Оголошення

Для реєстрації у наукометричних базах даних (Publons, ORCID,GoogleScholarнауковцям необхідно підготувати і надати до бібліотеки (можна на e-mail: b-kaxdym@meta.ua) такі відомості:

  • Фото ( на USB у форматі jpg, png, gif).
  • Ім’я та прізвище правильно (як у паспорті) англійською, українською, російською мовами.
  • Номер мобільного телефону.
  • e-mail (якщо є декілька, то всі).
  • Якщо в Інтернеті у науковця вже відкрито особистий кабінет, то – його назва, пароль і код доступу.
  • Список наукових публікацій з ID, URL і даними – де і коли опубліковано.
  • Короткі біографічні дані (народження, навчання, робота, захист, звання, посада).

Звертатися до провідного бібліотекаря Закурдаєвої Інни Анатоліївни тел. 063-379-62-10