Інші видання

Інші видання
Харківський Національний Університет Мистецтв
імені І. П. Котляревського 1917–2017
Завантажити

До 100-річчя від дня заснування : мала енциклопедія / У 2 т. / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського ; ред.-упоряд. Л. В. Русакова. — Харків : «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2017. - 1148 с.

До 100-річчя Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського уперше в рамках довідкового енциклопедичного видання відтворено історію та сучасність провідного музично-театрального навчального закладу України. Книга містить як узагальнюючи нариси, так і стислі біографічні статті про університетських випускників, викладачів, співробітників, про діяльність підрозділів, творчих колективів.
Матеріали розташовані за зручним абетковим принципом.
Видання адресоване широкому колу читачів, як фахівцям у сфері музично-театрального мистецтва, так і всім небайдужим до історії вітчизняної культури.

Інші видання
Жарких Т.В. «Poemes pour Mi» как воплощение творческого универсума О. Мессиана
Завантажити

Монография. – Харьков: Харьковский национальный университет искусств имени И.П.Котляревского, 2018. — 188 с.

Исследование личности О. Мессиана и его наследия переосмысливается в ХХІ столетии и выходит на новый уровень, как в отечественном, так и зарубежном музыковедении. Автором представлена творческая личность французского Мастера как универсального гения, в образе которого, подобно средневековым традициям, синтезированы ипостаси музыканта, поэта, философа, учёного-орнитолога.
Монография адресована искусствоведам, исполнителям, студентам ВУЗов искусств.

Інші видання
Турнєєв С.П. Музичний диктант
Завантажити

Методичний посібник з навчального курсу «Сольфеджіо» / Харків : Вид-во «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2017. — 64 с.

Методичний посібник «Музичний диктант» створений відомим українським композитором, теоретиком, Заслуженим діячем мистецтв України, професором кафедр композиції та інструментування, а також теорії музики ХНУМ імені І. П. Котляревського – Сергієм Турнєєвим.
Зміст посібника складають 200 авторських зразків одноголосних диктантів, розподілених по п’яти розділах за принципом послідовного ускладнення інтонаційних завдань. Це надає можливість викладачу-сольфеджисту проводити планомірну роботу з розвитку музичного слуху.
Матеріал посібника може бути використаний на заняттях сольфеджіо у ДМШ, школах мистецтв, педагогічних та музичних училищах, а також зі студентами-вокалістами закладів вищої освіти.

Інші видання
Шукайло В.Ф. Шлях до майстерності піаніста
Завантажити

навчально-методичний посібник/ В.Ф.Шукайло – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – 206 с.

Навчально-методичний посібник «Шлях до майстерності піаніста» присвячується питанням художньої інтерпретації сонатної форми у творах М. Метнера і М. Мясковського, а також фундаментальним проблемам мистецтва педалізації.
Він складається з двох частин. У першому розділі автор, аналізуючи сонату, ор. 22 М. Метнера і сонату, ор. 13 М. Мясковського, аналізує засоби музичної виразовості, властивості форми, надає рекомендації щодо виконання цих творів.
Другий розділ посібника містить характеристику художньої ролі та виконавської практики використання педалізації. Задля цього залучено цінний теоретичний та ілюстративний матеріал із творів світової фортепіанної літератури.
Навчальний посібник рекомендований студентам-піаністам вищих мистецьких закладів – майбутнім викладачам і виконавцям.

Інші видання
Бевз М.В. Етюди оптимізму з Валентином Борисовим
Завантажити

Монографія / М. В. Бевз. — Харків: Факт, 2017. — 224 с.

Монографія присвячена відомому українському композитору, одному із засновників харківської композиторської школи, Заслуженому діячеві мистецтв України, професору Валентину Тихоновичу Борисову (1901—1988). Творча, музично-громадська діяльність митця презентується «крізь призму» його фортепіанної музики.
Монографія стане в нагоді при викладанні академічних курсів з історії української музики, музичної педагогіки, інструментознавства та оркестровки, в класі спеціального фортепіано. Музично-теоретичний і виконавський аналіз творів Валентина Борисова допоможе молодим музикантам в опануванні сучасної музичної мови. Повернення на концертну естраду яскравих, високохудожніх творів композитора сприятиме збагаченню сучасного концертного репертуару.

Інші видання
Кучер Л.І. Анотований каталог вистав Оперної студії Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського
Завантажити

Х. : Вид-во ТОВ «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2017. — 140 с., ил.

Анотований каталог – це довідник, який містить данні про постановників та виконавців оперних спектаклів, поставлених на сцені Оперної студії Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського протягом 78 років свого існування. Наведена інформація основана на вивченні афіш, рецензій, фотоматеріалів, а також власного 50-річного досвіду роботи автора в Оперній студії.
Видання відтворює історичну картину розвитку харківського вишу.