Тематичні плани оркестрового факультету
 


ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (російська)

ІІІ курс, виконавські спеціалізації

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

РОЗДІЛ І. Давньоруська музична культура

ТЕМА І. Вступ. Історична панорама розвитку російського мистецтва. Періодизація

ТЕМА ІІ. Давньоруська культура та візантійський прообраз. Канон

ТЕМА ІІІ. Музичне мистецтво Давньої Русі. Періодизація. Духовно-естетичні засади

ТЕМА ІУ. Знаменний спів: становлення, еволюція. Принципи організації фактури, види
піснеспівів, ладово-мелодична система, осьмогласся. Нотація: духовний та практичний зміст

ТЕМА У. Ранні форми багатоголосся. Строчний та демествений спів. Специфіка
національної традиції духовного співу у порівнянні з болгарською, грузинською, візантійською

ТЕМА УІ. Мистецтво дзвону: історія розвитку та традиції

РОЗДІЛ ІІ. Музична культура ХУІІ-ХУІІІ століть

ТЕМА І. ХУІІ століття в історії російської музичної культури: зміна культурної парадигми.
Партесний спів як віддзеркалення нової системи мислення

ТЕМА ІІ. Жанри хорової музики ХУІІ-ХУІІІ ст.: кант, партесний концерт, хоровий циклічний
концерт у творчості М. Ділецького, М. Калашнікова, М. Березовського,
А. Веделя, Д. Бортнянського, С. Дегтярьова та ін.

ТЕМА ІІІ. Світське музичне мистецтво. Становлення та розвиток оперного жанру у ХУІІІ
столітті. Інструментальні жанри. Особливості розвитку вітчизняної романсової культури

РОЗДІЛ ІІІ. Музична культура ХІХ століття: нові горизонти

ТЕМА І. ХІХ століття у російській культурі – перехрестя напрямків та традицій

ТЕМА ІІ. Роль М. Глінки у розвитку вітчизняної музичної культури.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Гарднер И. Богослужебное пение Русской Православной Церкви: В 2-х тт. – М., 2004.
 2. Герасимова-Персидська Н. Хоровий концерт на Україні в ХУІІ-ХУІІІ столітті. – К.: Муз. Україна, 1978.
 3. Герсимова-Персидская Н. Партесный концерт в истории музыкальной культуры. – М.: Музыка, 1983.
 4. История русской музыки: В 3-х тт. / Под ред. О. Левашова. – Т.1. – М., 1980.
 5. История русской музыки: В 10-ти тт. / Под ред. Ю. Келдыш, О. Левашова,
  А. Кандинский. – Т. 1-5. – М., 1983, 1985, 1986.
 6. Левашова О. М. И. Глинка. – М., 1987.
 7. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. – М., 1977.
 8. Рыцарева Н. М. С. Березовский: жизнь и творчество. – Л., 1983.
 9. Скребков С. Русская хоровая музыка ХУІІ – начала ХУІІІ вв. – М., 1969.

АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
3 курс, виконавські спеціальності
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Розділ І. Музика та музична мова
1.Введення

2.Музична форма та зміст. Музична мова та мовлення. Функція та структура

Розділ II. Принципи розвитку та формотворення
3.Музична тема

4.Засоби музичної виразності

5.Жанр та жанровотворчі засоби

6.Принципи розвитку та формотворення. Функції частин музичного твору

Розділ III. Період та прості форми
7.Період

8.Прості форми

Розділ IV. Складні форми
9.Складні форми

Розділ V. Концептуальні форми
10.Куплетна і куплетно-варіаційна форма - типові форми пісенних жанрів.

11.Варіаційна форма

12.Рондо

13.Сонатна форма. Рондо-соната

Розділ VI. Циклічні форми. Контрастно-складені форми

Розділ VII. Вільні форми. Змішані формі.

15.Музика в синтетичних жанрах мистецтва - в опері, опереті, балеті, драмі, кінофільмі. Літургійний жанр
Розділ VIII. Формоутворення в музиці ХХ-ХХI століть
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Анализ вокальных произведений. Уч.пособие (п/р О. Коловского. – Л: Музыка, 1988. – 352 с.
 2. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. - М.: Музыка, 1978. - 295с.
 3. Задерацкий В. Музыкальная форма: Учебник для специальных факультетов высших учебных заведений. В 2-х вып. – Вып. 1. – М.: Музыка, 1995. – 544 с.
 4. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. - М.: Музыка. -1979. – 516 с.
 5. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. – М.: Музыка, 1979. – 752 с.
 6. Скребков С. Анализ музыкальных произведений. – М., 1958
 7. Способин И. Музыкальная форма. – М., 1979. – 271 с..
 8. Тюлин Ю. (ред.) Музыкальная форма. – М., 1974.
 9. Цуккерман в. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. – М., 1974.
 10. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. – М., 1980.
 11. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. – М.: Музыка, 1984.-214с
 12. Холопова В. Формы музыкальных произведений. Уч. пособие. – С-Пб, 2001. – 490 с.
 13. Шип С. Музична форма від звуку до стилю. Навч.посібник. – К.: Заповіт, 1998. – 367 с.

 

ІСТОРІЯ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
І курс, оркестровий факультет (струн.)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Тема 1. Загальна характеристика періоду 1800-1870 рр. Бетховен та віденська
школа. Квартетна культура того часу.
Віртуозно-романтичний напрямок у
виконавському мистецтві. Видатний німецький композитор Бетховен.
Квартетна творчість Бетховена. Інструментальна творчість Шуберта.
Інші видатні композитори і виконавці.

Тема 2. Школа Паризької консерваторії. Видатний італійський скрипаль-віртуоз
Н. Паганіні.
Передові установі Паризької консерваторії. Педагогічні твори Байо, Роде і Крейцера.
Н. Паганіні – найвизначніший представник віртуозно-романтичного стилю.

Тема 3. Німецькі композитори та виконавці Шпор і Давід. Скрипковий концерт
Мендельсона.
Л. Шпор – видатний німецький композитор та виконавець. Фердінанд Давід,
його камерна та сольна діяльність.. Скрипковий концерт Мендельсона.

Тема 4. Бельгійська школа. Її зв’язок з французьким мистецтвом. Засновник школи
Беріо. Найвидатніші представники – Вьєтан, Ізаї, Леонар. Бельгійський альтист Кретьєн Уран.

Тема 5. Смичкове мистецтво Польщі та Чехії. Празька школа. Видатні музиканти Чехії:
Славік, Лауб, Гржималі, Вірт. Виконавський стиль Лауба. Педагогічна діяльність
а. Бенневіца. Кароль Ліпінський – представник польської скрипкової школи.
А. Контський. Виконавська та композиторська діяльність Венявського.

Тема 6. Смичкове мистецтво Росії. Особливості розвитку скрипкового мистецтва
в Росії. Рачинський – яскравий представник демократичного напрямку в мистецтві.
Львов як скрипаль-виконавець. Афанасьєв, його концертна та композиторська
творчість. Музиканти з кріпацького середовища. Квартетна культура Росії.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Гинзбург Л. Гануш Виган и Чешский квартет. – М., 1955
 2. Гинзбург Л. История виолончельного искусства: В 4-х тт.
 3. Гинзбург Л., Григорьев В. История скрипичного искусства: В 3-х тт.
 4. Гинзбург Л. Йозеф Славик. – М., 1957.
 5. Григорьев В. Генрик Венявский. – М., 1966.
 6. Григорьев В. Кароль Липинский.
 7. Мострас К. 24 каприса для скрипки соло Н. Паганини. – М., 1959.

ІСТОРІЯ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
І курс, оркестрові духові інструменти і оперно-симфонічне диригування

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЧАСТИНА І. ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА

Розділ І. Розвиток духових музичних інструментів та виконавського мистецтва від
витоків до кінця
XVI століття

Тема 1. Вступ. Цілі та задачі курсу. Місце курсу в системі спеціальної та музично-
теоретичної підготовки фахівця Духові інструменти періоду первіснообщинного
ладу та стародавнього світу
Тема 2. Духові інструменти в епоху Середньовіччя
Тема 3. Духове інструментальне мистецтво епохи Відродження

Розділ 2. Мистецтво гри на духових інструментах в Західній Європі в ХVІІ - ХVІІІ ст.

Тема 1. Духові інструменти в оркестрі та камерному ансамблі ХVІІ століття
Тема 2. Духові інструменти в творчості видатних композиторів першої половини ХVІІІ століття
Тема 3. Становлення духових інструментів в оркестрово-виконавській культурі ХVІІІ століття
Тема 4. Духові інструменти в творчості композиторів віденської класичної школи

Розділ 3. Мистецтво гри на духових інструментах в Західній Європі ХІХ - початку XX ст.

Тема 1. Духові інструменти в творчості видатних композиторів-романтиків
Тема 2. Духові інструменти в творчості композиторів кінця ХІХ - початку XX століття
Тема 3. Виконавське мистецтво та педагогіка
Тема 4. Вдосконалення конструкцій духових інструментів та поява нових видів

Розділ 4. Сучасне мистецтво гри на духових інструментах за кордоном

Тема 1. Духові інструменти в творчості сучасних зарубіжних композиторів
Тема 2. Зарубіжні виконавські школи та їх видатні представники

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Богданов В. Історія духового музичного мистецтва України. - Харків, 2000.
 2. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культури. - Л., 1973. - Ч.2.
 3. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культури. - Л., 1983. - Ч.2.
 4. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. - М., 1978.
 5. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. - М., 1986.
 6. Тризно Б. Флейта. - М., 1964.
 7. Юргенсон П.Гобой. - М., 1973.
 8. Носырев Е. Гобой. - Киев, 1974.
 9. Благодатов Г. Кларнет. - М., 1965.
 10. Левин С. Фагот. - М., 1963.
 11. Левин С. Фагот. - М., 1983.
 12. Іванов В. Саксофон. - М., 1990.
 13. Буяновський В. Валторна. - М., 1971.
 14. Усов Ю. Труба. - М., 1989.
 15. Сумеркин В. Тромбон. - М., 1975.

 

ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ КІНОМИСТЕЦТВА

Виконавсько-музикознавчий факультет, оркестровий факультет
 

 1. Рождение кинематографа (братья Люмьер, Томас Эдисон, Ж. Марей, Э. Мейбридж)                                                                                                                     Литература: Садуль Ж. Всеобщая история кино (1832-1909). Т. 1. – М., 1958; Теплиц Е. История киноискусства (1895-1927). Т. 1. – М., 1968; Комаров С. История зарубежного кино. Т. 1. – М., 1965; Садуль Ж. История киноискусства. – М., 1957
 2. Жорж Мельес создатель кинематографического спектакля

Литература: Садуль Ж. Всеобщая история кино (1832-1909). Т. 1. – М., 1958;
Теплиц Е. История киноискусства (1895-1927). Т. 1. – М., 1968;
Комаров С. История зарубежного кино. Т. 1. – М., 1965;
Садуль Ж. История киноискусства. – М., 1957

 1. Фильм Д’ар

Литература: Садуль Ж. Всеобщая история кино (1832-1909). Т. 1. – М., 1958;
Теплиц Е. История киноискусства (1895-1927). Т. 1. – М., 1968;
Комаров С. История зарубежного кино. Т. 1. – М., 1965;
Садуль Ж. История киноискусства. – М., 1957
                                                                                                                  

 1. Начало работы Гриффита в «Байографе»

Литература: Садуль Ж. Всеобщая история кино (1832-1909). Т. 1. – М., 1958;
Садуль Ж. Всеобщая история кино (1909-1914). Т. 2. – М., 1958;
Теплиц Е. История киноискусства (1895-1927). Т. 1. – М., 1968;
Комаров С. История зарубежного кино. Т. 1. – М., 1965;
Садуль Ж. История киноискусства. – М., 1957

 1. Европейский кинематограф на кануне Первой мировой войны

Литература: Садуль Ж. Всеобщая история кино (1909-1914). Т. 2. – М., 1958;
Теплиц Е. История киноискусства (1895-1927). Т. 1. – М., 1968;
Комаров С. История зарубежного кино. Т. 1. – М., 1965;
Садуль Ж. История киноискусства. – М., 1957

 1. Немецкий киноэкспрессионизм (Р. Вине, Ф. Ланг, Ф. Мурнау, В. Рутман)

Литература: Садуль Ж. Всеобщая история кино (1919-1929). Т. 4. – М., 1982;
Теплиц Е. История киноискусства (1928-1933). Т. 2. – М., 1971;
Миславський В. Кінословник. Терміни. Визначення. Жарґонізми. – Х., 2006;
Кракауэр З. От Калигари до Гитлера. – М., 1977                                                                                                                  

 1. Французский киноавангард (А. Ганс, Ж. Дюлак, С. Дали)
Литература: Садуль Ж. Всеобщая история кино (1919-1929). Т. 4. – М., 1982;
Теплиц Е. История киноискусства (1928-1933). Т. 2. – М., 1971;
Миславський В. Кінословник. Терміни. Визначення. Жарґонізми. – Х., 2006
 1. Советский киноаванград (Л. Кулешов, С. Эйзенштейн, Д. Вертов) Литература: История советского кино (1917-1931) / Сост.: С. Гинзбург, И. Долинский, С. Дробашенко. – М., 1969
 2. Украинское поэтическое кино А. Довженко                                                                  Литература: История советского кино (1917-1931) / Сост.: С. Гинзбург, И. Долинский, С. Дробашенко. Т. 1. – М., 1969; Історія українського радянського кіно. 1917-1930 / Упоpяд.: Б.С. Буряк, Г.В. Журов. С.Г. Зініч. Т. 1. – К., 1986.                                                                  
 3. Рождение мультипликации (С. де Шомон, Э. Коль, С. Блектон, У. Мак-Кей) Литература: Садуль Ж. Всеобщая история кино (1832-1909). Т. 1. – М., 1958; Садуль Ж. Всеобщая история кино (1909-1914). Т. 2. – М., 1958
 4. Мультипликация Уолта Диснея (1922-1942)

Литература: Теплиц Е. История киноискусства (1928-1933). Т. 2. – М., 1971; Арнольди Э. Жизнь и сказки Уолта Диснея

 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ІСТОРІЯ МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА

Vкурс, музичне мистецтво естради та джазу, спеціалізація «Естрадно-джазовий спів»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Наукові концепції діяльності голосового апарату в співі: дослідження
акустико-фізіологічних явищ співацького голосу
Тема 2. Співацький процес: порівняльний аналіз академічної, народної, естрадної технік співу
Тема 3. Екстраполяція резонансної теорії мистецтва співу на вокальну педагогіку музичної естради
Тема 4. Функції мікрофона в вокальному виконавстві на естраді
Тема 5. Пластична виразність естрадного співака
Тема 6. Особливості гігієни голосу естрадного співака. Фоніатричний аспект резонансної теорії співу. Підсумки вивчення курсу

 ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Анастасьев А. Эстрадное искусство и его специфика / А. Анастасьев // Русская советская эстрада, 1917–1929 : Очерки истории / [М-во культуры СССР, Ин-т истории искусств ; отв. ред. Е. Д. Уварова]. — М., 1976. — С. 6– 28.
 2. Антонюк В. Г. Виконавські форми сольного співу: до питання різнопрофільних співацьких особистостей : [дослідницька праця] / В. Г. Антонюк. — К. : Укр. ідея, 1999. — 24 с.
 3. Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів) : підручник  / В. Г. Антонюк. — К. : ВІПОЛ, 2007. — 174 с.
 4. Антонюк В. Г. Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект : монографія / Валентина Геніївна Антонюк. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Укр. ідея, 2001. — 144 с.
 5. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса / Д. Аспелунд ; [под ред. М. Л. Львова]. — М. ; Л. : Музгиз, 1956. — 192 с.
 6. Богданов И. А. Пластичность актёра эстрады и основные способы её формирования в высшей школе : автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. искусствоведения : спец. 17.00.02 «Музыкальное искусство» / И. А. Богданов. — Л., 1987. — 22 с.
 7. Виткаускене А. Пластическое воспитание актёра-вокалиста на современном этапе развития музыкального театра : автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. искусствоведения : спец. 17.00.01 «Театральное искусство» / А. Виткаускене. — М. : ГИТИС, 1986. — 24 с.
 8. Далецкий О. В. О вокальной культуре эстрадного исполнителя / О. В. Далецкий // Молодёж. эстрада. — 1990. — № 5. — С. 99–105.
 9. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. — 2-е изд. — М. : Музыка, 1996. — 368 с. : ил., ноты.
 10. Дмитриев Ю. А. Искусство советской эстрады / Ю. А. Дмитриев. — М. : Молодая гвардия, 1962. — 127 с. : ил.
 11. Дмитриев Ю. А. Советская эстрада. Краткий очерк истории / Ю. А. Дмитриев. — М. : Знание, 1968. — 77 с.
 12. Дрожжина Н. В. Актуальные задачи подготовки эстрадного певца на современном этапе развития музыкального искусства эстрады / Н. В. Дрожжина // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т мистец. ім. І. П. Котляревського. — Х., 2004. — Вип. 13. — С. 149–160.
 13. Дрожжина Н. В. К вопросу методики исследования эстрадной техники пения /  Н. В. Дрожжина // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв:  зб. наук. пр. /За ред. Даниленка В.Я. / Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2009. — Вип. 3. — С. 50 – 59
 14. Дрожжина Н. В. К вопросу методологии эстрадно-вокальной педагогики /  Н. В. Дрожжина // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв:  зб. наук. пр. /За ред. Даниленка В.Я. / Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2009. — Вип. 1. — С. 28–37
 15. Дрожжина Н. В. Клавдия Шульженко - легенда Харкова( к методике анализа феномена личности) /  Н. В. Дрожжина // Проблеми взаємодії мистецтва,педагогіки та теорії і практики освіти:зб. наук. праць // Постать митця у художньому просторі міста // Харк. Держ. Ун.-т мистецтв ім..І. П. Котляревського.-Х.:Видавництво”НТМТ .— Х., 2009. — Вип. 24. — С.71-79
 16. Дрожжина Н. В. К проблеме сочетания эстрадного вокала с хореографией и пластикой / Н. В. Дрожжина // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т мистец. ім. І. П. Котляревського. — Х., 2003. — Вип. 11. — С. 107–114.
 17. Дрожжина Н. В. Мадонна - идол массовой культуры ( к методике анализа исполнительского имиджа / Н. В. Дрожжина // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. вузів художньо-буд. профілю України і Росії / Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2008. — Вип. 4,5,6. — С. 21–25
 18. Дрожжина Н. В. Модели философско-эстетического осмысления массовой культуры и музыкального искусства эстрады: критика и апология / Н. В. Дрожжина // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. вузів художньо-буд. профілю України і Росії / Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2007. — Вип. 4/6. — С.  30–34.
 19. Дрожжина Н. В. Музыкальное искусство эстрады как социокультурный феномен. //Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. / За ред. Даниленка В. Я. —  Харків : ХДАДМ, 2008. — Вип. 15  — С. 41–49.
 20. Дрожжина Н. В. Розвиток виконавських здібностей вокалістів у контексті музичного мистецтва естради / Н. В. Дрожжина // Проблеми педагогіки мистецтва. Серія: Музична педагогіка і мистецтвознавство : зб. ст. — Ялта : РВВ РВНЗ КГУ, 2007. — Вип. 1. — С. 118–129
 21. Дрожжина Н. В. Теоретико - методичні засади естрадно-джазового співу/ Н. В. Дрожжина //Навчально - методичний посібник для студентів та викладачів  вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації. : Рукопис / Харк. держ. ун-т мистец. ім. І. П. Котляревського. — Х., 2007.  — 154 с. : ил..
 22. Дрожжина Н. В. Феномен личности на эстраде: к методике анализа исполнительского имиджа (на примере творчества Эдит Пиаф) / Н. В. Дрожжина // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. вузів художньо-буд. профілю України і Росії / Харк. держ. акад. диза
 23. Дрожжина Н. В. Функції мікрофону у вокальному виконавстві на естраді / Н. В. Дрожжина // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т мистец. ім. І. П. Котляревського. — Х., 2005. — Вип. 15. — С. 77–86.
 24. йну і мистец. — Х., 2008. — Вип. 1/3. — С. 15–20.
 25. Дрожжина Н. В. Культурологічний та філософсько-естетичний аналіз вокального виконавства в контексті музичного мистецтва естради. / Н. В. Дрожжина // Дослідження. : Рукопис / Харк. держ. ун-т мистец. ім. І. П. Котляревського. — Х., 2007.  — 55 с. :
 26. Емельянов В. В. Фонопедический метод формирования певческого голосообразования: метод. рекомендации для учителей музыки / В. В. Емельянов ; отв. ред. Л. П. Маслова ; Новосиб. обл. ин-т усоверш. учителей. — Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 1991. — 41 с. : ил., ноты.
 27. Жинкин Н. И. Механизмы речи / Н. И. Жинкин. — М., 1958. — 370 с. : ил.
 28. 27.Киселёв Л. Н. О целенаправленном воздействии на тембр голоса певцов путём изменения частотных характеристик тракта обратной акустической связи / Л. Н. Киселёв // Вестн. оториноларингологии. — 1976. — № 3. — С. 81–86.
 29. Клипп О. Я. Обучение эстрадному пению на музыкальных факультетах педагогических вузов [Электронный ресурс] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Клипп Олег Яковлевич. — М. : РГБ, 2003. — 120 с. — (Из фондов Российской государственной библиотеки). — Режим доступа: http:diss.rsl.ru/diss/03/0848/030848026/pdf.
 30. Клитин С. С. Эстрада: проблемы теории, истории и методики : [учеб. пособие для театр. ин-тов и ВУЗов искусств] / С. С. Клитин. — Л. : Искусство, 1987. — 190 с.
 31. Козлов А. Рок: истоки и развитие / А. Козлов. — М. : Синкопа, 2001. — 191 с.
 32. Коллиер Дж. Л. Становление джаза : попул. ист. очерк : пер. с англ. / Джеймс Линкольн Коллиер ; предисл. и общ. ред. А. Медведєва. — М. : Радуга, 1984. — 389 с. : ил.
 33. Кузнецов Е. Из прошлого русской эстрады. Исторические очерки / Е. Кузнецов ; [предисл. Н. П. Смирнова-Сокольского]. — М. : Искусство, 1958. — 367 с.
 34. Кузуб Т. И. Процессы глобализации в современной музыкальной культуре / Т. И. Кузуб // Изв. Урал. гос. ун-та. — 2006. — № 47. — С. 77–84.
 35. Мадишева Т. П. Про співвідношення мовної та музичної інтонації у вокальному виконавстві (до питання виконання іншомовної вокальної музики) : дис. ... канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.02 / Мадишева Таїса Петрівна ; Київ. консерваторія ім. П. І. Чайковського. — К., 1994. — 143 с.
 36. Мадишева Т. П. Співак і мова:  культура співу мовою оригіналу: теорія та практика : навч. посіб. для студ. вокал. ф-тів ВНЗ культури і мистец. України / Т. П. Мадишева. — Х. : Штріх, 2002. — 160 с.
 37. Морозов В. П. Биофизические основы вокальной речи / В. П. Морозов. — Л. : Наука, 1977. — 232 с.
 38. Морозов В. П. Вокальный слух и голос / В. П. Морозов. — М. ; Л. : Музыка, 1965. — 86 с.
 39. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники / В. П. Морозов ; ИП РАН, МГК им. И. П. Чайковского, Центр «Искусство и наука». — М., 2002. — 496 с. : ил.
 40. Морозов В. П. Об экспериментально-практических исследованиях голоса певца и их значении для вокальной педагогики / В. П. Морозов // Вопросы вокальной педагогики : сб. ст. / под ред. Л. Б. Дмитриева. — Л. : Музыка, 1982. — Вып. 6. — С. 141–180.
 41. Морозов В. П. Профотбор вокалистов: экспериментально-теоретические основы объективных критериев / В. П. Морозов // Вопросы вокальной педагогики : сб. ст. / [сост. А. Яковлева]. — М. : Музыка, 1984. — Вып. 7. — С. 173–213.
 42. Морозов В. П. Тайны вокальной речи / В. П. Морозов. — Л. : Наука, 1967. — 204 с. —  (Научно-популярная серия «Академия наук СССР»).
 43. Назаренко Н. Искусство пения: очерки и материалы по истории, теории и практике художественного пения / Н. Назаренко. — М. : Музгиз, 1963. — 512 с.
 44. Нестьев И. В. Звезды русской эстрады (Панина, Вяльцева, Плевицкая). Очерки о русских эстрадных певицах начала ХХ века / И. В. Нестьев. — М. : Сов. композитор, 1970. — 176 с.
 45. Нисбетт А. Применение микрофонов / А. Нисбетт. — М. : Искусство, 1981. — 173 с.
 46. Омельченко В. Звуковий ідеал джазового вокалу : історична еволюція / В.Омельченко // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. вузів художньо-буд. профілю України і Росії / Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2008. — Вип. 1/3. — С. 75–78.
 47. Розин М. Я. Пластическое мастерство актёра / М. Я. Розин ; М-во культуры УССР. — К., 1983. — 28 с.
 48. Рудаков Е. А. Новая теория физиологии и акустики певческого голоса (Е. Н. Малютин, Р. Юссон) / Е. А. Рудаков // Искусство пения. Очерки и материалы по истории, теории и практике художественного пения : хрестоматия / [под ред. Назаренко И. К.]. — Изд. 3-е, доп. — М. : Музыка, 1968. — С. 320–330.
 49. Рудаков Е. А. Рауль Юссон и его исследования / Рудаков Е. А. // Певческий голос: исследования основных физиологических и акустических явлений певческого голоса :  [пер. с фр.] / Юссон Р. — М. : Музыка, 1974. — С. 3–38.
 50. Рыбакова Э. Л. Развитие музыкального искусства эстрады в художественной культуре России : автореф. дис. на соискание учен. степ. д-ра культурологии : спец.­ 24.00.01 «Теория и история культуры» / Рыбакова Элеонора Львовна ; С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусства. — СПб., 2007. — 43 с.
 51. 50 Скороходов Г. А. Звезды советской эстрады. Очерки об эстрадных певцах, исполнителях советской лирической песни / Г. А. Скороходов. — М. : Сов. композитор, 1986.  — 184 c.
 52. 51.Стахевич О. Г. Основи вокальної педагогіки. Ч. 1: Природно-наукові теорії сольного співу : курс лекцій : навч. посіб. [для студ. дир.-хор. ф-ту муз. та пед. вузів] / О. Г. Стахевич ; Харк. держ. акад. культури, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Х. ; Суми, 2002. — 92 с.
 53. Стахевич А. Г. Профессионально-техническая подготовка в искусстве пения / А. Г. Стахевич. — Сумы, 1991. — 49 с.
 54. Чарели Э. Воспитание навыков правильного дыхания вокалистов во время сценического движения и танца : науч.-метод. зап. / Э. Чарели, Б. Шишков ; Урал. консерватория им. М. П. Мусоргского. — Свердловск, 1972. — Вып. 7. — С. 350–360.
 55. Эфрусси М. Микрофоны и их применение / М. Эфрусси. — М. : Энергия, 1974. — 88 с.
 56. Юссон Р. Певческий голос: исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса : [пер. с фр.] / Рауль Юссон. — М. : Музыка, 1974. — 262 с.
 57. Ярославцева Л. К. О способах регуляции певческого выдоха / Л. К. Ярославцева // Вопросы вокальной педагогики : [сб. ст.] / под ред. Л. Б. Дмитриева. — М. : Музыка, 1976. — Вып. 5. — С. 176–200.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВОКАЛУ
I курс, Музичне мистецтво естради і джазу

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Будова та функції органів голосоутворення
Тема 2. Фізіологія вищої нервової діяльності. Рефлекси. Спів як рефлекторний акт
Тема 3. Акустична будова голосу
Тема 4. Критерії визначення голосу. Регістри. Діапазони
Тема 5. Вокальне дихання: особливості, зв'язок з характером звуку. Явище імпедансу
Тема 6. Атака звуку: види, механізми звукоутворення, значення у виконавстві
Тема 7. Слух у вокальному виконавстві
Тема 8. Культура мови у співі, особливості формування та розвитку

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Агарков О.М. Интонирование и слуховой контроль в сольном пении // Вопросы физиологии пения и вокальной методики: Труды ГМПИ им. Гнесиных. – М.: ГМПИ, 1985. – С.70-89.
 2. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голос. – М.-Л.: Музгиз, 1952. – 191с.
 3. Багадуров В.А. Очерки по вопросам вокальной методологии. В 3-х ч. – М.: Музгиз, 1929-1956.
 4. Браудо И.А. Артикуляция: О произношении мелодии / Под ред. Х. С. Кушнарева. –  2-е изд. – Л.: Музыка, 1973. – 197 с.
 5. Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. Ч. 2, 3. – М.: Музыка, 1978. – 366 с.
 6. Вопросы вокальной педагогики: Сборник статей. Вып.1-7. –М.: Музгиз, 1962 - 1984.
 7. Вопросы методики воспитания слуха. Сборник статей. – Л.: Музыка, 1967. – 144 с.
 8. Гарбузов Н.А. Внутризонный интонационный слух и методы его развития. – М.-Л.: Музгиз, 1957. – 64 с.
 9. Гарбузов Н.А. Зонная природа звуковысотного слуха / Н. А. Гарбузов – музыкант, исследователь, педагог. – М.: Музыка, 1980. – С.80-145.
 10. Гейнрихс И.П. Музыкальный слух и его развитие. – М.: Музыка, 1978. –82с.
 11. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики: Учебное пособие. – М.: Музыка, 1968. – 676.
 12. Жинкин Н.И. О произвольном и непроизвольном управлении звуковыми механизмами пения и речи // Вопросы психологии. – 1978. – №4. – С.72-83.
 13. Канкарович А. Культура вокального слова. – М.: Музгиз, 1957. – 53с.
 14. Морозов В.П. Биофизические основы вокальной речи. – Л.: Наука, 1977.– 245с.
 15. Морозов В.П. Вокальный слух и голос. – М.-Л., 1965. – 86 с. с ил.
 16. Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певца. – М.-Л.: Медгиз, 1932. – 178 с.
 17. Фролов Ю.П. Пение и речь в свете учения И. П. Павлова / Пред. В. Чаплина. – М.: Музыка, 1966. – 99 с.
 18. Юдин С.П. Певец и голос / Пред. В. А. Багадуров. – М.-Л.: Музгиз, 1974.–140с.
 19. Юссон Р. Певческий голос. Исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса / Пер. с фр. Н. А. Вербовой. – М.: Музыка, 1974. – 262 с.
 20. Яковлев А.В. Физиологические закономерности певческой атаки. Тренировочные упражнения для воспитания вокалистов. – Л.: Музыка, 1971. – 64 с. с нот.

 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГРИ НА НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТАХ
(СТРУННО-СМИЧКОВІ)

І курс, народні інструменти України

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Штрихи та прийоми гри на струнних народних інструментах.
Тема 2. Основи аплікатури
Тема 3. Інтонація. Фразування. Тембр

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Баштан С.В Омельченко А. Школа гри на бандурі.
 2. Шалов А. Основы игры на балалайке.
 3. Вольман Б. Гитара и гитаристы.
 4. Лисенко Н, Михеев Б. Школа игры на четырёхструнной домре.
 5. Мотвійчук Л. Методичні основи формування виконавської майстерності домриста.
 6. Браудо А. Аплікатура.
 7. Ямпольский А. Основы скрипичной аппликатуры.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГРИ НА СПЕЦІАЛЬНОМУ ІНСТРУМЕНТІ
І курс, оркестровий факультет

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Техніка правої руки. Штрихи. Їхня класифікація. Техніка роботи над ними.
Штрихи як засіб фразування, зв'язок штрихів та динаміки.

Тема 2. Техніка лівої руки. Зміна позицій. Основні елементи руху лівої руки. Типи
переходів за Янкелевичем. Аплікатура, загальні поняття. Принцип вибору аплікатури в
залежності від стилю твору та манери виконання. Вібрато як виконавська навичка
і як засіб художньої виразності. Характеристики вібрато. Види. Розвиток навичок
художнього застосування вібрато.

Тема 3. Засоби виразності виконання. Інтонація, визначення поняття. Індивідуальна інтонація та гра в ансамблі. Залежність інтонації від регістру, темпу, вібрації та ін.. Типові помилки в інтонуванні. Ритм, метр. Темп, його роль у синтезі музичного цілого. Динаміка і музична виразність. Динамічний план твору. Фразування: художні засоби; штрихи та артикуляція. Агогіка як засіб фразування.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке: Интерпретация произведений скрипичной классики. – М., 1965.
 2. Браудо И. Артикуляция. 2-е узд. – Л., 1973.
 3. Вопросы музыкальной педагогики: Сб. ст. Вып. 2. – М., 1980.
 4. Гарбузов Н. Зонная природа темпа и ритма. – М., 1960.
 5. Готсдинер А. Слуховой метод обучения и работа над вибрацией в классе скрипки. – Л., Музгиз – 1963.
 6. Лесман И. Очерки по методике обучения игре на скрипке. – М., 1964.
 7. Мострас К. Динамика в скрипичном искусстве. – М., 1956.
 8. Мострас К. Интонация на скрипке. – М., 1962.
 9. Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. – М., 1951.
 10. Назаров И. Основы музикально-исполнительской техники и метод её совершенствования. – Л., 1969.
 11. Стеценко М. Методика навчання гри на скрипці.
 12. Флеш К. Искусство скрипичной игры. Т.1. – М., 1964.
 13. Ямпольский И. Основы скрипичной аппликатуры. 4-е изд. – М., 1977.
 14. Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. – М., «Музыка», 1983.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГРИ НА БАЯНІ, АКОРДЕОНІ

І курс, народні інструменти України

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Загальні принципи професійної постановки виконавського апарату баяністів, акордеоністів.
Тема 2. Специфіка розвитку музичного слуха баяніста акордеоніста.
Тема 3. Артикуляція та штрихи на баяні, акордеоні
Тема 4. Розвиток виконавської техніки баяніста, акордеоніста.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано.
 2. Баренбайм Л. Музыкальная педагогіка и исполнительство.
 3. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре.
 4. Егоров Б.М. Общее основы постановки при обучении игре на баяне // Баян и баянисты. Вып.4.
 5. Давидов М. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста.
 6. Липс Ф. Искусство игры на баяне.

МУЗИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
Виконавські спеціалізації, 4 курс

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Розділ 1. Вступ.
1. Інтерпретація як акт творчого пізнання. Музична інтерпретація як форма музичного мислення. Цілі та задачі курсу.

2. Об’єкт та суб’єкт інтерпретації.  Співвідношення об’єктивного та суб’єктивного у процесі музичного інтерпретування. Задачі та види музичної інтерпретації (виконавська, композиторська, музикознавча).

Розділ 2. Музичний твір „у дзеркалі” музичної інтерпретації
3. Музичний твір як цілісна структура. Види аналізу твору.

4. Задум та ідея музичного твору. Композиційний процес

5. Зміст музичного твору

6. Інтонаційна форма музики. Музичне інтонування як основа музичного інтерпретування. Інтонаційно-творчі механізми аналізу музичного твору

7. Драматургія музичного твору. Виконавська драматургія

8. Час та простір в музиці. Засоби втілення часопростіру музики.

Розділ 3. Жанрово-стильові засади музичної творчості та „свобода волі” інтерпретатора.
9. Жанр та його виражальні можливості.

10. Стиль та стильові риси музичної творчості

Розділ 4. Робота інтерпретатора та інтерпретолога з музичним текстом
11. Текст музичного твору. Засоби його інтерпретації. Співвідношення об’єктивного та суб’єктивного у процесі музичного інтерпретування.

12. Сприйняття та розуміння музичного твору

13. Музична семантика. Мова, мовлення, знак, символ

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


1.

Арановский М. Симфонические искания. Л., 1971.

2.

Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971.

3.

Березовчук Л. Интерпретатор и анализ //Музыкальная академия. – 1993. - №2.

4.

Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. - М.: "Музыка", 1978. – 295с.

5.

Бонфельд М Введение в музыкознание. – Уч. Пособие для вузов. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 220 с.

6.

Вальтер Бруно. О музыке и музицировании // Исполнительское искусство      зарубежных стран. М.,1962.

7.

Вахранев Ю Исполнение музыки (поэтика). – Харьков, 1994. – 335 с.

8.

Вильсон Глен. Психология артистической деятельности. Таланты и поклонники. М., 2001

9.

Восприятие музыки: Сб.статей. – М., 1980.

10.

Выготский Л. Психология искусства. – М., 1965.

11.

Гольденвейзер А. О музыкальном исполнительстве. Из заметок старого исполнителя-пианиста// Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Вып. 2. М., 1958.

12.

Гольденвейзер А. О редактировании //Пианисты рассказывают: п/р М. Соколова. Вып.3. – М.: “Сов.композитор”, 1988. – С.62-69

13.

Гуренко В. Исполнительство – искусство художественной интерпретации //Вопросы  смычкового искусства. Сборник трудов (межвузовский). Выпуск 49.  М.,1980.

14.

Гуренко Е.Г. Исполнительское искусство: методологические проблемы. – Новосибирск, 1985.

15.

Гуренко Е.Г. Проблемы художественной интерпретации //Философский анализ. – Новосибирск, 1982.

16.

Корыхалова Н. Интерпретация музыки: теоретические проблемы музыкального исполнительства и критический анализ их разработки в современной буржуазной эстетике. – Л.: Музыка, 1979. – 208 с.

17.

Кочнев Ю. Объективное и субъективное в музыкальной интерпретации /Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Л., 1970.

18.

Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. – М.: «Музыка», 1988. – 235 с.

19.

Москаленко В. Творческий аспект музыкальной интерпретации (к проблеме анализа). – К., 1994.

20.

Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. М., 1982

21.

Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. - М.: Музыка, 1988. - 154 с.

22.

Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М., 1972. – 383с.

23.

Полусмяк И.М. Теоретические и практические аспекты музыковедческой интерпретации: Автореф.дис. …канд.искусствоведения. – Киев, 1989.

24.

Рабинович Д. Исполнитель и стиль. Избр.ст. – М: «Сов.композитор». – В.1 – 1979. – В.2 – 1981.

25.

Редакция //Музыкальная энциклопедия. М., 1978. Том 4.

26.

Сохор А.Н. Стиль, метод, направление. Вопросы теории и эстетики музыки. – В.4. – М.: Музыка, 1965. – 187 с.

27.

Тараканов М.Е. Замысел композитора и пути его воплощения // Психология процессов художественного творчества. – Л., 1980.

28.

Теоретические проблеми музыкальных форм и жанров: Сб. Статей //Под общ.
ред. А. Сохора и Ю. Холопова. - М.: "Музыка". -1971. - 469с.

29.

Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы // Музыкальное исполнительство и современность. – М., 1988. – Вып. 1.

30.

Чернова Т. О понятии драматургии в инструментальной музыке //Музыкальное искусство и наука: сб.статей. Вып 3. – М.: «Музыка», 1978. – С.13-46.

31.

Шип С. Музична форма від звуку до стилю. Київ, 1998.

32.

Харнонкурт Н. Музика як мова звуків. Науково-популярне видання. – Суми: Собор, 2002. – 184 с.

33.

Холопова В. Музыка как вид искусства. Музыкальное произведение как феномен. – Москва, 1990.

34.

Холопова В. Специальное и неспециальное музыкальное содержание. – М., 2002. – 31с.

 

ОСНОВИ ЗВУКОРЕЖИСУРИ
Музичне мистецтво естради та джазу

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Історія розвитку звукорежисури. Види звукорежисури. Функції звукорежисера.
Тема 2. Вухо. Мовний апарат людини. Елементи. Принцип дії.
Тема 3. Мікрофони. Принцип дії.  Різновиди. Чутливість. Діаграми. Ефект ближньої зони.
Тема 4. Динамічні мікрофони. Характеристики. Використання.
Тема 5. Конденсаторні мікрофони. Характеристики. Використання.
Тема 6. Мікрофони „Петличка” і „Пушка”. Характеристики. Використання.
Тема 7. Радіомікрофони. Характеристики. Використання. Особливості запису мови в студії.
Тема 8. Мікшерний пульт. Блок-схема. Використання.
Тема 9. Вплив акустичних характеристик студії на запис. Реверберація.
Тема 10. Вплив акустичних характеристик студії на запис. Реверберація.
Тема 11. Психоакустична оцінка тембру та висоти звуку
Тема 12. Психоакустична оцінка тембру та висоти звуку
Тема 13. Психоакустична оцінка тембру та висоти звуку
Тема 14. Основи стереофонії.
Тема 15. Основи стереофонії. Бінауральний ефект. Стереофонічний запис.
Тема 16. Системи просторового звуку для кіно.
Тема 17. Особливості роботи з диктором на радіо.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Севашко А. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство. – М.: Альтекс-А, 2004.
 2. Нисбетт А. Студия радиовещания и звукозаписи» – М.: Искусство, 1991.
 3. Меерзон Б. Акустические основы звукорежиссуры» – М.: Аспект Пресс, 2004.
 4. Ланэ М. Акустика студий. Обзорная информация ВНИИТР. Вып. 1(11). – М., 1986.
 5. Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера. – М., 2000.
 6. Браун Р. Компьютер-композитор. – М., 1998.
 7. Дубровский А. Компьютер для музыкантов: любителей и профессионалов. – М., 2000.
 8. Живайкин Н. 600 звуковых и музыкальных программ - М. 2000.
 9. Загуменнов А. Компьютерная обработка звука. – М., 1999.
 10. Петелин Р. Аранжировка музыки на компьютере. – BHV– СПб., 1999.
 11. Петелин Р. Персональний оркестр в РС. – BHV – СПб., 1997.
 12. Петелин Р. Звуковая студия в РС. – BHV. – СПб., 1998.
 13. Петелин Р. Музыкальный компьютер. Секреты мастерства. – СПб.: БХВ-Петербург, Арлит, 2003.
 14. Рабин Д. Музыка и компьютер: настольная студия. – М. 1998.
 15. Рош Б. Библия  мультимедиа. – М. 1998.

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3 курс, виконавські спеціальності (6 семестр)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Вступ до науки
Тема 1. Музичне мистецтво та система науки. Суб’єкт музики. Музичні закони та принципи мислення. Творчі якості науковця (ініціативність, професійні відчуття).

Тема 2. Музичний Логос. Психологія музичного сприйняття. Слово про музику. Новітні концепції музики. Психологія наукової діяльності.

Тема 3. Тотожність музичної комунікації. Система «композитор-виконавець-слухач». Науковий опис музичного змісту. Поняття  «смисл музики», «знак», «значення», «виконавська семантика».

Розділ 1. Наукова діяльність
Тема 4. Основи наукової роботи. Структура наукової галузі. Наукова інформація. Науковий підхід. Мова та стиль наукових робіт.

Тема 5. Наукові поняття та терміни: наукова ідея, науковий факт, гіпотеза, умовид, судження, теорія та концепція

Тема 6. Жанри наукових досліджень: стаття, анотація, рецензія, монографічний очерк, курсова та магістерська робота

Розділ 2. Наукове дослідження
Тема 7. Три етапи роботи над дослідженням. Алгоритм написання дослідження.
Етап перший – підготовчий. Пошук проблемної ситуації. Постановки питань та різні погляди на них.

Тема 8. Обирання теми. Види тем, формулювання власної теми з кола питань та актуальності наукових напрямків.

Тема 9. Формулювання мети роботи, завдань, об’єкту та предмету.

Тема 10. Моделювання оригінальної наукової концепції. Складання плану дослідження

Тема 11. Основи бібліографічної роботи. Правила користування літературою, правильне оформлення цитат, виписок, списку літератури

Тема 12. Етап другий – робота над змістом наукового дослідження.
Тема 13. Методологія наукового дослідження.

Тема 14. Основи системного наукового опису. Логічність викладення тексту. Система аргументації. Оформлення попередніх висновків.

Тема 15. Етап третій – заключний. Написання висновків. Оформлення Додатків.
Розділ 3. Наукова публікація та науковий виступ

Тема 16. Основи редагування тексту

Тема 17. Підготовка до публічних виступів. Написання тез доповідей. Основні етапи захисту наукової (курсової, магістерської) роботи

Тема 18. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Білуха М.Т. Основи наукових дослiджень. — К.: Вища шк., 1997. – 271 с.
 2. Доблаев Л.П. Психологические основы работы над книгой. — М.: Книга, 1970. – 72 с.
 3. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ. пособие для студ.-магистрантов. – М.:Ось-89, 1997. – 304с.
 4. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. — 2-е изд., стер. — К.: О-во "Знание", КОО, 2001. – 113 с.
 5. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення та захисту. – К., 1997. – 56 с.
 6. Налимов В.В. Теория эксперимента. – М.: Наука, 1971. – 218 с.
 7. Основы научных исследований: Учеб. Для техн. Вузов / Под ред.В.И.Крутова, В.В. Попова. – М.: Высш. шк., 1989. – 400 с.
 8. Пустылъник Е.И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. – М.: Наука, 1968. — 270 с.
 9. Рачков ПЛ. Науковедение. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. – 242 с.
 10. Сиденко В.М., Грушко ИМ. Основы научных исследований. – Х.: Вища шк., 1979. – 200 с.
 11. Чкалова О.Н. Основы научных исследований. – К.: Вища шк., 1978. – 120 с.

 

ПОЛІФОНІЯ
II курс, (оркестрово-струнний, народний, фортепіанний, вокальний).
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ 1. Вступ до навчального курсу поліфонії.
1. Основні завдання навчального курсу поліфонії. Розвиток поліфонії в контексті еволюції
музичного мистецтва та інтонаційних стилів.

 1. Порівняльна характеристика поліфонічного різновиду багатоголосся з іншими видами музичного мислення як необхідної передумови визначення поняття «поліфонія»: поліфонія – монодія, поліфонія – гомофонія, поліфонія – гармонія.
 2. Термін «поліфонія» і «контрапункт». Визначення, вузьке та широке значення, історія походження.
 3. Супутні терміни, які використовується в теорії поліфонії: «виклад», «фактура», «письмо», «склад». Місце двоголосся в системі уявлень про музичний склад. Основні складові поліфонічного аналізу, роль в ньому фактурного аспекту, динаміка зв’язку фактури з музичною композицією як необхідних складових розгляду поліфонічних технік. Місце поліфонічного аналізу серед інших видів музичного аналізу.
 4. Прихована та уявна поліфонія.
 5. Виразні можливості поліфонії як різновиду багатоголосного мислення.

Розділ 2. Історико-стильові та національні різновиди поліфонії.
1. Історичні різновиди поліфонії за класифікаціями М. Тіца, Т. Бершадської, В. Фрайонова та
інших дослідників. Основні принципи, за якими формується кожна з цих типологій.
2. Народні витоки професійного мистецтва поліфонії на прикладі найбільш ранніх (архаїчних)
форм багатоголосся. Антифон, бурдон, гетерофонія, підголоскова поліфонія у європейській
та східній культурах. Взаємодія різних форм народного багатоголосся.
3. «Імпровізована» (варіантна) поліфонія в усній та професійній музичній творчості.
Її місце в історичному розвитку багатоголосного мислення.
4. Імітаційна та контрастна поліфонія в еволюції багатоголосся. Основні стильові ознаки.
Розділ 3. Строгий та вільний стилі поліфонії. Порівняльна характеристика,
критерії визначення, виражальні властивості.

 1. Періодизація історії розвитку поліфонії в контексті еволюції музичних стилів.
 2. Загальна характеристика художньо-історичних понять «строгий» та «вільний» стилі поліфонії. Хронологічні межі, географія розповсюдження, особливості функціонування. Встановлення спадкоємних зв’язків та відмінностей.
 3. Порівняльний аналіз основних рис строго та вільного стилів професійного поліфонічного мистецтва на прикладі церковної монодії (cantus firmus) і поліфонічної теми. Особливості ладу, мелодії, метро-ритму, традицій виконання.

Розділ 4. Основи поліфонічної техніки на прикладі простого контрапункту строгого стилю.

 1. Поняття горизонталі та вертикалі в контрапунктичній техніці.
 2. Принципи контрапунктичного поєднання голосів.
 3. Типи руху голосів.
 4. Цифрування інтервалів за класифікацією С. Танєєва.
 5. Особливості використання консонансів та дисонансів, гармонічна нота, камбіата, предьом, фігура затримання. Робота по 5 розрядах.

Розділ 5. Історичний огляд професійної поліфонії Середньовіччя, Відродження
(початок теми).

 1. Поліфонічні школи, персоналії найвідоміших композиторів-поліфоністів.
 2. Деякі жанри церковної та світської професійної поліфонічної традиції Середньовіччя, Відродження: ґригоріанський хорал, орґанум, ґимель, фобурдон, мотет (еволюція «мотетного стилю»).

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
1.Бершадская Т. Лекции по гармонии. – Л.: Музыка, Ленингр. отд-ние, 1985. – 238 с.

 1. Богогласник Созвучия времен. – Единец: Красногорский монастырь, 2004. – 534 с.
 2. Дмитриев А. Полифония как фактор формообразования. – Л., 1962. С. 169-193.
 3. Евдокимова Ю. Учебник полифонии. Вып.1. – М: Музыка, 2000. – 158 с.
 4. Кравцов Т.С. Гармонія в системі інтонаційних зв’язків. – К.: Муз. Україна, 1984. – 160 с.
 5. Маценко П. Нариси до історії української церковної музики. – Репринт. вид. - К.: Муз. Україна, 1994. – 152 с.
 6. Музыкальная энциклопедия. [В 6-ти т.] Гл. ред. Ю.В. Келдыш. – М.: Сов. энциклопедия,
  1978.
 7. Мюллер Г. Полифонический анализ. Хрестоматия. – М.: Музыка, 1973. – 140 с.
 8. Павлюченко С.А. Практическое руководство по контрапункту строго письма. – Л.: Музгиз, 1963. -247 с.
 9. Попова Т. Основа русской народной музыки. – М.: Музыка, 1977. – 224 с.
 10. Решетников Л.Б. Гетерофония и ее исторические типы // Проблемы взаимодействия музыкальной науки и учебного процесса: Сб.науч.ст. – Вып. 2. – Х: ХИИ, 1995.
 11. Симакова Н. Вокальне жанры епохи Возрождения. – М.: МГК, 2002. – 362 с.
 12. Скребков С. Полифонический анализ. – М.: Музгиз, 1940. – 184 с.
 13. Скребков С.С. Учебник полифонии. – М.: Музыка, 1980. 189 с.
 14. Тіц М. Про сучасні проблеми теорії музики. – К.: Муз. Україна, 1976. – 160 с.
 15. Трамбицкий В. Гармония русской песни. – М.: Сов. Композитор, 1981. – 224 с.
 16. Трембовельский Е. Монодийно-гетерофонная природа мышления // Сов. Музыка, 1989. -
  № 3. – С. 52-64
 17. Трубнікова Л.М. Український пісенний фольклор та композиторська творчість. – Харків: Основа, 2003. – 86 с.
 18. Фраенов В.П. Учебник полифонии. – М.: Музыка, 2000. – 207 с.

ПОЛІФОНІЯ
II курс, виконавці (оркестрово-струнний, оркестрово-духовий).
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
1. Основні та загальні категорії та поняття поліфонії як науки та навчальної дисципліни. Поліфонія як вид багатоголосся. Поліфонічний склад; його місце серед інших складів (монодійного, гомофонно-гармонічного, гетерофонії). Контрапункт: його значення; лінеарність. Види поліфонії. Прихована поліфонія, уявна (мікрополіфонія). Періодизація історії поліфонії: поліфонія строгого стилю, поліфонія вільного стилю. Роль поліфонії в сучасній музиці.
2. Мелодія як елемент поліфонічної тканини. Загальні риси мелодії поліфонічного типу в її відмінності від гомофонної. Мелодія як комплексне явище; її складові. Характерні ознаки мелодичної лінії. Порівняльна характеристика мелодії строгого та вільного стилю.
3. Загальні принципи контрапунктування. Види голосоведення. Комплементарний ритм. Поняття простого контрапункту як сукупності норм побудови вертикалі у відповідних стилях.
4. Теорія імітації. Види, різновиди в дво- та багатоголоссі. «Мудрування» в імітації (типові модифікації в риспості). Художнє значення імітації як засобу тематичного (поліфонно-варіаційного) розвитку.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Фраенов В.П. Учебник полифонии. – М.: Музыка, 2000. – 207 с.

ГАРМОНІЯ
1 курс, (народний, естрадний, оркестрово-духовий)
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
1. Вступ. Гармонія як виражально-конструктивний засіб музики.
2. Гармонічний склад. Поняття про акорд, голосоведення. Неакордові звуки.
Загальна характеристика.
3. Діатоніка мажору та мінору. Тризвук всіх щаблів.
4. Секстакорди всіх щаблів.
5. Квартсекстакорди всіх щаблів.
6. Септ- і нонакорди діатоніки.
7. Секвенції.
8. Альтерація і хроматизм (загальна теорія).
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алексеев Б. Задачи по гармонии. – М.: Музыка, 1976. – 248 с.
 2. Дубовский И.И., Евсеев С.В., Способин И.В., Учебник гармонии. – М., 1965.
 1. Игнатченко Г.И. О динамических процессах в музыкальной фактуре: Автореф. дис. ...
  канд. искусствоведения: 17.00.02 / ИИФЭ им. М.Т. Рыльського АН Укр. – К., 1984. – 25 с.
 1. Мюллер Т. Гармония. – М.: Музыка, 1982. – 290 с.
 2. Мясоедов А. Задачи по гармонии. – М., 1981.
 3. Способин И.В. Лекции по курсу гармонии. – М.: Музика, 1969. – 243 с.

ГАРМОНІЯ
1 курс, оркестрово-струнний
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Діатоніка. Тризвуки, септакорди всіх щаблів.
 2.  Мелодична фігурація.
 3. Хроматика. Альтерація. Модуляція.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Способин И. Лекции по курсу гармонии.-М., 1969.
  2. Тюлин Ю. Краткий теоретический курс гармонии.-М.,1963.
  3. Степанов А. Гармония.-М.,1965.
  4. Мясоедов А. Задачи по гармонии.- М.,1974.
  5. Калашник П., Булгаков Л. Музичні диктанти. Мелодії для гармонізації.
  6. Беліченко Н. Систематичний курс слухового та гармонічного аналізу. Мелодії для гармонізації. Диктанти. – Харків, 2007 (на правах рукопису).

СОЛЬФЕДЖІО
1 курс, оркестрово-струнний
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Лади народної музики – діатонічні та міксодіатонічні.
 2. Хроматика в умовах тональності та модуляції.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Агажанов А. Двухголосные диктанты.- М.,1962.
  2. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М.,1978.
  3. Алексеев Б.,Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта.-М.,1978.
  4. Беліченко Н. Систематичний курс слухового та гармонічного аналізу. Мелодії для гармонізації. Диктанти. – Харків, 2007 (на правах рукопису).
  5. Калашник П., Булгаков Л. Музичні диктанти. Мелодії для гармонізації.-  Київ.-1982.
  6. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта.-М.,1981.
  7. Островский А., Соловьев В., Шокин. Сольфеджио.-М.,1976.
  8. Способин И. Сольфеджио/ двухголосие и трехголосие. – М.,1982.

ТРАКТИ ЗВУКОПЕРЕДАЧІ ТА ПРИСТРОЇ ОБРОБКИ ЗВУКУ

Музичне мистецтво естради та джазу

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Звук, як фізичне явище. Властивості. Частота. Період. Діапазон
Тема 2. Поширення звуку. Плоска та сферична хвиля. Діапазон
Тема 3. Інфразвук. Ультразвук. Вплив на людину. АЧХ. Октава
Тема 4. Електричний ланцюг. Закон Ома. Ток, напруга, опір
Тема 5. Паралельне та послідовне з’єднання опорів. Конденсатор
Тема 6. Багатоконтурні електричні ланцюги
Тема 7. Системи звукопідсилювання. Блок-схема. Функції елементів
Тема 8. Мікшерний пульт. Блок-схема. Функції
Тема 9. Техніка безпеки
Тема 10. Пристрої динамічної обробки звуку. Компресор, лімітер, гейт
Тема 11. Пристрої динамічної обробки звуку. Компресор, лімітер, гейт
Тема 12. Пристрої частотної обробки звуку. Фільтри. Еквалайзер
Тема 13. Пристрої частотної обробки звуку. Фільтри. Еквалайзер
Тема 14. Пристрої просторової обробки звуку. Ревербератор. Ділей. Імідж-процесори
Тема 15. Пристрої просторової обробки звуку. Ревербератор. Ділей. Імідж-процесори
Тема 16. Пристрої обробки звуку
Тема 17. Пристрої обробки звуку

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Барсова Н. Книга об оркестре. – М., 1969.
 2. Вахитов Я.Ш. Теоретические основы электоакустики. – М., 1982.
 3. Дрейзен Н.Г. «Элекроакустика» звуковое вещение. –М., 1961.
 4. Закон Ома. Соединение резисторов. – Интернет-ресурс.
 5. Качерович А.Н. Акустическое оборудование киностудии и театров. – М., 1980.
 6. Кубат К. Звукооператор-любитель / Перевод с чешского. – Москва: Энергия, 1978.
 7. Кузнецов Л.А. Акустика музыкальных  инструментов. – М., 1989.
 8. Маес Дж., Веркаммен М. Цифровая звукозапись: Руководство по CD, мини-дискам, SACD, DVD(A), МРЗ и DAT / Перевод с англ.–  М.: Мир, 2004. – Серия "Мультимедиа для профи".
 9. Морозов В.П. Тайны вокальной речи.  –Л., 1967.
 10. Нисбетт А. Студия радиовещания и звукозаписи. – М.: Искусство, 1991.
 11. Пананотов А.Н. Ударные инструменты в современных оркестрах. –М., 1973.
 12. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм – М.: Альтекс-А, 2004.
 13. “IN/JUT”: Информационно- рекламный журнал.
 14. «Звукорежиссер-Украина»: Информацийнно-технический журнал.
 15. «Технологии шоу»: Журнал о професиональной шоу-технике.
 16. «Шоу-мастер»: Журнал о професиональной шоу-технике.