Міжнародна конференція «СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ МУЗИКИ, ТЕАТРУ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ»