Благодійний фонд

Благодійний фонд «Харківські асамблеї» є благодійною недержавною, неприбутковою організацією, що об’єднує фізичних та юридичних осіб за спільними інтересами. Основною метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності задля розвитку культури і мистецтва, мистецької освіти та охорони культурних цінностей та надання благодійної допомоги.

Основними завданнями Фонду є:

  • активна мистецько-просвітницька діяльність– організація та проведення фестивалів, конкурсів, концертів, лекторіїв, науково-практичних конференцій тощо для сприяння розвитку культури й мистецтва України;
  • участь у фінансуванні і здійсненні благодійних місцевих, регіональних, загальнодержавних та міжнародних програм, акцій, проектів, що спрямовані на підтримку культури і мистецтва;
  • поглиблення зв’язків із приватними та міжнародними благодійними організаціями, що працюють у галузі культури та мистецтва;
  • організація та фінансування у встановленому порядку поїздок громадян України до зарубіжних країн для навчання, стажування і дослідницьких робіт у галузях культури та науки;
  • сприяння розвитку мистецької освіті, поширенню новітніх досягнень в галузі музичної педагогіки та виконавства – фінансування публікації та розповсюдження навчальних програм, наукових праць, підручників тощо;
  • створення школи майстер-класів із залученням професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів України та світу;
  • встановлення іменних стипендій, заохочувальних премій музично обдарованим школярам, студентам, аспірантам і молодим спеціалістам.

Офіційний сайт Міжнародного фестивалю "Харківські Асамблеї"