ОП «Музикознавство і композиція»

ПРОГРАМА ОНЛАЙН ВІЗІТУ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ / АКРЕДИТАЦІЯ


ОБГОВОРЕННЯ ОПП «МУЗИКОЗНАВСТВО ТА КОМПОЗИЦІЯ»

Зауваження та пропозиції щодо Проєкту ОПП «Музикознавство та композиція» просимо надсилати на e-mail: 1gannasavchenko1@gmail.com 


ОПП «МУЗИКОЗНАВСТВО ТА КОМПОЗИЦІЯ»


Рецензії на ОПП «Музикознавство і композиція» у ХНУМ імені І.П.Котляревського. 025 Музичне мистецтво:

ІРИНА КОХАНИК, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії музики НМАУ імені П.І. Чайковського

ТАМАРА СЕНЧЕНКОВА, викладач-методист відділу теорії музики Харківського державного музичного ліцею, заступник директора з навчальної роботи

ОЛЕКСАНДР МАСЛО, Директор КПСМНЗ «Дитяча музична школа №5 ім. Римського-Корсакова»

ОКСАНА ДМІТРІЄВА, Заслужена артистка АРК, головний режисер Харківського державного академічного театру ляльок імені В.А. Афанасьєва


СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

СИЛАБУСИ ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


ВІДЕОТУР: ХНУМ імені І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО

ОГЛЯД МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХНУМ імені І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО