Кафедра історії української та зарубіжної музики


Завідуюча кафедрою - кандидат мистецтвознавства,
доцент Лідія Іванівна Шубіна

 

Систематизація музично-історичного циклу навчальних дисциплін почалася в 30-ті роки, коли, крім учнів Богатирьова, для читання лекцій були запрошені спеціалісти з Московської консерваторії - К.Кузнєцов, Т.Ліванова, Е.Ферман. На цьому підґрунті у 1947-му році з ініціативи випускниці С.С.Богатирьова, канд. мистецтвознавства Г.О.Тюменєвої і була створена кафедра історії музики. До роботи були залучені кандидат мистецтвознавства Й.М.Міклашевський, автор перших фундаментальних праць з історії музичної культури Харкова ХVІІІ-ХІХ століть, видатний спеціаліст у галузі музичного архівознавства Б.О.Любимов, який завдяки своїм енциклопедичним знанням і володінню кількома іноземними мовами сприяв систематичному поповненню бібліотечного фонду новими вітчизняними і зарубіжними виданнями. В 1947-му році при кафедрі було відкрито кабінет фольклору, який очолив знавець української народної творчості О.Стеблянко. До традиції кафедри входять регулярні експедиції, в яких беруть участь не лише музикознавці, а й композитори.
За останні десятиріччя навчальна програма поповнилася спеціальними курсами, розробленими педагогами кафедри: "Основи оперної драматургії", "Історія та теорія естрадного і джазового мистецтва", "Основи журналістики", "Основи редагування на радіо й телебаченні", "Основи лекторської майстерності", "Історія світової літератури" та ін. З 1994 року викладачі проводять роботу з аспірантами та здобувачами, з 2001 - магістрантами.
Кафедра підтримує й розвиває творчі контакти з провідними вищими навчальними закладами мистецтв і культури в Україні та за рубежем, з випускниками, що працюють у країнах СНД, США, Німеччині, Англії, виступає ініціатором проведення міжнародних фестивалів і конференцій, зокрема "В.Горовиц й пианистическая культура XX века", "Рахманінов та українська культура", "Аспекти історичного музикознавства", "Пушкін наприкінці XX століття" (спільно з Харківським державним університетом ім.Каразина), "Музика М.І.Глинки: досвід зустрічі Сходу та Заходу", «Шопен у сузір’ї мистецтв» тощо.

Випускники кафедри отримують такі кваліфікації (спеціалізація «Музикознавство»):

Бакалавр: музикознавець, викладач
Спеціаліст: музикознавець, лектор, музичний критик, викладач музично-теоретичних та музично-історичних дисциплін
Магістр: лектор, музичний критик, науковець-дослідник, викладач ВНЗ

СКЛАД КАФЕДРИ

ШУБІНА Лідія Іванівна, завідувач кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент
ІВАНОВА Ірина Леонідівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії музики
МІЗІТОВА Аділя Абдуллівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії музики
ДРАЧ Ірина Степанівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри історії музики
АНФІЛОВА Світлана Геннадіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики
ВОРОНЦОВ Сергій Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри історії музики
ЖДАНЬКО Андрій Миколайович, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії музики
Ващенко Олена Вікторівна, старший викладач