Навчальна лабораторія історії української та зарубіжної музики

Завідувач навчальної лабораторії (кабінету)
історії української
та зарубіжної музики фольклору

ДЕРБАС МАРИНА ОЛЕКСІЇВНА

тел.: +38(057) 731-48-32
e-mail: mushistory@ukr.net

 

 Facebook

 Instagram


План роботи навчальної лабораторії на 2023-2024 навчальний рік

Звіт роботи навчальної лабораторії за 2023 рік


ПРОЄКТИ


ІСТОРІЯ

Навчальна лабораторія (кабінет) історії української та зарубіжної музики був започаткований у 1940 році при кафедрі теорії музики і композиції. Першим завідувачем кабінету був відомий український музикознавець, історик, бібліограф, автор перших фундаментальних праць з історії музичної культури Харкова, кандидат  мистецтвознавства Й. Миклашевський. Після скасування у 1947-1959 р.р.  кабінет відновив свою роботу, а посаду завідувача в наступні роки  обіймали молоді спеціалісти і випускники кафедри Т. Краснопольська, М. Черкашина-Губаренко, І. Бєлєнкова. В кабінеті було створено нотно-книжковий фонд, що включав твори композиторів XVII-XX століть, навчальні та архівні матеріали, словники, довідники, підручники, посібники, збірники, хрестоматії з усіх дисциплін історико-теоретичного циклу. Ю. Щербінін очолював кабінет історії музики з 1968 р. і займався збиранням та вивченням архівних матеріалів для музею, організацією просвітницької роботи (виставки, стенди, стінгазета, гуртки).  Його роботу продовжила Є. Жилевська, яка вперше запровадила на базі кабінету лекторську практику студентів-музикознавців і налагодила взаємозв’язки з науковою бібліотекою ім. В. Г. Короленка, музично-театральною бібліотекою ім. К. С. Станіславського.

З 1986 року завідування лабораторією здійснювала Л. Григор'єва. Головними напрямками роботи в той час було забезпечення навчального процесу чотирьох кафедр: історії української та зарубіжної музики, теорії музики, інтерпретології та аналізу музики, композиції та інструментування,а такожоновлення і систематизація фондів лабораторіїу відповідності до існуючих навчальних програм і планів. Важливим аспектом діяльності лабораторії залишалося організація виставок, присвячених творчості видатних композиторів минулого і сучасності, ювілеям провідних викладачів університету, значним історичним датам.

Сьогодні навчальна лабораторія є методично-практичною базою кафедри історії української та зарубіжної музики, робота якої здійснюється у наступних напрямках:

  • забезпечення і проведення редакторської та архівної  практик студентів спеціалізації «Музикознавство», що полягає в тому числі у накопиченні досвіду роботи з рукописними матеріалами (архів лабораторії налічує понад 50 папок документів і фотоматеріалів), фіксації редакторських навичок через розшифровку відео матеріалів лабораторії з міжнародних вебінарів, наукових заходів, тощо;
  • накопичення досвіду інноваційних навчально-методичних та творчих проєктів, запрошення фахівців із впровадження інноваційних технологій і залучення кращого досвіду зі сфери онлайн-освіти, андрагогіки, технологій наставництва, а також представлення новітніх розробок з методики викладання музично-теоретичних дисциплін з різних мистецьких навчальних закладів України та із за кордону. Залучення студентів, аспірантів університету до участі у проєктах через проведення щорічних міжнародних вебінарів,  всеукраїнського конкурсу «Арт-журналістика», мистецького проєкту «Опера - квест онлайн»;
  • забезпечення профорієнтаційної роботи, підтримка постійних контактів як з майбутніми абітурієнтами, так і їх викладачами, зокрема через забезпечення широкого кола учасників конкурсу «Арт-журналістика», Олімпіади із учнів коледжів і мистецьких шкіл;
  • інформаційний супровід роботи кафедри історії української та зарубіжної музики і навчальної лабораторії в соціальних мережах, а також навчально-допоміжна робота із забезпечення  науково-методичною літературою, фундаментальними працями, монографіями, збірками статей, методичними розробками, та авторськими програмами викладачів, що відповідають сучасним вимогам вищої освіти.

Навчальна лабораторія кафедри історії української та зарубіжної музики ХНУМ підтримує контакти з музичними ВНЗ України, фаховими музичними коледжами різних регіонів і мистецькими школами Харкова.