До уваги студентів!

ПРО ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ДО ГУРТОЖИТКУ ПІД ЧАС ДІЇ КАРАНТИНУ ТА ПІСЛЯ ЙОГО ЗАВЕРШЕННЯ 

З метою забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану в гуртожитку, дотримання норм профілактики, та запобігання розповсюдженню вірусної інфекції при поверненні студентів університету до гуртожитку за власною ініціативою, слід дотримуватися наступного порядку:

1. При поверненні студентів університету до гуртожитку за власною ініціативою  під час дії карантину, забезпечити в обов'язковому порядку проходження студентами медичного огляду у міській студентській лікарні та отримання медичної довідки, яка дозволяє поселення до гуртожитку. Повернення студентів дозволяється тільки у робочі дні.

2. Коменданту гуртожитку послідовно вживати необхідні заходи з метою підтримання приміщень гуртожитку у належному санітарно-епідеміологічному стані.

3. Деканам факультетів провести відповідну роз'яснювальну та виховну роботу серед студентів, що повертаються до занять про дотримання санітарних норм профілактики та запобіганню розповсюдження інфекції у побуті під час навчального процесу.

РЕКТОРАТ