Кафедра оперної підготовки


Завідувач кафедрою оперної підготовки

КАЛАБУХІН АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Народний артист України, професор
Почесний громадянин м. Харкова

 

СКЛАД КАФЕДРИ

 • Калабухін Анатолій Васильович – завідувач кафедрою, Народний артист України, професор, Почесний громадянин м. Харкова, диригент
 • Андріївська Тетяна Сергіївна – Заслужена артистка України, викладач
 • Бєлік-Золотарьова Наталія Андріївна – Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, головний хормейстер
 • Вербицька Ірина Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, диригент
 • Данилова Оксана Василівна – провідний концертмейстер
 • Єфімова Тетяна Борисівна – провідний концертмейстер
 • Зуєва Дар’я Юріївна – провідний концертмейстер
 • Карпова Тетяна Анатоліївна – провідний концертмейстер
 • Климентовська Карина Юріївна – викладач, режисер
 • Кучер Людмила Іванівна – кандидат мистецтвознавства, професор, головний концертмейстер
 • Лісова Ганна Володимирівна – викладач, режисер
 • Марков Леонід Володимирович – Заслужений артист України, доцент, балетмейстер
 • Плужніков Віктор Миколайович – кандидат мистецтвознавства, доцент, диригент
 • Ровна Олена Семенівна – провідний концертмейстер
 • Рябцева Лариса Олексіївна – провідний концертмейстер
 • Сурков Ігор Вікторович – старший викладач
 • Сухомлінова Тетяна Петрівна – кандидат мистецтвознавства, концертмейстер
 • Чиженко Марина Владиславівна – Заслужена артистка України, доцент, режисер


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра оперної підготовки була заснована у 1958 році і з цього періоду здійснює творче керівництво роботою Оперної студії.

Оперна студія у Харкові, будучи автономною інституцією з 1939 року, лише у січні 1951 року увійшла до складу державної Консерваторії. У той період вона відіграла важливу роль у сценічній підготовці видатного українського співака Бориса Гмирі, який став пізніше всесвітньо відомим. Працюючи з 1936 року в оперному театрі, на момент закінчення Консерваторії (у 1939 році) Б. Гмиря виконав дванадцять партій, включаючи і партію Бориса Годунова. Але з успіхом у партії Бориса він виступив тільки в студійній виставі. Саме умови студійної підготовки з її послідовністю і поступовістю дали бажані результати. Спектакль залишив яскравий слід у музичному житті міста.

Зі створенням кафедри оперної підготовки в навчальні плани консерваторії були введені дисципліни, які стали невід’ємною складовою частиною комплексу професійної підготовки співака-актора – основи сценічного руху, основи акторської майстерності, танець, оперний клас. Завершальним етапом цієї підготовки є виступ студента-співака у цілісний постановці опери в Оперній студії, де він привчається співати під оркестр, розв’язувати відповідальні сценічні завдання, набуває практичного, творчого загартування. Творче керівництво кафедри оперної підготовки багато років здійснювалася досвідченими театральними диригентами (1973-1979 роки – Заслужений артист України, професор І. Штейман, з 1979 року – Народний артист України, професор А. Калабухін) та високопрофесійними режисерами В. Лукашовим (нині Народний артист України, професор) і доцентом І. Ривіною, які надзвичайно вимогливо відносились до ідейно-художньої якості вибраних творів.

Поставлена до 50-річного ювілею Оперної студії (1989) опера С. Прокоф’єва «Любов до трьох помаранчів» (диригент А. Калабухін, режисер І. Ривіна) зіграла вирішальну роль у справі творчого росту студентів, у здобутті ними уміння інтонувати в різних стилістичних манерах. На той час цей твір не йшов в оперних театрах України, бо її сценічна реалізація пов’язана із труднощами, які важко долаються. Студентам складно було оволодіти інтонаційним строєм музики С. Прокоф’єва, зробити його звичним і при цьому набути навички невимушеної поведінки на сцені. Але, не дивлячись на це, спектакль вийшов яскравим, самобутнім, він був записаний на радіо та показаний по телебаченню. Студенти, що співали в опері «Любов до трьох помаранчів» давно стали окрасою професійних оперних сцен. Це Валерій Попов – соліст багатьох сцен Європи, Олександра Дурсєнєва – солістка Великого театру, Марина Чиженко – солістка Харківського національного академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка, потім Харківської обласної філармонії та багато інших.

Головне завдання, що стоїть перед викладачами кафедри оперної підготовки, полягає в тому, щоб виховати таких співаків-акторів, які можуть задовольнити потреби оперного театру на сучасному етапі. А це може бути тільки при наявності системного підходу до реалізації цього завдання, бо треба створити умови поступового навантаження для психофізичного апарата молодого співака-актора. Ця концепція, закладена ще в рік заснування кафедри (1958), постійно розвивається та оновлюється. В останні роки результатом такого виховання є підготовлені у співдружності з кафедрою сольного співу співаки-актори, які успішно працюють на професійній сцені. Це М. Пастер (Великий театр), О. Крамарева (Київська Національна опера), А. Мішакова (Харківській Національний оперний театр), С. Замицький (Харківській Національний оперний театр) та багато інших.

Специфіка втілення традиційної концепції виховання на кафедрі оперної підготовки останнім часом нам вважається дуже оптимістичною. Той загальний розквіт всіх структур та кафедр університету, який має місто останні п’ять років, не минув і такого унікального університетського підрозділу, як Оперна студія. На Україні, крім Харкова, тільки в Києві ведеться повноцінна підготовка кадрів для оперних театрів. Мається на увазі регулярний показ вистав повністю (а не окремих сцен) на професійній сцені, різноманітність репертуару, в якому представлені різні національні школи та жанри.

Репертуарна політика відіграє вирішальну роль в процесі виховання співака-актора. На кафедрі оперної підготовки завжди багато уваги приділялось питанням вибору репертуару, на якому можна більш плідно проводити професійну підготовку майбутніх майстрів оперної сцени. Останні п’ять років в цьому процесі є чималі надбання. Репертуар Оперної студії на даному етапі має класико-романтичний напрям і складається із шедеврів оперного мистецтва різних національних шкіл. Протягом кожного навчального року студентами вокального факультету виконується біля одинадцяти вистав репертуару даного періоду (до 2012 року – на Малій сцені Харківського національного академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка, з 2012 – на сцені Харківського академічного театру музичної комедії). Робота здійснюється у тісному зв’язку із кафедрою сольного співу, сумісно з якою обговорюються призначення студентів на партії в Оперній студії, а також іспити та заліки з основ акторської майстерності та оперного класу. Викладанню цих спеціальних дисциплін на кафедрі приділяється велика увага. В оперному класі виконуються сцени з опер «Євгеній Онєгін», «Іоланта», «Пікова дама» П. Чайковського, «Чіо-Чіо-сан» Дж. Пуччіні, «Манон» Ж. Масне, «Снігуронька» М. Римського-Корсакова, «Борис Годунов» М. Мусоргського, «Фауст» Ш. Гуно. В курсі «Основ акторської майстерності» ставляться сцени з творів В. Шекспіра, М. Островського, М. Шолохова, Т. Шевченка.

Основний напрямок роботи кафедри оперної підготовки – виховання співаків-акторів ддя професійної діяльності. Щоб одержати кваліфікацію оперного співака студенту необхідно виступити не менш, ніж у двох спектаклях студійного репертуару. Голови ДЕК`у завжди високо оцінювали роботу кафедри та рівень підготовки студентів.

Кожний календарний рік Оперна студія готує нову постановку. 2007 року була поставлена опера О. Ніколаї «Віндзорські пустунки» (диригент А. Калабухін, режисер І. Ривіна). 2008 року була поставлена опера-казка В. Моцарта «Чарівна флейта» (диригент А. Калабухін, режисер А. Калоян). 2009 року – опера Г. Доніцетті «Любовний напій» (диригент А. Калабухін, режисер А. Калоян).

Вибір вистави для постановки, на базі якої саме здійснюється комплексна підготовка співака-актора до професійної діяльності, значною мірою продиктований складом студентів вокального факультету даного періоду. Прем’єрою 2010 року стала опера О. Даргомижського «Русалка» завдяки тому, що треба було забезпечити практикою в Оперній студії студентів із такими яскравими виконавськими індивідуальностями як Ю. Свірідок, Н. Соколова, Г. Помпєєва, а також лірико-драматичних тенорів І. Бондаренко, В. Іванова. Опера пройшла з великим успіхом. О. Седунова в газеті «Харьковские известия» (2011, 13 січня) писала: «Сложные арии и ансамбли, обилие закругленных номеров по типу итальянской классической оперы подвластна лишь мастерам. Взять такой рубеж значит основательно проверить подготовку молодых певцов к дальнейшей работе на профессиональной оперной сцене».

Життєрадісна іскрометна музика опери Б. Сметани «Продана наречена», в якій відчувається зв'язок культурних традицій західних та східних слов’ян, визначила вибір цієї опери для постановки Оперною студією в 2011 році (диригент А. Калабухін, режисер А. Калоян). Дві прем’єри опери успішно пройшли на сцені Малого залу Харківського національного академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка (21.12.2011 рік та 16.01.2012 рік). Був зроблений відеозапис першої прем’єри, який переданий у фонотеку університету.

Концепція комплексного виховання співака-актора на кафедрі оперної підготовки постійно розвивається та оновлюється. Успішному її втіленню в навчальний процес сприяє спадкоємність поколінь викладачів кафедри. У складі кафедри три професори, чотири доценти. Професори А. Калабухін, Л. Кучер, Н. Белік-Золотарьова, доценти І. Вербицька, В. Плужніков є членами Національної всеукраїнської музичної спілки. Кадрова політика завідувача кафедрою, Народного артиста України, професора А. Калабухіна спрямована на оновлення викладацького складу кафедри, в ній яскраво просліджується тенденція на омолодження. Процес інтелектуалізації, що повним ходом йде загалом в університеті, не обминув і кафедру оперної підготовки. Останнім часом наукову ступінь кандидата мистецтвознавства одержали викладачі – диригент В. Плужніков та хормейстер І. Вербицька. 2011 року вчене звання доцента одержав В. Плужніков, 2012 р. – І. Вербицька.

2010 року професор А. Калабухін отримав звання «Почесний Громадянин м. Харкова» та Почесну відзнаку Харківської обласної ради «Слобожанська Слава». Професор Л. Кучер стала лауреатом муніципальної творчої премії ім. Бориса Гмирі в галузі музичного мистецтва – 2010 р.