THE INTERNATIONAL COMPETITION «NEW SPACES OF SOUND»

28 БЕРЕЗНЯ – 3 КВІТНЯ 2022 Р. У МЕЖАХ МІЖНАРОДНОГО КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ПРОЄКТУ «НОВІ ПРОСТОРИ МИСТЕЦТВА» ВІДБУДЕТЬСЯ І МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА «НОВІ ПРОСТОРИ ЗВУКУ».

КОНКУРС МАТИМЕ ДВА ТУРИ, ПРОЙДЕ У ДВОХ НОМІНАЦІЯХ: «ФОРТЕПІАНО», «АКАДЕМІЧНИЙ СПІВ».


ПОЛОЖЕННЯ / REGULATION

ЗАЯВКА / APPLICATION


Works of Greek composers

Works of Ukranian composers


Міжнародний конкурс виконавського мистецтва «Нові простори звуку» є частиною багаторічного проєкту «Нові простори мистецтва», який реалізується на базі ХНУМ імені І. П. Котляревського у співпраці з Консерваторією Athenaeum (м. Афіни) та іншими організаціями.

Конкурс 2022 року присвячено двом визначним датам: 160-річчю з дня народження Клода Дебюссі та 60-річчю з дня смерті Маноліса Каломіріса, чим зумовлено включення до програми цьогорічного конкурсу творів французьких та грецьких композиторів як пріоритетних (або обов’язкових).

Стратегія Конкурсу полягає в презентації на постійній основі музичної творчості ХХ-ХХІ ст., зокрема, композиторської та виконавської.

Місія Конкурсу – включення до міжнародного музичного простору виконавської творчості молодих музикантів України, Греції та інших країн, знайомство музикантів всього світу мистецтвом тих композиторів, чия діяльність була пов’язана з Харковом. До речі, грецький композитор М. Каломіріс на початку ХХ ст. працював саме у Харкові, після повернення до Греції організував декілька консерваторій та наразі є засновником національної композиторської школи та реформатором. Один з його творів є обов’язковим для виконання.


The International Performing Arts Competition "New Spaces of Sound" is a part of the long-standing project "New Spaces of Art", which is implemented on the basis of KhNUA named after I.P. Kotlyarevsky in cooperation with the Athenaeum Conservatory (Athens) and other organizations.

The competition of 2022 is devoted to two significant dates: the 160th anniversary of the birth of Claude Debussy and the 60th anniversary of the death of Manolis Kalomiris, which has led to the inclusion of works by French and Greek composers as the ones with priority (or mandatory) into this year's competition.

The strategy of the Competition is to present on the regular basis the musical creativity of the 20th-21st centuries, in particular, the compositional and performing one.

The mission of the Competition is to acquaint musicians from all over the world with the creative work of composers from Ukraine, Greece, France and other countries, especially of those, whose activities are related to Kharkiv, through the performing art. Thus, in the early twentieth century the Greek composer M. Kalomiris worked in Kharkiv, after returning to Greece he organized several conservatories and is the founder of the national school of composition and a reformer. One of his works is mandatory for the performance.

The vision of the Competition is to include young musicians from Ukraine, Greece and other countries into the international music space.


КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ / CONTACT TELEPHONE NUMBERS:

+38 (063) 486-71-79 Денисенко Ірина Євгеніївна / Denysenko Iryna 

+38 (067) 766-69-22 Полікарпова Наталія Василівна / Polikarpova Nataliya

+38 (067) 683-00-98 Ніколаєвська Юлія Вікторівна / Nikolaievska Yuliia