Конкурс вакансій

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МИСТЕЦТВ
ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС


на заміщення  в а к а н т н и х  посад:
 

 

 • завідувач кафедри суспільних наук за дисциплінами «Економіка», «Менеджмент мистецької діяльності», «Безпека життєдіяльності» (особи, які мають вчене звання професора та науковий ступінь доктора економічних наук)  – 1 ставка;
 • доцента кафедри суспільних наук за дисципліною «Психологія» (особи, які мають вчене звання доцента та науковий ступінь доктора психологічних наук)  – 0,5 ставки;
 • доцента кафедри іноземних мов за дисциплінами  «Українська мова як іноземна», «Українська мова за професійним спрямуванням» (особи, які мають вчене звання доцента та науковий ступінь кандидата філологічних наук) – 0,75 ставки;
 • доцента кафедри теорії музики за дисципліною «Музично-теоретичні дисципліни» –  1 ставка;
 • старшого викладача кафедри теорії музики за дисципліною «Музично-теоретичні дисципліни» (особи, які мають науковий ступінь кандидата мистецтвознавства) – 0,5 ставки;
 • викладача кафедри теорії музики за дисципліною «Музично-теоретичні дисципліни – 0,25 ставки;
 • старшого викладача кафедри інтерпретології та аналізу музики за дисциплінами «Аналіз музичних творів», «Науково-дослідницька майстерність» (особи, які мають науковий ступінь кандидата мистецтвознавства) – 1 ставка;
 • викладача кафедри історії української та зарубіжної  музики за дисципліною  «Музично-історичні дисципліни» – 0,5 ставки;
 • викладача кафедри історії української та зарубіжної  музики за дисципліною  «Музично-історичні дисципліни» – 0,25 ставки;
 • старшого викладача кафедри спеціального фортепіано за дисципліною  «Педагогічна практика» – 0,5 ставки;
 • доцента кафедри концертмейстерської майстерності за дисципліною  «Концертмейстерська майстерність» (особи, які мають вчене звання доцента та почесне звання заслуженого артиста України) –1 ставка;
 • старшого викладача кафедри камерного ансамблю за дисципліною «Камерний ансамбль» - 0,75 ставки;
 • викладача кафедри камерного ансамблю за дисципліною «Камерний ансамбль» - 0,5 ставки;
 • старшого викладача кафедри оркестрових духових інструментів та оперно-симфонічного диригування за дисципліною «Спеціальний інструмент - тромбон» - 0,75 ставки;
 • викладача кафедри музичного мистецтва естради та джазу за дисципліною «Естрадно-джазовий спів» – 0,5 ставки;
 • старшого викладача кафедри  сольного співу та оперної підготовки за дисципліною «Концертно-камерний спів» (особи, які мають науковий ступінь кандидата мистецтвознавства)  – 0,5 ставки;
 • старшого викладача кафедри  сольного співу та оперної підготовки за дисципліною «Сольний спів» (особи, які мають почесне звання заслуженого артиста України) – 0,5 ставки;
 • старшого викладача кафедри  сольного співу та оперної підготовки  за дисципліною «Сольний спів» (особи, які мають почесне звання заслуженого артиста України) – 0,5 ставки;
 • викладача кафедри народних інструментів України за дисципліною «Спеціальний інструмент - цимбали» – 0,25 ставки;
 • професора кафедри хорового диригування за дисципліною  «Диригування» (особи, які мають вчене звання професора або доцента та науковий ступінь доктора мистецтвознавства) – 1 ставка;
 • старшого викладача кафедри хорового диригування за дисципліною  «Диригування» – 1 ставка;
 • доцента кафедри загального та спеціалізованого фортепіано за дисципліною  «Фортепіано» (особи, які мають вчене звання доцента та науковий ступінь кандидата мистецтвознавства) – 1 ставка;
 • доцента кафедри загального та спеціалізованого фортепіано за дисципліною  «Фортепіано» (особи, які мають вчене звання доцента або науковий ступінь кандидата мистецтвознавства) –  0,75 ставки;
 • старшого викладача кафедри загального та спеціалізованого фортепіано за дисципліною  «Фортепіано» – 0,25 ставки;
 • завідувач кафедри фізичної культури та здоров′я  за дисципліною «Фізичне виховання» (особи, які мають вчене звання доцента та науковий ступінь кандидата педагогічних наук)  – 1 ставка;
 • доцента кафедри фізичної культури та здоров′я  за дисципліною «Фізичне виховання» (особи, які мають вчене звання доцента)  – 1 ставка;
 • старшого викладача кафедри майстерності актора за дисципліною «Майстерність актора» (особи, які мають почесне звання заслуженого артиста України) – 0,5 ставки;
 • викладача кафедри майстерності актора та режисури театру анімації за дисципліною  «Майстерність актора – анімаційний план»  – 0,5 ставки;
 • доцента кафедри сценічної мови за дисципліною  «Сольний спів» (особи, які мають вчене звання доцента та почесне звання заслуженого артиста України) – 0,25 ставки;
 • доцента кафедри сценічної мови за дисципліною «Сценічна мова» (особи, які мають вчене звання доцента та науковий ступінь кандидата мистецтвознавства) – 0,25 ставки.

 

Термін подання заяв на участь у конкурсі – місяць від дня опублікування оголошення.

Особи, які беруть участь у конкурсі, подають на ім’я ректора такі документи:

- заяву;
- особовий листок з обліку кадрів, написаний власноруч, із відомостями, чинними на час подання заяви до розгляду, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи,  з фотокарткою, засвідченою печаткою установи;
- автобіографію;
- копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь і атестата про присвоєння вченого звання, посвідчення про присвоєння почесного звання, список наукових праць і творчих досягнень, засвідчених   у встановленому порядку.

Документи надсилати до загального відділу Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського за адресою:

майдан Конституції, 11/13, м. Харків, 61003

Телефони для довідок  (057) 731-18-40

Примітка: університет житлом не забезпечує.