Університетські конкурси

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУБУКЛЕТ


РОЗКЛАД АКУСТИЧНИХ РЕПЕТИЦІЙ

МАЙСТЕР-КЛАСИ
ЗАЯВКА
 


Запрошуємо до участі у І-му Міжнародному конкурсі піаністів імені Марії та Наталії Ещенко, що відбудеться 1-7 грудня 2021 року в Харківському національному університеті мистецтв імені І.П. Котляревського. Організатори: Рада молодих вчених ХНУМ імені І.П.Котляревського, кафедра спеціального фортепіано. 


ПОЛОЖЕННЯ / RULES

ЗАЯВКАAPPLICATION


ЖУРІ І МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ ПІАНІСТІВ ІМЕНІ МАРІЇ ТА НАТАЛІЇ ЄЩЕНКО / JURY OF THE FIRST INTERNATIONAL PIANO COMPETITION NAMES OF MARIA AND NATALIYA ESHCHENKO

ГОЛОВА ЖУРІ / CHAIRMAN OF THE JURY

ЧЛЕНИ ЖУРІ / JURY MEMBERS


І Міжнародний конкурс піаністів Марії та Наталії Єщенко проходитиме з 1-7 грудня 2021 року.  

Дедлайн подачі заявок до 25 листопада включно (до заявки необхідно додати одну кольорову фотографію 3*4).

Згідно Положенню І Міжнародного конкурсу піаністів імені Марії та Наталії Єщенко  конкурсні прослуховування учасників відбудуться у двох формах: 

1. OFFLINE (наживо) у Великій залі ХНУМ імені І.П.Котляревського (обов'язково для всіх учасників з міста Харків та всіх бажаючих іногородніх та іноземних учасників). 

2. ONLINE (дистанційно за посиланням на YouTube) виключно за бажанням іногородніх учасників та учасників із зарубіжжя.   

Орієнтовний розклад конкурсу: 

25 листопада - дедлайн подачі заявок учасниками конкурсу 

26-29 листопада - опрацювання організаційним комітетом конкурсних заявок 

30 листопада  -  акустичні репетиції для учасників 1 туру у Великій залі Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського (форма участі offline);

16.00 - жеребкування у у Великій залі Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського (форма участі offline) 

01 грудня – 19:00 Урочисте відкриття конкурсу (дистанційно. Трансляція на каналі ХНУМ імені І.П.Котляревського в YouTube)  

01 та 02 грудня – 10:00 конкурсні прослуховування  учасників 1 туру у Великій залі Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського (форма участі offline) 

03 грудня - акустична репетиція для учасників 2 туру у Великій залі Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського (форма участі offline);

Конкурсні прослуховування членами Журі  учасників 1 туру (форма участі online) 

04 та 05 грудня – 10:00 конкурсні прослуховування  учасників 2 туру у Великій залі Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського (форма участі offline) 

6  грудня - 12.00 майстер-класи у Великій залі Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського (інформацію щодо подачі заявок на участь буде оголошено додатково);

Конкурсні прослуховування членами Журі  учасників 2 туру (форма участі online) 

7 грудня – 17:00 Закриття конкурсу. Оголошення результатів та Гала-концерт переможців у Великій залі Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського 

УВАГАВ РОЗКЛАДІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ!  


Будемо раді відповісти на всі питання. Контакти для довідок:

Офіційна сторінка конкурсу у Facebook; 

ЧЕКАЄМО НА ВАС!


The 1st International Competition of Pianists named after Maria and Nataliya Yeshchenko will be held on December 1-7, 2021.

 The application deadline is November 25 inclusive (one 3*4 colour photo must be added to the application).

 According to the Regulations of the 1st International Competition of Pianists named after Maria and Nataliya Yeshchenko, competitive auditions of the participants will take place in two forms:

 1. OFFLINE (live) in the Great Hall of KhNUA named after I.P. Kotlyarevsky (obligatory for all the participants from the city of Kharkiv and all the interested non-resident and foreign participants).

 2. ONLINE (remotely by link on YouTube) only at the request of all non-resident participants and participants from abroad.

 The schedule of the competition:

 November 25 – deadline for submission of applications by the participants of the competition 

November 26-29 – processing of the applications by the Organizing Committee

November 30 –  acoustic rehearsal for the participants of the 1st round in the Great Hall of KhNUA named after I.P. Kotlyarevsky (the form of participation is offline);

At 16.00 – draw of participants in the Great Hall of the Kharkiv National University of Arts named after I.P. Kotlyarevsky  (the form of participation is offline)

December 1 – At 19:00 Grand opening of the competition (Remotely. Broadcast on the channel of KhNUM named after I.P. Kotlyarevsky on YouTube)

December 1 and 2 –at 10:00 competitive auditions of the participants of the 1st round in the Great Hall of the Kharkiv National University of Arts named after I.P. Kotlyarevsky (the form of participation is offline).

 December 3 – acoustic rehearsal for the participants of the 2nd round in the Great Hall of the Kharkiv National University of Arts named after I.P. Kotlyarevsky (the form of participation is offline);

Competitive auditions by the members of the Jury of the participants of the 1st round (the form of participation is online).

December 4 and 5 – at 10:00 competitive auditions of the participants of the 2nd round in the Great Hall of the Kharkiv National University of Arts named after I.P. Kotlyarevsky (the form of participation is offline).

December 6 – at 12:00  master classes in the Great Hall of the Kharkiv National University of Arts named after I.P. Kotlyarevsky (information on applying for participation will be announced additionally);

Competitive auditions by the members of the Jury of the participants of the 2nd round (the form of participation is online).

December 7 – at 17:00 Closing of the competition. Announcement of results andGala Concert of the winners in the Great Hall of the Kharkiv National University of Arts named after I.P.Kotlyarevsky. 

ATTENTION! THE SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE!


We will be happy to answer all your questions. Contacts for inquiries:

The official Facebook page of the competition;

 

WE ARE LOOKING FORWARD TO YOUR PARTICIPATION!