічний нарис «Еволюція музичної освіти в Харкові» // ХНУМ імені І.П. Котляревського. 1917 – 2017. До 100-річчя від дня заснування : мала енциклопедія (О.В. Кононова). Активну участь викладачі беруть у міжвузівських, всеукраїнських та закордонних конференціях (Білорусь, Іспанія, Литва, Німеччина, Польща, Румунія, Сербія, США, Фінляндія). Результати наукових досліджень наставників активізують заняття студентів у класі фортепіано, сприяючи їх обізнаності у питаннях музичної освіти, розкриваючи невідомі сторінки культури Харкова.

Викладачі кафедри постійно приділяють увагу концертному виконавству, як сольному, так і ансамблевому, залучаючи до цієї діяльності і своїх студентів. Виступають у залах ХНУМ та інших вишів міста, Обласній філармонії, бібліотеках імені В.Г. Короленка та К.К. Станіславського, ДМШ, беруть участь у концертах Єврейського культурного центру, Товариства Польської культури тощо. Імена музикантів входять до програм фестивалів, зокрема, – «Павло Луценко і сучасність», «Київ–Musik–Fest», «Музичні паралелі», «Kharkiv Contemporary 2016», «Французька весна», «Дні грецької культури в Харкові» й інших. Вже став традиційним концерт кафедри у рамках Міжнародного музичного фестивалю «Харківські Асамблеї». Поряд із музичною спадщиною класиків, репертуар викладачів і студентів регулярно збагачується опусами сучасних композиторів, митців Харкова – В. Борисова, І. Ковача, І. Польського, М. Кармінського, В. Бібіка, О. Гнатовської, В. Птушкіна, Л. Шукайло.

Членів кафедри регулярно запрошують в журі різноманітних конкурсів і фестивалів, а саме: «Харків – місто добрих надій», Обласні конкурси фортепіанних ансамблів у рамках Дельфійських ігор Слобожанщини «Надія. Молодість. Талант.», «Карл Черни. Не только этюды», Всеукраїнський – «Ландыш»; Відкриті конкурси – Польської та української музики ім. К. Шимановського, «Маестро», «Fortissimo», «Рондо»; дитячий фестиваль-конкурс «Зимові візерунки» (Генічеськ), Міжнародні конкурси – Фортепіанної підготовки Уральської консерваторії ім. М.П. Мусоргського (Єкатеринбург), Грецької пісні ім. Т. Каци (Маріуполь) і «Greek Rhapsody» (Серрес, Греція).

2015 рік відзначений знаменною для розвитку кафедри подією: в рамках Відкритого конкурсу молодих музикантів-виконавців і композиторів «Харківські Асамблеї» було засновано номінацію «Загальне та спеціалізоване фортепіано», ініціатором та організатором якої при підтримці всього педагогічного колективу стала професор кафедри І.І. Полубоярина. Конкурс привертає увагу як абітурієнтів-харків’ян, випускників музичних училищ з інших міст України, так і студентів Університету.

Вже сформувалася яскрава когорта лауреатів – вихованців кафедри загального та спеціалізованого фортепіано, майбутніх дипломованих музикознавців, композиторів, вокалістів, оркестрантів, чиї фортепіанні виступи є прикрасою концертного життя вишу. Серед них: А. Дмитрієва, Л. Сухова, О. Рубанова, К. Палачова, М. Козиряцький, А. Смолякова, Ю. Конопліцька, О. Лисичка, А. Мікрюкова, Д. Козик, В. Любченко, Л. Наливай, А. Мамона, М. Требушкова, Н. Мукомол.

У насиченому творчому житті кафедри особливе місце посідають класні вечори та збірні відкриті концерти студентів, в яких представлена робота всього педагогічного колективу. Різноманіттям програм вирізняються, зокрема, концерти класу професора кафедри, заслуженого діяча мистецтв України М. В. Бевз. Деякі вихованці кафедри виступали із самостійними сольними або камерними програмами. Серед них – С. Калінін, Д. Бочаров, О. Лисичка, А. Мікрюкова, В. Любченко. На публічних концертах були репрезентовані перші опуси студентів-композиторів – О. Щетинського, О. Гугеля, Д. Малого, В. Ібрямової, А. Дмитрієвої, К. Палачової, М. Козирятського. Стипендіат Вагнерівського товариства, учасник фестивального концерту в Байройті Д. Бочаров виступив у залі Харківської філармонії з програмою, що поєднала музику композиторів-класиків, сучасних майстрів та його власні твори.

Отже, кафедра загального та спеціалізованого фортепіано відкриває майбутнім фахівцям значні перспективи професійного зростання, допомагаючи студентам-композиторам привернути увагу публіки до власної творчості, сприяючи розкриттю піаністичного таланту музикознавців, розширюючи виконавські навички диригентів, залучаючи до концертмейстерської діяльності студентів-вокалістів та навчаючи оркестрантів мистецтву гри в ансамблях на різних інструментах. Усе це розширює творчі горизонти вихованців Університету, надає їм можливість глибше пізнати високе мистецтво та знайти своє місце в музичній культурі сучасної України.

Секретар кафедри, кандидат мистецтвознавства – О.В. Михайлова.