Костогриз С.О.

доцент, кандидат мистецтвознавства, лауреат міжнародних конкурсів (балалайка, методика виконавства, читання оркестрових партитур)

Викладає наступні дисципліни:

  • Спеціальний інструмент
  • Ансамбль
  • Читання та аналіз партитур
  • Диригентська практика
  • Музика для народних інструментів українських композиторів
  • Провідні європейські традиції педагогіки та виконавства: методичний та науковий аспект
  • Методика викладання гри на спеціальному інструменті
  • Концертно-виконавська практика
  • Педагогічна практика